ผอ.ศูนย์ฯ

นายพงศ์เทพ จันทรชิต

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แหล่งท่องเที่ยว

การเพาะเลี้ยงลูกน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 การเพาะเลี้ยงลูกน้ำ

 

                            

                  ลูกน้ำเป็นตัวอ่อนของยุง และยุง  เป็น แมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้าน ปีมาแล้ว โดยปกติตัวเมียมักกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักกินน้ำหวาน นอกจากนี้ยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงตัวเมียมีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อม ส่วนตัวผู้ะมีอายุประมาณ 4-5 วัน ยุงตายหลังจากผสมพันธุ์เสร็จ ยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิด พบในประเทศไทย ประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุ้นเคยกันดีคือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ยุงลาย (Aedes)

ลักษณะของยุง

                  ยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมีขนาดลำตัวยาว 4-6 มิลลิเมตร บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มิลลิเมตร ยุง มีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่น ได้อย่างง่ายๆ โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยื่นยาวออกไปข้างหน้า และมีปีกสำหรับบิน 1 คู่ ยุงมีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่น ได้โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยื่นยาวออกไปข้างหน้า และมีปีกสำหรับบิน 1 คู่

วงจรชีวิตของยุง

                  ยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (holometabolous) ซึ่งประกอบด้วย ไข่ (egg)  ลูกน้ำ (larva)  ตัวโม่ง (pupa) และยุงตัวแก่ (adult)   การเกิดของยุงแบ่งเป็น 4 ขั้น

                  ช่วงเป็นไข่ ซึ่งยุงจะไข่ในน้ำ

                  ช่วงเป็นลูกน้ำตัวยาว (Larva) กินสารอินทรีย์  แบคทีเรียแล ะแพลงค์ตอนในน้ำเป็นอาหาร

                  ช่วงเป็นลูกน้ำตัวกลม หรือลูกโม่ง (Pupa) คือ ตัวอ่อนของยุงที่พร้อมจะเป็นยุงแล้ว จะไม่กินอาหาร

                  ช่วงที่เป็นยุง (ตัวแมลง)

                  ยุงเมื่อลอกคราบออกจากระยะตัวโม่งได้ไม่กี่นาทีก็สามารถออกบินได้เลย อาหารที่ใช้ในระยะนี้ของทั้งตัวผู้ และตัวเมียเป็นน้ำหวานจากดอกไม้ หรือต้นไม้ การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอากาศ บางชนิดการผสมพันธุ์เกิดขึ้นในขณะที่ยุงตัวผู้มีการบินวนเป็นกลุ่ม (swarming) โดย เฉพาะเวลาหัวค่ำและใกล้รุ่ง ตามพุ่มไม้ บนศีรษะ ทุ่งโล่ง หรือบริเวณใกล้กับเหยื่อ เป็นต้น และตัวเมียจะบินเข้าไปเพื่อผสมพันธุ์ ยุงตัวเมียส่วนใหญ่ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวโดยที่เชื้ออสุจิจากตัวผู้ถูก กักเก็บในถุงเก็บน้ำเชื้อ ซึ่งสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตของมัน ส่วนยุงตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง ยุงตัวเมียที่จับได้ตามธรรมชาติมักมีเชื้ออสุจิอยู่ในถุงเก็บน้ำเชื้อเสมอ

                  ยุงตัวเมียเมื่อมีอายุได้ 2 - 3 วัน จึงเริ่มออกหากินเลือดคนหรือสัตว์ เพื่อนำเอาโปรตีนและแร่ธาตุไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่ แต่มียุงบางชนิดที่ไม่จำเป็นต้องกินเลือดก็สามารถสร้างไข่ในรังไข่ได้ เช่น ยุงยักษ์ เลือดที่กินเข้าไปถูกย่อยหมดไปในเวลา 2 - 4 วัน แต่ถ้าอากาศเย็นลงการย่อยใช้เวลานานออกไป

                  เมื่อไข่สุกเต็มที่ ยุงตัวเมียจะหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในการวางไข่ หลังจากวางไข่แล้วยุงตัวเมียก็ออกดูดเลือดใหม่ และวางไข่ได้อีก บางชนิดที่มีอายุยืนมากอาจไข่ได้ร่วม 10 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 4 - 5 วัน แต่อาจเร็วกว่าหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และชนิดของยุง ส่วนยุงตัวผู้ตลอดอายุขัยกินอาหารจากแหล่งน้ำหวานของดอกไม้หรือพืชที่ผลิต น้ำตาลในธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับยุงบางชนิดที่ตัวเมียไม่กัดดูดเลือดคนหรือสัตว์เลย

                  ยุงตัวเมียวางไข่ประมาณ 30 - 300 ฟอง ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของยุงและปริมาณเลือดที่กินเข้าไป ไข่จะมีสีขาวหรือครีมเมื่อออกมาใหม่ ๆ และในเวลาไม่กี่นาทีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลดำไปจนถึงสีดำ ไข่ยุงมีรูปร่างลักษณะหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิด ยุงลายวางไข่บนวัตถุชื้น ๆ เหนือผิวน้ำ ยุงรำคาญวางไข่ติดกันเป็นแพบนผิวน้ำ ยุงก้นปล่องวางไข่บนผิวน้ำ ส่วนยุงเสือวางไข่ติดกันเป็นกลุ่มใต้ผิวน้ำติดกับพืชน้ำที่ลอยอยู่ ไข่ยุงส่วนใหญ่ทนต่อความแห้งแล้งไม่ได้ยกเว้นไข่ของยุงลายซึ่งสามารถทนทาน ต่อความแห้งแล้งได้นานหลายเดือน ในเขตร้อนชื้นไข่จะฟักออกเป็นตัวภายใน 2 - 3 วัน

                  ลูกน้ำของยุงเป็นระยะที่มีความแตกต่างจากตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่น มีลักษณะส่วนอกกว้างใหญ่กว่าส่วนหัวและส่วนท้อง เมื่อออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมีขนาดเล็กมากและค่อยๆ โตขึ้น มีการลอกคราบ 4 ครั้ง ก่อนที่จะเป็นตัวโม่ง ลูกน้ำต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดระยะที่ดำรงชีวิต มีบางชนิดที่ปรับสภาพพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น สามารถอยู่ได้ในสภาพที่เป็นโคลนเปียก หรือในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูง ลูกน้ำของยุงชนิดต่าง ๆ หายใจจากผิวน้ำโดยผ่านท่อหายใจ เช่น ยุงลาย และยุงรำคาญ หรือผ่านทางรูหายใจในยุงก้นปล่อง แต่ลูกน้ำของยุงเสือมีท่อหายใจที่สามารถสอดหรือแทงเข้าไปในบริเวณรากของพืช น้ำ โดยเฉพาะพวกจอก และผักตบชวา เพื่อใช้ออกซิเจนจากโพรงอากาศที่อยู่ที่รากหรือลำต้นของพืชน้ำ ลูกน้ำยุงกินอาหารจำพวก แบคทีเรีย โปรโตซัว ยีสต์ สาหร่าย และพืชน้ำที่มีขนาดเล็ก ลูกน้ำยุงก้นปล่องส่วนใหญ่หากินบริเวณผิวน้ำ บางชนิดอาจดำลงไปกินอาหารใต้ผิวน้ำด้วย ในขณะที่ลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ และยุงเสือหากินใต้ผิวน้ำ ลูกน้ำยุงยักษ์กินลูกน้ำชนิดอื่นหรือพวกเดียวกันเองเป็นอาหาร ในเขตภูมิประเทศร้อนชื้นลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงกลายเป็นตัวโม่ง

                  ระยะตัวโม่ง (pupa) มีรูปร่างคล้ายตัวจุลภาค ( , ) หรือ comma อาศัย อยู่ในน้ำ ตัวโม่งเป็นระยะพักตัวจะไม่กินอาหาร รับเอาอากาศในการหายใจแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อถูกรบกวนจะดำน้ำลงสู่ข้างล่างใต้น้ำอย่างรวดเร็วและอยู่ใต้น้ำได้นาน หลายนาที ตัวโม่งของยุงลายเสือแตกต่างกับชนิดอื่นโดยมีท่อหายใจแหลมสามารถแทงเข้าราก หรือลำต้นพืชน้ำเพื่อหายใจเหมือนกับระยะลูกน้ำ ในภูมิประเทศเขตร้อนตัวโม่งใช้เวลา 2-4 วัน กลายเป็นยุงตัวเต็มวัยลอกคราบออกมาไม่กี่นาทีก็สามารถบินได้ ยุงตัวเมียบางชนิดชอบกัดกินเลือดคน (philic) บางชนิดชอบกินเลือดสัตว์ (zoophilic) บาง ชนิดกัดดูดเลือดโดยไม่เลือก ยุงสามารถเสาะพบเหยื่อได้โดยอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น กลิ่นตัว คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ( ที่ออกมาจากลมหายใจ ) หรืออุณหภูมิของร่างกาย

เทคนิคการเพาะลูกน้ำอย่างง่าย ๆ

                  การเพาะลูกน้ำแบบง่าย ๆ เพื่อนำไปใช้เลี้ยงปลาสวยงามจำนวนไม่มากนักด้วยวิธีดังต่อไปนี้

                  1 ใช้ภาชนะบรรจุน้ำ ใส่เลือดสัตว์ปุ๋ยคอกหรือน้ำล้างปลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ใส่หญ้าสด เช่น หญ้าขนสัก 2-3 กำมือ ให้ลอยอยู่บนผิวน้ำ  แล้ว สังเกตว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อ ๆ ไปปรากฏว่ามีแพไข่ยุงลอยอยู่บนผิวน้ำ และไข่ยุงนี้เป็นลูกน้ำตัวฝอย ที่โตขึ้นทุกวันให้เราช้อนไปเลี้ยงปลาได้ประมาณ 1 สัปดาห์

                  2 ลักษณะ ของแพไข่ยุงเป็นแพรูปร่างคล้ายกาบมะพร้าวหงายลอยน้ำ มีขนาดเล็กพอ ๆ กับ ตัวยุงเหตุที่มีรูปร่างแบบนั้นเพราะเวลายุงวางไข่ยุงใช้ขาหลัง 2 ข้าง กันไข่ไว้ และไข่เรียงกันเป็นระเบียบในตอนไข่ออกมาทีแรกเป็นสีขาว แล้วจึงกลายเป็นสีดำในเวลาอันสั้น ไข่ยุงถูกเรียงเป็นระเบียบในวงขาหลังของยุงที่กันไว้จนหมด

                  3 ก่อนที่ลูกน้ำจะเป็นยุงจึงควรทำแบบต่อเนื่องสัก 3-4 ภาชนะ และควรวางในทำเลที่อับลม  มีร่มเงาบัง เพราะว่ายุงชอบวางไข่นั่นเอง

                  วิธีนี้ได้ลูกน้ำที่มีปริมาณพอเลี้ยงปลาดูเล่นได้โดยไม่ต้องไปซื้อหาลูกน้ำให้ เสียดายสตางค์ และเวลา ยังเป็นการตัดวงจรชีวิตตามธรรมชาติของยุงที่มาสร้างความรำคาญได้ ไข่ยุงที่ตักวิธีนี้เป็นไข่ยุงรำคาญ ไม่ใช่ยุงลาย ไข่ยุงลายลอยเป็นเม็ด ๆ ตามน้ำใสสะอาด  แต่ยุงรำคาญไข่ในน้ำที่เหม็น และมีฝ้าน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мило украшены платком лиловым Да ""голубеньким поясом новым.

Когда с базы Дэвис-Монтэн ""сообщили в Пентагон, что связь ""с посланными ими ""самолетами-разведчиками прервалась, решено было собрать Высший Военный Совет.

Этот звук, такой ""тревожный для оленя, вызывает быструю ""перемену в его ""поведении.

Прежде чем подохнуть, и она, верно, "Посмотреть фильм скачать фильм"так же далеко заплыла, уж никак не ближе.

Разбившееся стекло оставило ""на моей шкуре глубокие ""раны.

оно было ничтожнее, чем самая мельчайшая часть ничего.

Думаю, ей придется оценивать его действия скорее по их результатам, чем по изначальным намерениям.

Уличные торговцы на все лады расхваливали новейшее ""кулинарное изобретение пиццу.

В те ужасные секунды, когда удавка все туже впивалась в его горло, Мак вспоминал, как давно, еще в школьные годы, он лежал в траве на берегу реки Визер.

Примерно через полмили, когда стало еще холоднее, а чувство присутствия чего-то чуждого усилилось, я остался в одиночестве.

Установили "Скачать завоевание америки скачать"наблюдение за домом молодого скотовода дона Хуана.

Трепещущие язычки пламени отбрасывали глубокие, зловещие тени на узкое лицо демона.

Я лучше снова включу свет, и она двинулась в темноту, затем все снова осветилось.

Джек почувствовал огромное облегчение.

И надеюсь, что в этом Рочестер-Эбби, куда я еду, я "Роберт кийосаки богатый папа бедный папа скачать аудиокнига"сподоблюсь какой-нибудь яркой духовной манифестации.

Процесс движения уже не зависел от его воли.

Если он "Усталая подлодка скачать"сейчас занят, то передайте ему наши поздравления с рождением наследника.

Здесь есть и другие, но вы лучший.

Единственная "скачать образы дисков играми"звезда пылала далеко впереди.

Я миновал двух стражей, пройдя в смутный интерьер башни.

Тем утром во время завтрака появился Люк с сообщением от моей бывшей подружки Джулии.

Но внешность изменчива, и в тот момент Санта-Клаус хмурился, "Дело Варнавинского маньяка"а его "Скачать игры на компьютер ну погоди"лицо вытянулось и осунулось.

Обычно эти явления возникали хаотично, и даже в полу собора Св.

Предупредить не сможем, ибо электромагнитный импульс уже прошел Землю и сейчас находится на "скачать песни группа дюна"полпути к Марсу, если только уже его "скачать бесплатно видео уроки игры на гитаре"не достиг.

По мечети, "скачать песня белая берёза"устроенной в бывшем танцевальном зале в Бостоне, прокатился смех.

Звучит, как будто их там порядочно.

Ваше сиятельство, "Зуби зуби скачать песню"вполне естественно, вызоветесь смахнуть насекомое.

Смотри, как "скачать игры на телефон бесплатно nokia 202"надо оказывать почтение, сказал "скачать песню дом родной"Чиун.

А я должен сказать, "весна группа скачать песни"что это откладывается.

Да, десять лет назад он "песни агутина и варум скачать"выбрал из толпы "игры поцелуйчики в постели бесплатно"полицейского молодого, здорового человека с незапятнанным, но вполне "анимация на телефон скачать картинки"ординарным прошлым и разрушил ему жизнь.

Несмотря "Первое поражение Сталина 1917-1922г. от Российской Империи к СССР" на путаницу в мыслях, Фелим все же сообразил, что оставаться в хижине опасно.

При "Путешествия барона Мюнхаузена" яркой вспышке света она успела разглядеть и кое-какие предметы "Оскар за убойную роль" возле него; среди них два тонких шеста, поставленных стоймя, с какими-то белыми лоскутьями "Подарки Наука дарить и получать" между ними.

Я ни о чем не "Нефритовые четки" рассказал Галлахеру и предоставил ему самому строить всевозможные догадки.

Он хотел сразу "вклад доходный" же скакать в лагерь вако, известить их, что "Рисунок и живопись Полный курс" пане вышли на тропу войны, и уже вместе с ними пуститься "Дальний умысел" на поиски общего врага.

Тогда я только перехвачу кусочек, а потом помогу "Фрукты и овощи" вам в пути, матушка.

С какой радостью я предложил бы Эжени "Книга детского творчества для мальчиков. Невероятные истории" свое сочувствие, дружбу, принес бы любую жертву, если бы они могли что-нибудь возместить и что-нибудь поправить!

Два других демона-рыцаря взялись "Там…" за приготовление "nokia usb rom driver скачать" соуса, еще двое делали маринад, "игровые автоматы играть бесплатно скачать" а остальные распевали песни.

Дверь он нашел быстро, она "скачать аксёнова виталия" хоть и криво, но "скачать бесплатно игру смертельная гонка" все еще висела на петлях.

По "скачать игру trine через торрент" правде говоря, это "скачать песню майкл джорджа" единственное, чем я владею.

Ладно, сказала она, "Тропинка к своему Я. Рабочая тетрадь школьника. 4 класс" отвернувшись.

Только мне нужно немного подумать.

Как раз "игры для мальчиков контр" в той стороне, "counter strike source steam скачать" описывая короткие круги, носились сейчас над водой две чайки.

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday63
mod_vvisit_counterThis week120
mod_vvisit_counterThis month353
mod_vvisit_counterAll444699
Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์