แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นเว็บไซต์สถานีฯ
 

แสดงจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1509
mod_vvisit_counterYesterday1284
mod_vvisit_counterThis week4057
mod_vvisit_counterThis month5277
mod_vvisit_counterAll310995
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
_____ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง_____">

ยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

 

  

 

 

 


 

 รายชื่อกระบวนงานให้บริการประชาชนในคู่มือประชาชน ภายใต้ พรบ. การอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สามารถสืบค้นละดูรายละเอียดในการให้บริการ 

 


 
PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

 

 หมดเขตรับ 11 พ.ค. 59  update 04-05-59

>> แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องปฏิบัติ *** ด่วนมาก *** (รายละเอียด) 04-05-59

>> การขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารสมบัติของแผ่นดิน (รายละเอียด) 27-04-59

>> ฐานความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) 

>> สรุปโดยย่อ "ฐานความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมงฯ" (รายละเอียด)

>> แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว (รายละเอียด) 

  
  
 ศพจ.ลำปาง ดำเนินการกิจกรรมตรวจสอบ
แลรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (อ่านต่อ...) 
 
  
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด
ลำปางสนับสนุนพันธุ์ปลา (อ่านต่อ...)
 ศพจ. ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำวัง
บริเวณหลังจวนผู้ว่าฯ (อ่านต่อ...)
  
 ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด
ลำปางสนับสนุนพันธุ์ปลา (อ่านต่อ...
ศพจ. ลำปาง เข้าร่วมประชุมติตามภัยแล้ง
พร้อมลงพื้นที่ (
อ่านต่อ...
  
 ศพจ. ลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อปล่อย
แหล่งน้ำจำนวน 4 แห่ง (อ่านต่อ...
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลำปาง ตรวจประเมินร้านอาหารฯ
(
อ่านต่อ...
  
ศพจ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด
ลำปางสนับสนุนพันธุ์ปลา (อ่านต่อ...
 ศพจ. ลำปาง ร่วมงาน "คนบ่าเก่าม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่
เมืองวันสงกรานต์ (อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำวัง
(อ่านต่อ...)
รดน้ำ ขอพร ผอ.ศูนย์ฯ (อ่านต่อ...) 
  
ศพจ. ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
วันข้าราชการพลเรือน (
อ่่านต่อ...
ศพจ. ลำปาง ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์ม
GAP ปลานิล (
อ่านต่อ...
  
 ศพจ. ลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อย
แหล่งน้ำ 
(อ่านต่อ...) 
 ศพจ.ลำปาง ดำเนินการกิจกรรมตรวจสอบ
แลรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (อ่านต่อ...)
  
 ศพจ.ลำปาง ศึกษาดูงาน วันเกษตรแห่งชาติ
(อ่านต่อ...) 
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธฺุ์ปลาเพื่อปล่อย
แหล่งน้ำ (อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ วันสหกรณ์
ไทย (อ่านต่อ...)
 ศพจ.ลำปาง ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อปล่อย
แหล่งน้ำ (อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ วิชาการ
(อ่านต่อ...)
ศพจ. ลำปาง ร่วมพิธีปิด และมอบ
ประกาศนียบัตร (อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน (อ่านต่อ...) 
 ทหาร จาก มทบ.32 ฝึกอาชีพ ด้านการประมง
(อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง ร่วมงานกิจกรรม D-Day (อ่านต่อ...)
ศพจ. ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน (อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง ร่วมถวายผ้าป่า (อ่านต่อ...)
 ศพจ.ลำปาง ดำเนินการกิจกรรมตรวจสอบ
แลรับรองมาตรฐานสินค้าประมง 
(อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง สนันสนุนพันธุ์ปลา เนื่องในงาน
มหกรรมไก่พื้นบ้านแห่งชาติ (อ่านต่อ...)

ศพจ. ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปี 2559 (อ่านต่อ...) 
  
เด็กนักเรียน ดูงาน (อ่านต่อ...)
 ศพจ. ลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลา โครงการเพิ่ม
ปริมาณอาหารโปรตีนฯ 
(อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ.ลำปาง ดำเนินการกิจกรรมตรวจสอบ
แลรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (อ่านต่อ...) 
 ศพจ. ลำปางจัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ
(อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ.ลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประมง 
(อ่านต่อ...)
ศพจ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ. ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล 
(อ่านต่อ...) 
 ศพจ.ลำปาง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
(อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลาร่วมพิธี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
(อ่านต่อ...)
 ศพจ. ร่วมกิจกรรม Bike for Dad
(อ่านต่อ...) 
  
ศพจ. ลำปาง ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ
อบต.นิคมพัฒนา (อ่านต่อ...) 
ศพจ. ลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลา และร่วมพิธิ
ปล่อยปลาฉลิมพระเกียรติฯ (อ่านต่อ...)
 
  

  

 
Free joomla themes

ผู้อำนวยการ

boss58.jpg

ปลาประจำหน่วยงาน

พยากรณ์อากาศ

คู่มือประชาชน


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

 

ราคาน้ำมัน