Home l Webboard l Contact us      

 

 

 

อียูเสนอ...อนุรักษ์พันธุ์ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน

อียูเสนอ...อนุรักษ์พันธุ์ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน

คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมเตรียมพิจารณากำหนดให้ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน (BLUEFIN TUNA) เป็นสัตว์อนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์และพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งการพิจารณาประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาที่ชี้ให้เห็นถึงการห้ามการค้าปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินเป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปและท่าทีที่เป็นเอกภาพในประเด็นดังกล่าวได้ โดยประเทศอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่อย่าง สเปน อิตาลี และมอลต้า ไม่สนับสนุนข้อเสนอนี้ อย่างไรก็ดี ประเทศโมนาโกเป็นประเทศแรกในโลกที่จะหยุดการจำหน่ายปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน รวมทั้งหลายประเทศในยุโรปอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักร เนเธอแลนด์ ฝรั่งเศล และเยอรมัน ได้ประกาศสนับสนุนห้ามจำหน่ายปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน เช่นกัน

ทั้งนี้ การเสนอเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปลาครั้งนี้เป็นผลมาจากการจับปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินที่มีขนาดน้อยกว่า 3 กิโลกรัม และปริมาณการจับปลามีจำนวนมากขึ้น ปัจจุบันมีการจับปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมากกว่า 5 หมื่นตันต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าสหภาพยุโรปจะสามารถสรุปผลและท่าทีต่อประเด็นดังกล่าวก่อนการประชุม CITES ในเดือนมีนาคม 2553

อนึ่ง บางประเทศกำลังเริ่มจัดทำโครงการเพาะพันธุ์ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินเพื่อขยายตลาดซึ่งปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในการเริ่มทำฟาร์มปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินสำเร็จ โดยจะเริ่มส่งออกปลาชนิดนี้ในปี 2553 และเกาหลีใต้จะเริ่มโครงการนี้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมีเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น เรื่องการอนุรักษ์ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป

ข้อมูลจาก : วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2552
วันที่ : 28/10/2552

หน้าแรก l แนะนำศูนย์ l กฏระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก l บัญชีรายชื่อ l โครงการพิเศษ l ข่าว/บทความ l กระดานถาม-ตอบ l รับเรื่องร้องเรียน l แบบฟอร์มต่างๆ l วิชาการ l เอกสารการอบรม l เกร็ดน่ารู้ l Link หน่วยงาน.. l LAB ที่ได้ ISO/IEC17025 l คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ l Q Restaurant Application l กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม l วีดิทัศน์รรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร l Webboard l ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
127 หมู่ 8 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3445-7423, 0-3445-7424 โทรสาร. 0-3485-7192