Home l Webboard l Contact us      

 
   
 
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559..11 สิงหาคม 2559
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559..5 สิงหาคม 2559
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม 2559..28 กรกฎาคม 2559
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร ในส่วนของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง..21 กรกฎาคม 2559
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..21 กรกฎาคม 2559
อ่านทั้งหมด >>
ประกาศกรมประมง เรื่องการออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ..19 พฤษภาคม 2559
จีนยกเลิกมาตรการควบคุมตรวจสอบยุงในตู้สินค้าจากประเทศไทย..26 เมษายน 2559
อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าเริ่มมีนาคม 2559 ..19 เมษายน 2559
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางกลยุทธการดำเนินงานโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง..7 มีนาคม 2559
ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภันฑ์สัตว์น้ำ..1 มีนาคม 2559
อ่านทั้งหมด >>
บทความเชื้อ Staphylococcus aureus ..14 มีนาคม 2559
บทความ ปริมาณฮีสตามีนในน้ำปลาไทย..14 มีนาคม 2559
บทความด้านเคมี เรื่อง สารตกค้างกลุ่มออการ์โนคลอรีนในผลิตภัณฑ์ประมง ..3 กันยายน 2558
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในสถานผลิตสินค้าประมง..2 กันยายน 2558
ระบบ IUU..8 มกราคม 2553
อ่านทั้งหมด >>

หน้าแรก l แนะนำศูนย์ l กฏระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก l บัญชีรายชื่อ l โครงการพิเศษ l ข่าว/บทความ l กระดานถาม-ตอบ l รับเรื่องร้องเรียน l แบบฟอร์มต่างๆ l วิชาการ l เอกสารการอบรม l เกร็ดน่ารู้ l Link หน่วยงาน.. l LAB ที่ได้ ISO/IEC17025 l คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ l Q Restaurant Application l กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม l วีดิทัศน์รรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร l Webboard l ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3445-7423, 0-3445-7424 โทรสาร. 0-3485-7192