ผอ.ศูนย์ฯ

นายพงศ์เทพ จันทรชิต

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แหล่งท่องเที่ยว

ปลาตะเพียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

ปลาตะเพียน

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850)

ชื่อสามัญ            silver barts

                  ปลาตะเพียนขาว หรือ ที่เรียกติดปากกันสั้น ว่าปลาตะเพียนภาคอีสาน เรียกว่าปลาปาก เป็นปลาพื้นเมืองของไทย สาหรับในประเทศไทย นั้นหากจะค้นไปถึงว่า ปลานี้ประชาชนเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหน เชื่อกันว่าปลาชนิดนี้มีอยู่คู่กับ แม่น้ำ บึง ลาคลอง หนอง ในแถบภูมิภาคส่วนนี้มานานหนักหนาแล้ว นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออาจจะก่อนกว่านั้น เพราะมี ลายของถ้วยชามเครื่องเคลือบปรากฏเป็นรูปปลาตะเพียนให้เห็นอยู่กลาดเกลื่อน แต่ชื่อ "ตะเพียน" ที่ใช้ เรียกขานกัน เพิ่งจะมาพบเป็นหลักฐาน ในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากพงสาวดาร ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสและฉบับพระราชหัตถเลขา มีข้อความต้องกันอยู่ว่า สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ชอบเสวยปลาตะเพียน ถึงกับตั้งกาหนดโทษแก่คนที่กินปลาตะเพียนว่า จะต้องถูกปรับถึง 5 ตาลึง และในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ได้พรรณนาถึงฝูงปลามีความว่า

                  เทโพและเทพา ตะเพียนกาพาพวกจร อ้ายบ้าปลาสลุมพอน ผักพร้าเพรี้ยแลหนวดพราหมณ์ เทโพพาพวกพ้อง เทพา ปลาตะเพียนปลากาพา คู่เคี้ย สลุมพอนอ้ายบ้าปลา หลายหมู่ ปลาผักพร้าม้า    เพรี้ย ว่ายไล่หนวดพราหมณ์

                  นับว่าปลาตะเพียน หรือตะเพียนขาว เป็นปลาน้ำจืดคู่บ้านคู่เมืองโดยแท้และเป็นปลาที่สามารถนำมาเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย จึงเป็นปลาพื้นเมืองที่ได้รับการคัดเลือก ให้ส่งเสริมในการเพาะเลี้ยงอีกชนิดหนึ่ง การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนนั้น ได้ดาเนินการเป็นครั้งแรก ก่อนปี ..2503 ที่สถานีประมง (บึงบอระเพ็ด) นครสวรรค์ ต่อมาการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ ได้รับการพัฒนา ทั้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติและผสมเทียม ซึ่งสามารถเผยแพร่และจำหน่ายอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย

                  ปลาตะเพียน เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่แถบแหลมอินโดจีน ชวา ไทย สุมาตรา อินเดีย ปากีสถาน และยังมีชุกชุมในถิ่นดังกล่าว สาหรับประเทศไทยเรานั้นมีอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ อันได้แก่ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึงต่าง ทั่วทุกภาคของประเทศ

 

รูปร่างลักษณะ

                  ปลาตะเพียน มีลักษณะลาตัวแบนข้าง หัวเล็ก ปากเล็ก ริมฝีปาก ขอบส่วนหลังโค้งยกสูงขึ้นความยาวจากสุดหัวจรดปลายหาง 2.5 เท่าของความสูง จะงอยปากแหลม มีหนวดเส้นเล็กๆ 2 คู่ มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 29 -31 เกล็ด ลาตัวมีสีเงินแวววาว ส่วนหลังมีสีคล้าเล็กน้อย ส่วนท้องมีสีขาว ที่โคนของเกล็ดมีสีเทาจนเกือบดา ปลาตะเพียน ซึ่งขนาดโตเต็มที่จะมีลาตัวยาวสูงสุดถึง 50 เซนติเมตร

 

อุปนิสัยและคุณสมบัติบางประการ

ความเป็นอยู่

                  ปลาตะเพียนเป็นปลาที่หลบซ่อนอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ที่มีกระแสน้ำไหลอ่อนๆ หรือน้ำนิ่ง เป็นปลำที่ทนต่อสิ่งเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทั้งยังเจริญเติบโตในน้ำกร่อย ที่มีความเค็มไม่เกิน 7 ส่วนพัน อุณหภูมิเหมาะสม สาหรับปลาชนิดนี้อยู่ระหว่าง 25 –33 องศาเซลเซียส

 

นิสัยการกินอาหาร

                  ระบบการกินอาหารจากการตรวจสอบระบบการกินอาหารของปลาตะเพียน ขนาด 12.5 - 25.5 เชนติเมตร พบว่า มีฟันในลาคอ (Pharyngeal teeth) เป็นชนิดกัดบดแบบสามแถว มีซี่เหงือกสั้นๆ อยู่ห่างกัน พอประมาณ ท่อทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารไม่มีลักษณะแตกต่างจากลำไส้ ลำไส้มีผนังบาง ยาวขดเป็นม้วนยาว 2.02 - 2.73 เท่า ความยาวสุดของลาตัว

                  นิสัยการกินอาการ กล่าวกันว่าลูกปลาตะเพียนวัยอ่อน กินสาหร่ายเซลล์เดียวและแพลงก์ตอนขนาดเล็ก ส่วนพวกปลาขนาด 3 - 5 นิ้ว กินพวกพืชน้ำ เช่น แหนเป็ด สาหร่ายพุงชะโด ผักบุ้ง สาหรับปลาขนาดใหญ่สามารถกินใบพืชบก เช่น ใบมันเทศ ใบมันสาปะหลัง หญ้าขน ๆลๆ พบว่าปลาตะเพียนหาอาหารกินในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน

 

การแยกเพศ

                  ลักษณะภายนอกของปลาตัวผู้และตัวเมียคล้ายคลึงกันมากแต่เมื่อใกล้ผสมพันธุ์ สังเกตได้ง่ายขึ้นคือ ตัวเมียมีท้องอูมเป่งพื้นท้องนิ่มและรูก้นกว้างกว่าปกติ ส่วนตัวผู้ท้องแบนพื้นท้องแข็ง ถ้าเอามือลองรีดเบาๆที่ท้องมีน้ำสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนมไหลออกมา หากเอามือลูบตามแก้มรู้สึกสากมือ

 

การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน

                  ในการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนควรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เอง บ่อขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ควรเป็นบ่อดินขนาดประมาณ 400 ตารางเมตร ถึง 1 ไร่ โดยปล่อย ปลาเพศผู้เพศเมีย แยกบ่อกันในอัตราประมาณ 800 ตัว/ไร่ให้ผักต่างๆ หรือ อาหารผสมในอัตราประมาณร้อยละ 3 ของน้ำหนักตัว การเลี้ยงพ่อแม่ปลา อาจเริ่มในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน โดยคัดปลาอายุประมาณ 8 เดือน แยกเพศและปล่อยลงบ่อ เมื่ออากาศเริ่มอุ่นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ควรตรวจ สอบพ่อแม่ปลา ถ้าอ้วนเกินไปก็ต้องลดอาหาร หากผอมเกินไปก็ต้องเร่งอาหาร ทั้งนี้ควรถ่ายน้ำบ่อยๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไข่และน้ำเชื้อ การเพาะพันธุ์เริ่มได้ประมาณเดือนมีนาคมถึงกันยายน โดยพ่อแม่พันธุ์พร้อมที่สุด ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน

 

การคัดพ่อแม่พันธุ์

                  ปลาเพศเมียที่มีไข่แก่จัด ท้องอูมโป่งและนิ่ม ผนังท้องบาง ช่องเพศ และช่องทวารค่อนข้างพองและยืน ส่วนปลาเพศผู้แทบไม่มีปัญหา เรื่องความพร้อมเนื่องจากสร้างน้ำเชื่อได้ดีเกือบตลอดปี

การฉีดฮอร์โมน

                  โดยทั่วไปปัจจุบันใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRN ฉีดในอัตรา 10-15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ควบคู่กับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone ในอัตรา 5 -1O มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาแหน่งที่นิยมฉีดใต้เกล็ดบริเวณใต้ครีบหลังเหนือเส้น ข้างตัวหรือบริเวณโคนครีบหู

 

การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์ทำได้ 2 วิธี

                  1.ปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันเอง เมื่อฉีดฮอร์โมนเสร็จ ก็จะปล่อยพ่อแม่ปลาลง ในบ่อเพาะรวมกัน โดยใช้อัตราส่วนแม่ปลา 1 ตัว/ปลาเพศผู้ 2 ตัว บ่อเพาะควรมีพื้นที่ไม่ต่ากว่า 3 ตารางเมตร ลึกประมาณ 1 เมตร บ่อขนาดดังกล่าว จะปล่อยแม่ปลาได้ประมาณ 3 ตัว เพื่อความสะดวกในการแยกพ่อแม่ปลา ควรใช้อวนช่องตาห่าง ปูในบ่อไว้ชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงปล่อยพ่อแม่ปลาลงไป แม่ปลาจะวางไข่หลังการฉีดประมาณ 6-8 ชั่วโมง โดยจะไล่รัดกันจนน้ำ แตกกระจาย เมื่อสังเกตว่าแม่ปลาวางไข่หมดแล้ว ก็ยกอวนที่ปูไว้ออก พ่อแม่ปลาจะติดมาโดยไข่ปลาลอดตาอวนลงไปรวมกันในบ่อ จากนั้นก็รวบรวมไข่ปลา ไปฟักในกรวยฟัก การผสมพันธุ์วิธีนี้มีข้อดีในเรื่องคุณภาพของไข่ที่ได้ มักจะเป็นไข่ที่สุกพอดี นอกจากนั้นผู้เพาะยังไม่ต้องเสียเวลารอด้วย แต่ในบางครั้ง ปลาตัวผู้อาจไม่ฉีดน้ำเชื้อเข้าผสมทำให้ไข่ที่ได้ไม่ฟักเป็นตัว นอกจากนั้น ไข่ที่รวบรวมได้มักจะไม่สะอาด

                  2 วิธีการผสมเทียม หลังจากฉีดประมาณ 6-8 ชั่วโมง ก็สามารถรีดไข่ปลาได้ โดยปลามีอาการกระวนกระวายว่ายน้ำไปมารุนแรงผิดปกติ บางตัวอาจขึ้นมาฮุบ อากาศบริเวณผิวน้ำ เมื่อพบว่าปลามีอาการดังกล่าวก็ควรตรวจดูความพร้อมของแม่ปลา โดยจับปลาหงายท้องขึ้นโดยตัวปลายังอยู่ในน้ำและบีบบริเวณใกล้ช่องเพศเบาๆหากพบว่าไข่พุ่งออกมาอย่างง่ายดายก็นำแม่ปลามารีดไข่ได้ การผสมเทียม ใช้วิธีแห้งแบบดัดแปลงโดยใช้ผ้าขับตัวปลาให้แห้ง แล้วรีดไข่ลง ในภาชนะที่แห้งสนิท จากนั้นนำปลาตัวผู้มารีดน้ำเชื้อลงผสม ในอัตราส่วนของ ปลาตัวผู้ 1- 2 ตัว ต่อไข่ปลาจากแม่ไข่ 1 ตัวใช้ขนไก่คนไข่กับน้ำเชื้อจนเข้ากันดี แล้วจึงเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยพอท่วมไข่ การคนเล็กน้อยในขั้นตอนนี้เองเชื้อตัวผู้เข้าผสมกับไข่ จากนั้นจึงเติมน้ำจนเต็มภาชนะถ่ายน้ำเป็นระยะๆ เพื่อล้างไข่ให้สะอาด ไข่ค่อยๆ พองน้ำ และขยายขนาดขึ้นจนพองเต็มที่ภายในเวลา ประมาณ 20 นาที ก็สามารถนำไปฟักในกรวยฟักได้

 

การอนุบาลลูกปลา

                  บ่อที่ใช้เป็นบ่อดินขนาดประมาณครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่ ความลึกประมาณ 1 เมตร ก่อนปล่อยลูกปลาต้องเตรียมบ่อให้ดี เพื่อกาจัดศัตรูและเพิ่มอาหารของลูกปลาในบ่อ การอนุบาลลูกปลาตะเพียนนี้ระดับน้ำในบ่ออนุบาลขณะเริ่มปล่อยลูกปลาควรอยู่ในระดับ 30-40 เซนติเมตร แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับน้ำ สัปดาห์ละ 10 เซนติเมตร เพื่อรักษาคุณสมบัติน้ำ ส่วนการใส่ปุ๋ยนั้น หากวางแผนอนุบาลด้วยอาหารสมทบเพียงอย่างเดียวก็ไม่ต้องเติมปุ๋ยในบ่อ การขนย้ายลูกปลาลงบ่อดินเมื่อย้ายลูกปลาลงบ่อดินแล้วให้อาหาร ซึ่งอาจใช้ไข่ต้มเอาแต่ไข่แดงนำไปละลายน้ำและกรองผ่านผ้าโอลอนแล้วสาดให้ทั่วบ่อ ปริมาณไข่ที่ให้ขึ้นอยู่กับพื้นที่บ่อ บ่อ 1 ไร่ ปล่อยลูกปลาประมาณ 750-1,000 ตัว/ตารางเมตร เมื่อลูกปลาโตขึ้น ในวันที่ 5 เริ่มลดอาหารไข่และให้รำละเอียด โดยค่อย โรยทีละน้อยรอบ บ่อให้รำแผ่กระจายเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 1 วา จากขอบบ่อ เพราะลูกปลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ การสังเกตการกินอาหารทำยาก เพราะลูกปลายังไม่ขึ้นมากินที่ผิวน้ำ แต่คอยกินอาหารที่ค่อย ๆ จมลง หลังให้อาหารแล้วใช้แก้วตักลูกปลามาดู ถ้าลูกปลากินอาหารดีท้องมีสีขาวเห็นชัดเจน เมื่ออนุบาลไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ลูกปลาเริ่มขึ้นมากินอาหารที่ผิวน้ำ สังเกตการกินอาหารได้ง่ายขึ้นโดยโรยรำด้านเหนือลม รำค่อย ๆ ลอยมาติดขอบบ่อ มีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีมาก ก็แสดงว่าให้อาหารมากเกินไป ต้องลดอาหารลง อาหารที่ให้นี้ ถ้าให้ได้คุณค่าทางโภชนาการดียิ่งขึ้นควรผสมปลาป่นร่อนแล้วในอัตราส่วน รำ : ปลาป่นเท่ากับ 3 : 1 การให้รำอาจจะให้วันละ 3 - 4 ครั้ง ในระยะแรก และลดลงเหลือ 2 ครั้งในเวลาต่อมา โดยทั่วไปเมื่ออนุบาล ได้ 4-6 สัปดาห์จะได้ลูกปลาขนาดประมาณ 1 นิ้ว อัตรารอดประมาณร้อยละ 30-50 ซึ่งหมายความว่าได้ลูกปลาจำนวน 360,000 – 800,000 ตัว/ไร่

การเลี้ยงปลาตะเพียน

                  ปลาตะเพียนสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในแหล่งน้ำทั่วไป เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินพืชเป็นอาหาร อาศัยอยู่ได้ดี ทั้งในแหล่งน้ำไหลและแหล่งน้ำนิ่ง การเลี้ยงปลาตะเพียนมีรูปแบบการเลี้ยงหลายลักษณะได้แก่ การเลี้ยงในบ่อดิน ในนาข้าว ในร่องสวน และการเลี้ยงปลาในกระชัง ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดิน

                  บ่อเลี้ยง ควรเป็นบ่อขนาด 400 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร่ หรือ มากกว่านั้น ความลึกของน้ำในบ่อควรให้ลึกกว่า 1 เมตรขึ้นไป ใช้เลี้ยงลูกปลา ที่มีขนาดยาว 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ในอัตราส่วน 3-4 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 5,000 ตัว/ไร่

                  บ่อใหม่ หมายถึง บ่อที่เพิ่งขุดใหม่ และเริ่มการเลี้ยงเป็นครั้งแรก บ่อในลักษณะเช่นนี้ ไม่ค่อยมีปัญหา เรื่องโรคพยาธิที่ตกค้างอยู่ในบ่อ เพียงแต่บ่อใหม่มีอาหารธรรมชาติอยู่น้อย หากภายในบ่อมีคุณสมบัติของดินและน้ำไม่เหมาะสมก็ต้องทำการปรับปรุง เช่น น้ำ และดิน มีความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่า 6.5 ก็ต้องใช้ปูนขาวช่วยในการปรับสภาพ โดยระบายน้ำเข้าให้มีระดับประมาณ 10 เซนติเมตร ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ระบายน้ำเข้าให้มีระดับประมาณ 50 เซนติเมตร ทิ้งไว้อีก 5-7 วัน จึงปล่อยน้ำให้ได้ระดับตามต้องการประมาณ 1- 1.5 เมตร จึงปล่อยปลาลงเลี้ยง

                  บ่อเก่า หรือบ่อที่ผ่านการเลี้ยงมาแล้ว หลังจากจับปลาแล้วทำการสูบน้ำออกให้แห้ง ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน จากนั้นใส่ปูนขาวฆ่าเชื้อโรคและพยาธิ พร้อมทั้งปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของก้นบ่อ แต่ถ้าเป็นบ่อที่มีเลนอยู่มาก ควรทำการลอกเลนขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยใส่ปูนขาว จากนั้นตากบ่อทิ้งไว้อีก 7 วัน จึงปฏิบัติเหมือนกับบ่อใหม่ แต่ถ้าไม่สามารถสูบน้ำให้แห้งได้จำเป็นต้องกาจัด ศัตรูปลาให้หมดเสียก่อน ศัตรูของปลาตะเพียน ได้แก่ พวกปลากินเนื้อ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก กบ เขียด และงู ควรใช้โล่ติ๊นสด 1 กิโลกรัมต่อปริมาณน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร วิธีใช้คือทุบหรือบดโล่ติ๊นให้ละเอียดนำลงแช่น้ำประมาณ 1 หรือ 2 ปีบ คนโล่ติ๊นเพื่อให้น้ำสีขาวออกมาหลายๆ ครั้งจนหมดแล้วนำลงไปสาดให้ทั่วบ่อ ศัตรูพวกปลาดังกล่าวก็จะตายลอยขึ้นมา ต้องเก็บออกทิ้ง อย่าปล่อยให้เน่าอยู่ในบ่อ ก่อนที่ปล่อยปลาลงเลี้ยง ควรทิ้งระยะไว้ประมาณ 10 วัน เพื่อให้ฤทธิ์ของโล่ติ๊นสลายตัวเสียก่อน ส่วนน้ำที่ระบายเข้ามาใหม่ ควรใช้ตะแกรง กรองเอาเศษต่างๆ และปลาอื่นๆ ไม่ให้เข้ามาในบ่อได้

การใส่ปุ๋ยในบ่อเลี้ยงปลา

                  อัตราการใส่ปุ๋ยคอกที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ 150-200 กิโลกรัม /ไร่ ใส่ทุก ช่วง 2 - 3 เดือน ปริมาณแตกต่างกันไปตามสภาพของบ่อ และความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง สาหรับอัตราการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็จะ แตกต่างกันไปตามชนิดของปุ๋ยคือ ปุ๋ยฟอสเฟต เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด พอสรุปได้ว่าควรใช้ประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมต่อ 6 ไร่ต่อ 6 เดือน ปุ๋ยไนโตรเจน อัตราการใช้ไม่ค่อยแน่นอนแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียเหลว มีไนโตรเจนอยู่ 20 เปอร์เซ็นต์ ใช้ 150 ลิตรต่อ 6 ไร่ ส่วนผสมปุ๋ย N P K 300 - 500 กิโลกรัมต่อ 6 ไร่ต่อปี

                  การเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน บ่อที่เหมาะสมควรมีขนาดเนื้อที่ที่ผิวน้ำ มากกว่า 400 ตารางเมตรขึ้นไป ลึกประมาณ 1- 1.5 เมตร หลังจากเตรียมบ่อ ดังได้กล่าวมาแล้ว ปล่อยลูกปลาขนาด 1.5 - 2 เซนติเมตร ในอัตรา 3 - 4 ตัว/ตารางเมตรให้อาหารวันละ 2 เวลา เช้า - เย็น ในอัตรา 3 - 4 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวปลา รูปแบบบ่อที่ใช้เลี้ยงควรมีระบบการระบายน้ำที่ดี

                  การเลี้ยงปลาตะเพียนในนาข้าว ควรมีเนื้อที่ประมาณ 10 - 15 ไร่ การดัดแปลงพื้นที่นาให้เป็นนาปลาก็สามารถปฏิบัติได้ง่าย โดยขุดดินในพื้นที่นา รอบๆ ถมเสริมคันดินให้สูงขึ้นทำให้มีความแข็งแรงจะทำให้เกิดคูรอบคันดิน สามารถเก็บกักน้ำให้ขังอยู่ในพื้นที่นา ใช้สำหรับเลี้ยงปลา คูที่ขุดนี้ควรมีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร คันดินควรสูงประมาณ 75 - 100 เซนติเมตร เหลือให้คันดินสูงกว่าระดับน้ำสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร มุมที่จะเป็นทางระบายน้ำออกจากนาควรเป็นด้านที่ต่ำสุด ถ้าเป็นไปได้ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 60 - 70 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการจับปลา โดยปลามารวมกันเองในหลุมนี้เมื่อเวลาน้ำลดในฤดูเก็บเกี่ยว

                  ขนาดของปลาที่ปล่อยลงเลี้ยง ใช้ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร  ปล่อยอัตรา 400 - 600 ตัว/ไร่ การใส่ปุ๋ย และการให้อาหารใช้น้อยกว่าการเลี้ยงแบบอื่นๆ เราให้อาหารเพียงวันละครั้ง การปล่อยปลา ปล่อยหลังจากดำกล้าประมาณ 7 วัน ปล่อยน้ำเข้านาให้สูงประมาณ 1 ฟุต ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 - 4 เดือน ซึ่งพอดีกับข้าวสุก ปลาก็โตมีขนาดพอนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดได้ การเลี้ยงปลาตะเพียน สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ภายในบ่อให้ได้เต็มที่ ปลาแต่ละชนิดที่ปล่อยลงเลี้ยงร่วมกัน จะต้องโตได้ขนาดตลาดในเวลาพร้อมกัน เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปลาที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาตะเพียนต้องไม่มีนิสัยที่ชอบทำร้ายปลาชนิดอื่น และไม่ควรเป็นพวกปลากินเนื้อ ปลาที่เลี้ยงจนโตได้ขนาดตามที่ต้องการ นอกจากใช้อาหารธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ในบ่อเลี้ยงจำเป็นต้องให้อาหารสมทบเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเร่งให้ปลา มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้น อาหารสมทบดังกล่าว ได้แก่ แหนเป็ดและไข่น้ำ (ไข่น้ำเป็นพืชที่เกิดขึ้นลอยอยู่บนผิวน้ำปะปนกับพวกจอกแหน มีลักษณะเป็น เม็ดกลม ขนาดเท่าๆ กับสาคูเม็ดเล็กที่ยังไม่แช่น้ำ มีสีค่อนไปทางเขียวอ่อน ใช้โปรยให้กินสด ) เศษผักต่างๆ โดยวิธีต้มให้เปื่อยผสมกับรำหรือปลายข้าว ที่ต้มสุก, กากถั่วเหลือง, กากถั่วลิสง ใช้แขวนหรือใส่กระบะไม้ไว้ในบ่อ ส่วนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ หรือสัตว์ที่มีชีวิต เช่น ตัวไหม ปลวก ไส้เดือน หนอน มด ฯลฯ ใช้โปรยให้กิน พวกเครื่องในและเลือดของพวกสัตว์ต่างๆ เช่น หมู วัว ควาย ใช้บดผสมคลุกเคล้ากับรำและปลายข้าวซึ่งต้มสุกแล้ว นำไปใส่ไว้ใน กระบะไม้ในบ่อ

 

ต้นทุนและผลผลิตของการเลี้ยงปลาตะเพียน

                  ปลาตะเพียนที่เลี้ยงตามอัตราการปล่อยปลาดังกล่าว ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือน มีน้ำหนักประมาณ 3-4 ตัว/กิโลกรัม ผลผลิตไร่ละ 800 - 1,000 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนประมาณ 8,000-10,000 บาท/ไร่ และต้นทุนที่สาคัญคือค่าอาหาร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45 ของต้นทุนทั้งหมด ราคาจำหน่าย ประมาณ 20-25 บาท/กิโลกรัม รายรับประมาณ 16,000-25,000 บาท/ไร่

 

โรคพยาธิและการป้องกันรักษา

                  ปลาตะเพียนมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างไว เช่นการเปลี่ยนอุณหภูมิในรอบวัน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเป็นกรดด่างของน้ำ ตลอดจน สารพิษต่าง ที่มากระทบ ดังนั้น การจัดการด้านคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลามีความจำเป็น เพราะเป็นการป้องกัน การเกิดโรคไว้ล่วงหน้ำก่อน

 

สาเหตุที่ทำให้ปลาเป็นโรค

                  - นำลูกปลาติดโรคพยาธิมาเลี้ยงโดยไม่ได้กำจัดโรคพยาธิเสียก่อน

                  - เลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป

                  - ให้อาหารมากเกินไป

                  - น้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง

                  - คุณภาพอาหารต่ำหรือไม่สด

 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

                  ปัญหาทั่วไปที่มักพบ ได้แก่ ปลาไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะไม่ได้ถ่ายเทน้ำเป็นประจำ จึงทำให้เกิดเห็บปลา และหนอนสมออันเป็นพยาธิ ของปลา หรือโรคจากบักเตรี ซึ่งเกิดจากการเลี้ยงปลาแน่นเกินไป ศัตรูของปลาตะเพียน ได้แก่ ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก กบ เขียด งูกินปลา และนก ฯลฯ

                  ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่ง คือ การลักขโมยซึ่งมีวิธีการหลายอย่าง เช่น ใช้ตาข่าย แห กระชัง ลอบ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาประสบการขาดทุนมาก หลายรายแล้ว อนึ่ง ปัญหาเหล่านี้ ผู้เลี้ยงควรศึกษาและแก้ไขโดยใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำในด้านวิชาการจากเจ้าหน้ำที่ของกรมประมงอย่างเคร่งครัด

 

แนวโน้มของการเลี้ยงปลาตะเพียน

                  ปลาตะเพียนเป็นปลาพื้นบ้านของคนไทย ประชาชนนิยมบริโภค อย่างแพร่หลาย ส่วนของผู้เลี้ยงปลาตะเพียนเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโต เร็วเป็นที่ต้องการของตลาด สาหรับต้นทุนการผลิตก็ไม่สูงมาก ดังนั้น การเลี้ยงปลาชนิดนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง__

 

http://www.fisheries.go.th

 

 

Отпусти "Интернет скачать 9"руку, говорят,-сказал он,-а не то дам раза!

Вполне естественно, что тот из нас, ""кому предназначался выстрел, полагал, что теперь его врагу нужно ""время, чтобы снова зарядить ружье.

Умеешь подавлять одно, "Анне лорак песни скачать"научишься подавлять ""и другое.

Ведь я же вам сказал,-заметил доктор,-сделать пять.

Я ничего не ""чувствую, поэтому ты не можешь ""заставить меня сказать, ""куда я спрятал сокровище.

В данный момент я не ""склонен передавать никаких требований, проговорил Нишитцу, кивком давая понять, что тема закрыта.

И это оказалось лучом надежды во мраке, неизъяснимой милостью, редкостной удачей, поскольку выяснилось, что площадь корабля защитит цистерны от действия прямого солнечного света на всем маршруте следования к Земле.

Поль и Нора тоже поели, молча смотря на плещущиеся о берег волны и позолоченные солнцем облака.

Несколько раз в секунду, сотни, ""а то и тысячи раз на дню кусочки внеземной материи входили в верхние слои земной атмосферы на высотах от восьмидесяти до ста двадцати километров.

Однако вы до сих пор не спросили, есть ли у "Скачать игру на телефон гонки"меня материал на продажу.

Еще сорок минут полетного времени.

Ничего удивительного, что вы удивлены.

Всадник устремил взор на "скачать песню тимур темиров"стену, которая была ближе других.

Аззи закрыл глаза, "скачать словарь на телефон"и через несколько мгновений его ровное дыхание свидетельствовало о том, "Лечебный массаж внутренних органов"что демон либо действительно заснул, либо очень ловко притворился спящим.

Нечто похожее они испытывали, когда им приходилось превышать ограничения, "Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей"накладываемые на них персональной программой.

Уровень воды в "скачать песни группы сектор газа"Миссури был низким, она неспешно несла свои воды, по берегам валялось множество "Автомобильный атлас Московской области"бревен.

Я думаю, зрелище собственной смерти повлияет на него, как бы "скачать музыку м круга"он ни был упорен и тверд.

Мы убегаем от пустого места, потому что моя стрела без промаха сразила бы его, если.

Крики "Завтра как обычно"товарищей принимают уже иной характер.

Душа этого человека была столь благородна "Дневник обольстителя"и возвышенна, столь целомудренна "Москва в фотографиях. Конец XIX - начало XX века: Альбом"в своей любви к "Английский язык. Книга для учителя. 8 класс"прекрасному, но нарушить его безмятежный покой было преступлением, "Мерное кружево на коклюшках"заслуживающим немедленного и сурового "Норвежские, кельтские и тевтонские легенды"наказания.

Сколько миллиардов мы списываем неизвестно на что!

Я "Непроторенная дорога. Новая психология любви (мяг)"шел вслепую, ничего впереди не "Женщина в белом"видя и не стараясь оглянуться назад.

Любуюсь, "Быстро и просто. Шаг за шагом"в каком одеянии мы вернемся на Землю.

Нет "Утраченные лекции Ошо. Путь мужчины и путь женщины"ничего удивительного, что ты его не узнала, уж сколько времени его никто не чистил!

И "скачать великолепный век на домашнем"когда в степи Оклахомы прибыли усиленные подразделения войск, их встретила до зубов вооруженная армия индейцев, "Чертеж теплицы из поликарбоната"доведенных до отчаяния и решивших стоять "скачать фильма пираты карибского моря"до конца.

Я сам хотел просить вас об "игр длинные нарды скачать"этом.

Очень глупо с их стороны, потому что мы все берем под "скачать фильмы аватара"подозрение.

Здравствуйте, тетя Фрэнси, сказал Родерик.

После всех "скачать контурную карту мира"взрывов части вашего тела "гудок парохода скачать"свободно парят в атмосфере, рассекая в своем вращении воздух.

Пожалуй, надо дать "антивирусы скачать бесплатно с ключами"отдых мозгам, а потом снова на штурм, вот я и взялся опять за детективный роман.

Но он сочувствовал Смиту, как он сочувствовал бы каждому "игровой автомат алмазное трио" человеку, который заботится о тех же вещах, к которым и сам Римо был неравнодушен.

Видите, вот как "Бухгалтерский баланс" составляются доклады.

насмешливо проговорил Бронзини.

Карлос наклонился, вглядываясь.

На нашей станции никто никому не верит, "Концепция отчета о прибылях и убытков: понятие, задачи, группировка статей и их характеристика на примере ЗАО 'Орский Хлеб'" если нет убитых.

Когда их вывели из заточения, глазам их друзей предстало страшное зрелище.

Она "Wuthering Heights" была тиха, когда вещи упаковывали, также как и все утро.

Бригада "Наследство Уиндемов" мусорщиков закончила "Голоса на ферме" уборку и теперь стояла в стороне.

Тем не менее, если "Истории Оксаны Пушкиной Вып.4" бы это и "Автобиографические записки т.3 Остроумова-Лебедева" было так, личность эта стала бы продолжением его собственной плюс "Русская проза 20 века" копии четырех "Уто" операторских по крайней мере, временно.

Сейджек услышал, как Бетси начала "Милая скажи что-нибудь ласковое" принюхиваться, ее правая "Ремонт и уход за автомобилем" рука метнулась к оружию.

Сто двадцать девять лет "Умный старт" исполнилось этим ногам.

Я уже и забыл, каким обаятельным может быть Девор.

Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему "Злоумышленник" ногу, чтобы немного придушил, "пойдем вклады" чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы.

Мы "Застольные и кулинарные традиции" соскочили с метлы на газоне перед "потребительский кредит санкт петербург" домом.

Командиром батальона был тогда майор Рогелль.

Во-вторых, в дополнение "Золотой архипелаг" к императорскому и королевскому распоряжению от двадцать первого ноября "Траурный марш Мендельсона" тысяча восемьсот семьдесят девятого "Аконит Лекарственный щит от неизлечимых недугов" года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее "Замок надежды" место.

Ну, если они поехали на поиски мустангера, "Миссис Дэллоуэй" поеду и я.

Я следил за мулатом, "Миром правит закон космических резонансов" пока он не подошел к пролому в изгороди.

Теперь красноватый свет сделался "песни утесова скачать" рубиновым, и из каждой бутылки забил "изложение с элементами сочинения 11 класс" узкий, сфокусированный луч.

Историческая биология "Три сказки" свидетельствует о том, что вы заблуждаетесь, "Серая Шейка" возразил ему Джордж.

Довольно нескоро Козырь "учебник биологии сонин 6 класс скачать" похолодел, и я почувствовал присутствие Люка.

Зубы он тренировал на быках "игры живую сталь скачать на компьютер" и заставлял своих подчиненных делать то "скачать музыка казантипа" же самое.

Не "игровой автомат бульдозер" в нашей власти выбирать, быть ли Тиббальтом "Исчадия техно" или просто одним из множества "Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (вступает в силу с 1 сентября 2013 года)" рядовых наемников.

Дженнингс изо всех сил пытался отслеживать направление полета, пока корабль не столкнулся с поверхностью.

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday63
mod_vvisit_counterThis week120
mod_vvisit_counterThis month353
mod_vvisit_counterAll444699
Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์