ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ในการนี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน (เดิม)  ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ขณะนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์  จึงทำให้ข้อมูลบางเมนูยังไม่สมบูรณ์  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 สามารถติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ช่องทาง  Facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพข่าวกิจกรรม

 2559 04 22 04 01 2559 04 22 04 02 2559 04 22 04 03

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน

 

 2559 04 22 03 01 2559 04 22 03 02 2559 04 22 03 03

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ปล่อยพันธุ์เขียดแลว กบเขียวภูเขาและกบโป้ง รวมจำนวน 20,000 ตัว ที่ลำห้วยโป่งอ่อน ม.2 และน้ำแม่สะงา ม. 8 ต. หมอกจำแป่ อ.เมือง ตามโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

 

 2559 04 22 02 01 2559 04 22 02 02 2559 04 22 02 03

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ปล่อยพันธุ์เขียดแลว จำนวน 4,000 ตัว ที่ลำห้วยอมพาย และห้วยหมู อ.แม่ลาน้อย และได้สำรวจสัตว์น้ำ วัดคุณภาพน้ำ ตามโครงการหลวงแม่สะเรียง+แม่ลาน้อย

 

 2559 04 22 01 01 2559 04 22 01 02 2559 04 22 01 03

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอนได้ปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ และปลาตะเพียนทอง รวมจำนวน 40,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน และอ่างเก็บน้ำแม่สะงา ต. หมอกจำแป่ อ.เมือง ตามโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ

 

  

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการประมง ในงานพิธีเปิดการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำ

 

    

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนความสุขให้ประชาชน โครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง หมู่ที่ ๑๑ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 ดูภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

 ยังไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Additional information