ชื่อผู้ใช้ : Guest ==> ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ


หน้าจองห้อง

ข้อมูลการจองห้อง
ชื่อห้องที่ต้องการจอง
 
ช่วงเวลาเริ่มต้น
 
ช่วงเวลาสิ้นสุด
 
วัตถุประสงค์
 

รายละเอียด
     ตัวอย่าง : จำนวนผู้อบรมจำนวน 20 คน
ข้อมูลผู้จอง
    ตัวอย่าง : นายวันชัย ใจดี โทร.091-2348762
ข้อความยืนยัน
 
   

ต้องการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ

นายปราเมศ  ชุมปถัมภ์

โทร 087-6338401