พันธุ์ปลาพื้นเมืองที่พบในพื้นที่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปลามะไฟ

 

ปลาน้ำหมึก

 

ปลาส่อ

 

ปลากดคังสาละวิน

ปลาซิวใบไผ่

ปลาช่อนงูเห่า

ปลากดหัวเสียม

 

ปลาแป้นแก้ว

 

ปลาหว้า

 

ปลาชะโอนหนวดสั้น
ปลาพลวง
ปลามูดหน้านอ
ปลาสลาด
ปลาสะแงะ
ปลาเวียน
ปลาหางเหลือง
ปลาแก้มช้ำ
ปลากะทิง
ปลาข้อมือนาง
ปลาจาดสาละวิน


ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์นี้ อ้างอิงมาจากข้อมูลของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของสถานี