Home l Webboard l Contact us      

 
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเล..24 พฤศจิกายน 2558
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ..17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เรื่องการรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ..10 พฤศจิกายน 2558
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เรื่องการรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ..2 พฤศจิกายน 2558
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ในส่วนของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง..26 ตุลาคม 2558
อ่านทั้งหมด >>
เกาหลีใต้ - จีน ร่วมมือต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย..24 พฤศจิกายน 2558
EU ช่วยเมียนมาร์ส่งเสริมคุณภาพและการส่งออกอาหารทะเล..17 พฤศจิกายน 2558
US ลดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กุ้งเวียดนาม..10 พฤศจิกายน 2558
ไต้หวันโดนใบเหลือง IUU อียู..13 ตุลาคม 2558
หมีขาวลงนามร่วมแชร์ข้อมูลลุงแซม-ไขปัญหา IUU..6 ตุลาคม 2558
อ่านทั้งหมด >>
บทความด้านเคมี เรื่อง สารตกค้างกลุ่มออการ์โนคลอรีนในผลิตภัณฑ์ประมง ..3 กันยายน 2558
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในสถานผลิตสินค้าประมง..2 กันยายน 2558
ระบบ IUU..8 มกราคม 2553
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q-mark"..16 ธันวาคม 2552
มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ..16 ธันวาคม 2552
อ่านทั้งหมด >>

หน้าแรก l แนะนำศูนย์ l กฏระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก l บัญชีรายชื่อ l โครงการพิเศษ l ข่าว/บทความ l กระดานถาม-ตอบ l รับเรื่องร้องเรียน l แบบฟอร์มต่างๆ l วิชาการ l เอกสารการอบรม l เกร็ดน่ารู้ l Link หน่วยงาน.. l LAB ที่ได้ ISO/IEC17025 l คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ l Q Restaurant Application l กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม l วีดิทัศน์รรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร l Webboard l ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3445-7423, 0-3445-7424 โทรสาร. 0-3485-7192