แวะชมลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้ที่โรงเพาะฟัก หรือ โทร. 039-320959
ลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2.5 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 จำนวน 100,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2.5 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มิถุนายน 2559 จำนวน 150,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มีนาคม 2559 จำนวน 120,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 จำนวน 200,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 จำนวน 90,000 ตัว
ปลาการ์ตูน อานม้า มะเขือเทศ เพอร์คูล่า ขนาด 1-4 นิ้ว พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 จำนวน 5,000 ตัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลาการ์ตูน อานม้า มะเขือเทศ เพอร์คูล่า ขนาด 2-4 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ สิงหาคม 2556 จำนวน 2,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 จำนวน 200,000 ตัว
ปลาการ์ตูน อานม้า มะเขือเทศ เพอร์คูล่า ขนาด 2-4 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มิถุนายน 2556 จำนวน 2,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มิถุนายน 2556 จำนวน 150,000 ตัว
ปลาการ์ตูน อานม้า มะเขือเทศ เพอร์คูล่า ขนาด 2-4 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มีนาคม 2556 จำนวน 1,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มีนาคม 2556 จำนวน 100,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง กันยายน 2555 จำนวน 40,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 จำนวน 100,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ เมษายน 2555 จำนวน 80,000 ตัว
ลูกหอยหวาน พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555 จำนวน 40,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 100,000 ตัว
 
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง กันยายน 2554 จำนวน 40,000 ตัว
ลูกหอยหวาน พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง กันยายน 2554 จำนวน 35,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2554 จำนวน 30,000 ตัว
ลูกหอยหวาน พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2554 จำนวน 30,000 ตัว
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2 ซม. พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ เมษายน ถึง พฤษภาคม 2554 จำนวน 40,000 ตัว
 
 
ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
     
ลูกปลากะพงขาวขนาด 2.5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2.50 บาท  
ลูกปลากะพงขาวขนาด 3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 3 บาท  
ลูกหอยหวานขนาด 1 เซนติเมตร ราคาตัวละ 60 สตางค์  
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-39320959 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com