Home l Webboard l Contact us      

 
   
 
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำ ตำแหน่งงานตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำทางกายภาพ ตำแหน่งงานช่วยตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำทางกายภาพ ตำแหน่งงานขับรถยนต์และตัดหญ้าบ้านพักข้าราชการ ตำแหน่งงานทำความสะอาดอุปกรณ์ฝ่ายเคมี..15 กันยายน 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งงานตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำ ตำแหน่งงานตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำทางกายภาพ ตำแหน่งงานช่วยตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำทางกายภาพ ..15 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร และนักวิชาการประมง..5 สิงหาคม 2557
ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนและช่องทางการให้บริการของกรมประมง..1 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานเพาะเชื้อพลาสติก..8 กรกฎาคม 2557
อ่านทั้งหมด >>
EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ lufenuron ในปลา..24 พฤศจิกายน 2557
สถานการณ์การค้าประมงระหว่างประเทศ-สหภาพยุโรป ฉบับที่ 19/57 ตุลาคม 2557..14 พฤศจิกายน 2557
“อียู” ขู่แบนประมงไทย!..3 พฤศจิกายน 2557
MHLW รายงานพิจารณา "สารตกค้าง-สารปรุงแต่ง" ครั้งที่ 177-178..29 ตุลาคม 2557
เวียดนามร้องเรียน US เรื่องภาษีกุ้ง..10 ตุลาคม 2557
อ่านทั้งหมด >>
ระบบ IUU..8 มกราคม 2553
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q-mark"..16 ธันวาคม 2552
มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ..16 ธันวาคม 2552
Staphylococcus aureus..6 พฤษภาคม 2552
จุลินทรีย์ในร่างกาย..26 มีนาคม 2552
อ่านทั้งหมด >>

หน้าแรก l แนะนำศูนย์ l กฏระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก l บัญชีรายชื่อ l โครงการพิเศษ l ข่าว/บทความ l กระดานถาม-ตอบ l รับเรื่องร้องเรียน l แบบฟอร์มต่างๆ l วิชาการ l เอกสารการอบรม l เกร็ดน่ารู้ l Link หน่วยงาน.. l LAB ที่ได้ ISO/IEC17025 l คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ l Q Restaurant Application l กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม l Webboard l ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3445-7423, 0-3445-7424 โทรสาร. 0-3485-7192