โรงเพาะฟักสัตว์น้ำยินดีต้อนรับ
เยี่ยมชมโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี มีโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 2 โรงเพาะฟัก หากต้องการชมภาพ คลิ๊กที่รูปได้ครับ

(ที่ทำงานของเว็บมาสเตอร์ครับ)
 
หน้าที่ของโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง
  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
  สามารถติดต่อสั่งจองได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3945-7987-8 ในวันและเวลาราชการ
  วันเสาร์และอาทิตย์สามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำโรงเพาะฟักฯ
 
ผลการปล่อยและจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
          ท่านสามารถชมผล การจ่าย/ปล่อย ลูกพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามตารางข้างล่าง
 
 
สัตว์น้ำที่ผลิตจำหน่าย/ทดลอง
ลูกกุ้งแชบ๊วย
ลูกปลากะพงขาว
หอยหวาน (ตัวละ 60 สตางค์)
ลูกปูทะเล ปูม้า   (ทดลอง-ปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ)
กั้งตั๊กแตน/กั้งกระดาน   (ทดลอง)
 
เชิญชม สาระเบาๆ กับโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
 
 
 
ผลการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ผลการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2546-2547
ผลการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2547-2548
ผลการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2554
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com