กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการนำร่องการบริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ทางโทรศัพท์หมายเลข 1170 ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2547 ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

     1. วันเวลาราชการ 8.00-17.00 น. มีพนักงานให้บริการ 50 ที่นั่ง
     2. นอกเวลาราชการ 17.00-8.00 น. มีพนักงานให้บริการ 5 ที่นั่ง
     3. เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานให้บริการ 5 ที่นั่ง

        ขอเชิญใช้บริการครับ

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com