พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาส
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และทรงงานตามพระราชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พุทธศักราช  2545


พุทธศักราช  2546

พุทธศักราช  2547

 

พุทธศักราช  2548พุทธศักราช 2549