ระบบมาตรฐานฟาร์มคืออะไร

 

 

 

 

 
ระบบมาตรฐานฟาร์ม มี 3 ระบบ
 
สรุปผลการดำเนินงาน 2554
 
การบริการของห้องจัดมาตรฐานฟาร์ม
เปิดบริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และ
13.00 น. – 16.30 น.
  หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการจัดทำมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเล
 
การนำฟาร์มกุ้งเข้าสู่ระบบ CoC/GAP
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP, CoC และ GAP มกษ.7401-2552
 
 
เยี่ยมชมห้องจัดมาตรฐานฟาร์ม
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com