แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นเว็บไซต์สถานีฯ
 

แสดงจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday46
mod_vvisit_counterThis week264
mod_vvisit_counterThis month124
mod_vvisit_counterAll468507
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
_____ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง_____">

ยินดีต้อนรับ

 

 

  

 

 

 


 

 รายชื่อกระบวนงานให้บริการประชาชนในคู่มือประชาชน ภายใต้ พรบ. การอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สามารถสืบค้นละดูรายละเอียดในการให้บริการ 

 
 
จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 

  

 

>>> สิ่งที่ผู้มาติดต่อซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ "ต้องทราบ" คลิ๊กที่นี่ <<<

 

ผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านการประมง  ของจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ราย คือ
นายวิรุฬศักดิ์  ชัยชมภู (ผลิตพันธุ์กบ) โทร. 087-1895815 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยลดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต 10% จากราคาที่จำหน่าย
ตั้้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560  (Update 14-05-59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอเถิน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ Update 28-07-59

 
PDF พิมพ์ อีเมล

  

 

 

 

 
>> สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานกรมประมง เขต 15, 16 และ 18 คลิกที่นี่ Update 23-09-59
>> Download Mobile Application ของกระทรวงเกษรและสหกรณ์ คลิ๊กที่นี่ Update 04-09-59
>> ประกาศคณะกรรมการกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ สำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) Update 18-08-59 
>> กฎกระทรวง "กำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) Update 09-08-59
>> มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (รายละเอียด) Update 28-06-59
>> คู่มือประกอบการดำเนินงานตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus charkia  หรือ Cherax spp.)
ต้องปฏิบัติ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (รายละเอียด) Update 28-06-59 

 *** ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีการตกลงราคา) Update 25-05-59

 

ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. 2558  Update  08-05-59

 >> แจ้งผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) (รายละเอียด)  Update 10-06-59
>> *** ประมงลำปาง วิจัยพันธุ์ปลารากกล้วย (ชมสารคดี) Update 17-05-59
>> "ฤดูน้ำแดง ปี 59" ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่ (รายละเอียด)  Update 13-05-59
>> แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องปฏิบัติ *** ด่วนมาก *** (รายละเอียด) 04-05-59
>> การขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารสมบัติของแผ่นดิน (รายละเอียด) 27-04-59
>> ฐานความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) 
>> สรุปโดยย่อ "ฐานความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมงฯ" (รายละเอียด)
>> แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว (รายละเอียด) 

 

 
 
PDF พิมพ์ อีเมล

  

  
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
  
ศพจ.ลำปาง เป็นวิทยาการ (ภาคปฏิบัติ)
การเลี้ยงกุ้งฝอย (อ่านต่อ...)
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
  
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
ปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2559 (อ่านต่อ...)
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
  
ผอ.ศพจ.ลำปาง เดินทางร่วมกับคณะผู้ตรวจฯ
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ (
อ่านต่อ...)
ผอ.ศพจ.ลำปาง เดินทางร่วมกับคณะผู้ตรวจฯ
เยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง (
อ่านต่อ...)
  
ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15, 16 และ 18
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่านต่อ...
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุน และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
  
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...) 
  
 ศพจ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินโครงการ
เด็กไทยแก้มใส อ.เสริมงาม (
อ่านต่อ...
 ศพจ.ลำปาง สนันสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
  
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
  
 ศพจ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินโครงการ
เด็กไทยแก้มใส อ.เกาะคา (อ่านต่อ...
 ศพจ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินโครงการ
เด็กไทยแก้มใส อ.งาว (
อ่านต่อ...
  
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...)
 ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่านต่อ...
  
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวน 2 แห่ง (อ่านต่อ...)
ศพจ.ลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์ฯน้ำ และเป็น
วิทยากร... (อ่านต่อ...ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด... 

  

 

 
Free joomla themes

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ปลาประจำหน่วยงาน

พยากรณ์อากาศ

คู่มือประชาชน


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา

 

ราคาน้ำมัน