Home l Webboard l Contact us      

 
   
 
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560..14 มีนาคม 2560
ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ในส่วนของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง..6 มีนาคม 2560
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560..1 มีนาคม 2560
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560..10 กุมภาพันธ์ 2560
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำวัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2560..27 มกราคม 2560
อ่านทั้งหมด >>
กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ”..22 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการเอกสารประกอบการส่งออก..15 กุมภาพันธ์ 2560
ออสเตรเลียระงับนำเข้ากุ้ง กระทบส่งออกไทย..2 กุมภาพันธ์ 2560
ออสเตรเลียพบโรคระบาดในฟาร์มกุ้ง เตรียมระงับนำเข้ากุ้งสดจากไทย..17 มกราคม 2560
สหรัฐฯ ประกาศกฎหมายตามสอบสินค้าประมงนำเข้า ดีเดย์ปีใหม่ 61..9 มกราคม 2560
อ่านทั้งหมด >>
บทความเชื้อ Staphylococcus aureus ..14 มีนาคม 2559
บทความ ปริมาณฮีสตามีนในน้ำปลาไทย..14 มีนาคม 2559
บทความด้านเคมี เรื่อง สารตกค้างกลุ่มออการ์โนคลอรีนในผลิตภัณฑ์ประมง ..3 กันยายน 2558
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในสถานผลิตสินค้าประมง..2 กันยายน 2558
ระบบ IUU..8 มกราคม 2553
อ่านทั้งหมด >>

หน้าแรก l แนะนำศูนย์ l กฏระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก l บัญชีรายชื่อ l โครงการพิเศษ l ข่าว/บทความ l กระดานถาม-ตอบ l รับเรื่องร้องเรียน l แบบฟอร์มต่างๆ l วิชาการ l เอกสารการอบรม l เกร็ดน่ารู้ l Link หน่วยงาน.. l LAB ที่ได้ ISO/IEC17025 l คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ l Q Restaurant Application l กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม l วีดิทัศน์รรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร l Webboard l ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3445-7423, 0-3445-7424 โทรสาร. 0-3485-7192