บทคัดย่อนี้มาจาก หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง

        ทัศพล กระจ่างดารา. 2548. ชนิด การเจริญพันธุ์ และการประมงปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย. ใน: บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2548. ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท. หน้า 13.

ท่านสามารถอ่านเอกสารเรื่องอื่นๆ โดยคลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 

ชนิด การเจริญพันธุ์ และการประมงปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ทัศพล กระจ่างดารา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอันดามัน

บทคัดย่อ

          การศึกษาชนิด การเจริญพันธุ์ และการประมงปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยดำเนินการใน พ.ศ. 2547 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนลาก พบปลาฉลาม 41 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาฉลามหัวค้อน  ปลาฉลามหนูหัวแหลม  ปลาฉลามกบ และปลาฉลามหูดำ มี 1 ชนิดที่ไม่ได้รายงานว่าพบในน่านน้ำไทย คือ ปลาฉลามหมาจุดขาว (Mustelus sp. B ) จากตัวอย่างปลาฉลาม 14 ชนิดที่นำมาศึกษาระยะการเจริญพันธุ์ พบ 10 ชนิด คือ Chiloscylium punctatum, Ch. griseum, Mustelus sp. B , Alopias superciliosus, Carcharhinus amblyrhynchoides, Ca. leucas, Ca.amboinensis, Triaenodon obesus, Rhizoprionodon acutus และ Hemipristis elongatus เป็นปลาที่มีความสมบูรณ์เพศ พร้อมที่จะผสมพันธุ์ ส่วนที่เหลืออีก 4 ชนิด เป็นปลาที่ยังไม่สมบูรณ์เพศ โดยเฉพาะชนิด Ca. sorrah และ Sphyrma lewini   ตัวอย่างที่ได้มาเป็นลูกปลาที่เพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นาน มีปริมาณปลาฉลามและปลากระเบนในผลจับทั้งหมดจากเครื่องมืออวนลากเป็นปริมาณที่น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 0.41 และ 1.24 ตามลำดับ โดยปลาฉลามถูกจับได้จากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่มากที่สุด  การใช้ประโยชน์จากปลาฉลามที่จับได้เพื่อบริโภค คือ ทำลูกชิ้น ทำเค็ม หรือขายสดเพื่อนำไปปรุงอาหาร ขณะที่ชิ้นส่วน หรือปลาฉลามทั้งตัวนำไปทำของที่ระลึก เช่น ฟัน ขากรรไกร และปลาสตัฟฟ์

คำสำคัญ : ชนิด การเจริญพันธุ์ การประมง ปลาฉลาม ทะเลอันดามัน


@@ สนใจอ่านเรื่องเต็มหรือบทคัดย่อผลงานทดลองวิจัยจากเอกสารเรื่องอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี

 
 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม หรืออ่านบทคัดย่อเรื่องอื่น ๆ จากเอกสารในห้องสมุดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีได้ โดยคลิ๊กที่นี่ (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี)

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com