ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
10 มค 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
28 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคม
24 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ่อ ขนาด 150 ตัน
16 ก.ย. 59 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก
25 เม.ย. 59 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 กลุ่ม แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
11 เม.ย. 2559 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
5 เม.ย. 59 โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพือพลิกฟื้นการผลิตกุ้ง ฯ
5 เม.ย. 59 โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพือพลิกฟื้นการผลิตกุ้ง ฯ เอกสารรับสมัคร
18 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม (20 รายการ) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
15 ธ.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม (20 รายการ) แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
8 ธ.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ
4 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 5 กลุ่ม
9 เม.ย. 58 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
12 ธ.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อชุดทดสอบเชื้อไวรัส IMNV ในกุ้ง
12 ธ.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์ Chloramphenicol และ Fluoroquinolones โดยเทคนิค ELISA
9 ธ.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจักซื้อ primer (สารเคมี) ตรวจโรคกุ้งทะเล
31 ต.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อ คศล. ขนาด 22.50 ตัน พร้อมหลังคาคลุมบ่อ จำนวน 6 บ่อ
12 ก.ย. 57 ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ห้อง
29 ส.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ primer (สารเคมี) ตรวจโรคกุ้งทะเล
10 ก.ย. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน
1 ก.ย. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อ primer (สารเคมี) ตรวจโรคกุ้งทะเล โดยวิธีพิเศษ
15 ส.ค. 57 สอบราคา จ้างซ่อมแซมคันบ่อดิน
15 ส.ค. 57 สอบราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟสำรองแซมคันบ่อดิน
1 ส.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำรองภายในหน่วยงาน
28 ก.ค. 57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5 มี.ค. 57 ระกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
26 ก.พ. 57 ราคากลางชุดทดสอบเชื้อไวรัสไอเอ็มเอ็นวี
26 ก.พ. 57 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
24 ก.พ. 57 ราคากลาง การจัดซื้อ จัดจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครงาน
3 ธ.ค. 58
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
27 ต.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
24 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้วที่ 1 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
21 ก.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
31 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
9 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการประมง
30 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
12 มิ.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
25 มี.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
16 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
22 พ.ย. 56
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธเข้าประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
24 ต.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
20 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
11 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
3 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
26 ส.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
15 ส.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง
4 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง
4 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง
14 พ.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง และเจ้าหน้าที่ประมง
25 เม.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร
15 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร
6 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
4 มี.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง
28 ก.พ. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร
8 ก.พ. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
22 ม.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านประมง
20 มิถุนายน 2554 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2554
20 กรกฎาคม 2553 แจ้งเตือน พายุโซนร้อน "โกนเซิน"
7 มิถุนายน 2553 สร้างป่า สร้างโลกสีเขียว เพื่อลดอุณหภูมิโลกร้อน
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การขายพันธุ์สัตว์น้ำ
  สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายล่าสุด ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตุลาคม 2559
  สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง กันยายน 2554 จำนวน 40,000 ตัว
  สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2554 จำนวน 60,000 ตัว
  สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ เมษายน ถึง พฤษภาคม 2554 จำนวน40,000 ตัว
   
   
 
   

 

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3932-0959 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com