Home l Webboard l Contact us      

 
   
 
การเปิดพื้นที่จับสัตว์น้ำในรัสแทสเมเนีย เครือออสเตรเลีย..27 พฤษภาคม 2559
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559..26 พฤษภาคม 2559
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559..20 พฤษภาคม 2559
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559..13 พฤษภาคม 2559
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร ในส่วนของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง..4 พฤษภาคม 2559
อ่านทั้งหมด >>
ประกาศกรมประมง เรื่องการออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ..19 พฤษภาคม 2559
จีนยกเลิกมาตรการควบคุมตรวจสอบยุงในตู้สินค้าจากประเทศไทย..26 เมษายน 2559
อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าเริ่มมีนาคม 2559 ..19 เมษายน 2559
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางกลยุทธการดำเนินงานโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง..7 มีนาคม 2559
ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภันฑ์สัตว์น้ำ..1 มีนาคม 2559
อ่านทั้งหมด >>
บทความเชื้อ Staphylococcus aureus ..14 มีนาคม 2559
บทความ ปริมาณฮีสตามีนในน้ำปลาไทย..14 มีนาคม 2559
บทความด้านเคมี เรื่อง สารตกค้างกลุ่มออการ์โนคลอรีนในผลิตภัณฑ์ประมง ..3 กันยายน 2558
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในสถานผลิตสินค้าประมง..2 กันยายน 2558
ระบบ IUU..8 มกราคม 2553
อ่านทั้งหมด >>

หน้าแรก l แนะนำศูนย์ l กฏระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก l บัญชีรายชื่อ l โครงการพิเศษ l ข่าว/บทความ l กระดานถาม-ตอบ l รับเรื่องร้องเรียน l แบบฟอร์มต่างๆ l วิชาการ l เอกสารการอบรม l เกร็ดน่ารู้ l Link หน่วยงาน.. l LAB ที่ได้ ISO/IEC17025 l คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ l Q Restaurant Application l กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม l วีดิทัศน์รรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร l Webboard l ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3445-7423, 0-3445-7424 โทรสาร. 0-3485-7192