ปลานิลแปลงเพศ

ขั้นตอนในการแปลงเพศปลานิล


                รวบรวมไข่ปลานิลจากปากแม่ปลามาเพาะฟักในกรวยฟักไข่ จนฟักเป็นตัว ซึ่งระบบสืบพันธุ์ยังไม่พัฒนาเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย เมื่อถุงไข่แดงยุบจนถึงอายุประมาณ 3-4 วัน ลูกปลาจะว่ายน้ำออกจากกรวยมาสู่ถาดอนุบาล ระยะนี้ระบบสืบพันธุ์เริ่มพัฒนา เป็นช่วงที่เริ่มให้กินอาหารผสมฮอร์โมน
                การแปลงเพศปลานิลจากเพศเมียเป็นเพศผู้ หรือทำให้เป็นหมัน ทำได้โดยใช้ฮอร์โมน 17 a- methyltestosterone (17 MT) ในอัตรา 60 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม สำหรับการแปลงเพศปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในบ่อที่มีอาหารธรรมชาติสูง และใช้อัตราความเข้มข้นของฮอร์โมนผสมอาหาร 40 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม ในบ่อที่ไม่มีอาหารธรรมชาติหรือมีปริมาณอาหารธรรมชาติค่อนข้างต่ำ
                นำลูกปลานิลที่ฟักเป็นตัวแล้ว อายุประมาณ 4 วัน ลงอนุบาลในกระชังขนาด 2x5x0.9 เมตร โดยผูกกระชังให้จมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ลูกปลาประมาณ 10,000 15,000 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารผสมฮอร์โมน วันละ 5 ครั้ง โดยสัปดาห์แรกให้อาหาร 30% ของน้ำหนักตัว สัปดาห์ที่ 2 ให้อาหาร 20% ของน้ำหนักตัว และสัปดาห์ที่ 3 ให้อาหาร 15% ของน้ำหนักตัว ใช้เวลาในการให้อาหารผสมฮอร์โมนเพื่อแปลงเพศประมาณ 21 วัน
                นำลูกปลานิลที่แปลงเพศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปอนุบาลต่อในกระชังขนาด 5x8x0.9 เมตร ในอัตรา 30,000 ตัวต่อกระชัง โดยให้อาหารเม็ดโปรตีน 30% เป็นเวลาประมาณ 7-10 วัน จะได้ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร


การเตรียมอาหารปลานิลแปลงเพศ


                องค์ประกอบของอาหารสำหรับผลิตอาหารผสมฮอร์โมนประกอบด้วย รำ 1 ส่วน ปลาป่น 3 ส่วน ฮอร์โมน 17 MTและเอทิลแอลกอฮอล์โดยมีขั้นตอนการผสมฮอร์โมนในอาหารปลาดังนี้

ข้อดีในการแปลงเพศปลานิลโดยใช้ฮอร์โมน