ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์  จึงทำให้ข้อมูลบางเมนูยังไม่สมบูรณ์  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 สามารถติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ช่องทาง  Facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 2559 04 22 04 01 2559 04 22 04 02 2559 04 22 04 03

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน

 

 2559 04 22 03 01 2559 04 22 03 02 2559 04 22 03 03

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ปล่อยพันธุ์เขียดแลว กบเขียวภูเขาและกบโป้ง รวมจำนวน 20,000 ตัว ที่ลำห้วยโป่งอ่อน ม.2 และน้ำแม่สะงา ม. 8 ต. หมอกจำแป่ อ.เมือง ตามโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

 

 2559 04 22 02 01 2559 04 22 02 02 2559 04 22 02 03

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ปล่อยพันธุ์เขียดแลว จำนวน 4,000 ตัว ที่ลำห้วยอมพาย และห้วยหมู อ.แม่ลาน้อย และได้สำรวจสัตว์น้ำ วัดคุณภาพน้ำ ตามโครงการหลวงแม่สะเรียง+แม่ลาน้อย

 

 2559 04 22 01 01 2559 04 22 01 02 2559 04 22 01 03

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ และปลาตะเพียนทอง รวมจำนวน 40,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน และอ่างเก็บน้ำแม่สะงา ต. หมอกจำแป่ อ.เมือง ตามโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ

 

  

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการประมง ในงานพิธีเปิดการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำ

 

    

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนความสุขให้ประชาชน โครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 ดูภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ผลการสอบราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ผลการสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา รายละเอียด คลิกที่นี่

 

Additional information