ภาพกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี


     

เชิญคลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ แข่งกีฬาภายใน เดือน ธันวาคม 2554  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ เดือน ธันวาคม 2554  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ์ เดือน สิงหาคม 2554  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ปลูกป่าชายเลน 2554  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ์ เดือน เมษายน  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ์ เดือน พฤษภาคม 2550  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ์ 8-9 มิุถุนายน 2549  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ นักศึกษาฝึกงาน มี.ค.-พ.ค. 49  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 2 เม.ย.-พ.ค. 48  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 1 มี.ค.- เม.ย. 48  
ภาพกิจกรรมศูนย์ ฯ ร่วมงาน กุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 9 (29-30 มค. 48)  
กิจกรรมเดือน มกราคม 2548 การแข่งขันกีฬาประมงเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1  
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2547  
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 8 เมษายน 2547  
ร่วมงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี  
ร่วมงานวันกุ้งจันท์ฯ ครั้งที่ 8 (2547)  
ร่วมใจพัฒนาศูนย์ ธันวาคม 2546  
ปล่อยลูกปลากะพงขาว ลูกกุ้งแชบ๊วย
ุ์นักเรียนปลูกป่าโกงกางในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
     
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com