แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นเว็บไซต์สถานีฯ
 
แสดงจำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday44
mod_vvisit_counterYesterday88
mod_vvisit_counterThis week396
mod_vvisit_counterThis month260
mod_vvisit_counterAll113797
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
TP Moo Pop Up


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 

  

 

พันธุ์ปลาจำหน่ายวันนี้

พันธุ์ปลาจำหน่าย

 ชนิดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ

 ขนาด
(ซม.)

 ราคาตัวละ
(บาท)

 จำนวน (ตัว)

ปลานิล

3 - 5

0.20


ปลานิลแดง

2 - 3

0.20


ปลานิลแปลงเพศ

2 - 3

0.30

 

ปลายี่สกเทศ

3 - 5

0.20

 

ปลานวลจันทร์

2 - 3

0.10

 

ปลาไน

2 - 3

0.10

 



 








 



 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ **New** (11-05-58)
-  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (22-04-58)
-  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล
-  ประกาศ! เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาทุจริตและปรพฤติมิชอบ
-  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการประชาชนด้านการประมง
-  การมอบนโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

** ข่าวกิจกรรม **

 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราม สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ให้คุณทวีพงษ์  ศรีผา นักวิชากรประมงปฏิบัติการ เข้าให้ความรู้การเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาชีพ ซึ่งจัดโดยนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง โดยคุณนฤมล  วงศ์กิจ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองตลาดสด ตามโครงการส่งเสริมการบริโภค และใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Market) ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) และตลาดฟ้าลานนา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ตามกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ปล่อยพันธุ์ปลา ตามแผนงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง โครงการกิ่วคอหมา ณ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง โดยฝ่ายผลิตได้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โครงการอบรมการเพาะปลาหมอเทศเพื่อการจำหน่าย ซึ่งจัดอบรมโดยนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ดอนแม่ม่ายหนองหล่ม บ้านวังศรีภูมิ หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลา และพันธุ์กบ และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านแม่ต๋ำใต้  หมู่ 10 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์กบ ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยา กรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ สระเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านค่ากลาง ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนในหมู่ บ้านร่วมปล่อย
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปล่อยพันธุ์กบ ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยา กรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ สระเก็บน้ำ หมู่ 1 บ้านวังศรีภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนในหมู่ บ้านร่วมปล่อยในคร้ังนี้ด้วย
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ได้ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชัง ณ มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง โดยมีนายทวีพงษ์ ศรีผา   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เมือวันที่ 2 เม.ย. 58

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง         ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาไนและปลาตะเพียน    จำนวน 500,000 ตัว เพื่อปล่อยในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อ่างเก็บน้ำแม่เสริม ม.1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเมือวันที่ 2 เม.ย. 58

 

 



 
ผอ.ศพจ ลำปาง
boss58.jpg
ปลาประจำหน่วยงาน
พยากรณ์อากาศ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ราคาน้ำมัน