ห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ยินดีต้อนรับ ค่ะ
เยี่ยมชมห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ
วันที่
เกษตรกร (ราย)
ตัวอย่างสัตว์น้ำ
ของเกษตรกร
ต.ค. 59
52
120
พ.ย. 59
70 111
ธ.ค. 59
42 56
ม.ค. 60
70 103
ก.พ. 60
49 85
มี.ค. 60
   
เมย. 60
   
พค. 60
   
มิย. 60
   
กค. 60
   
สค. 60
   
กย. 60
   

 

โรคสัตว์น้ำ การตรวจรักษา

ทอร่าซินโดรม (Taura Syndrom Virus) (20 มิ.ย. 47)
ภาพ อิ๊ก Cryptocaryon สาเหตุโรคจุดขาว (4 ก.ค. 47)
ภาพ เห็บปลา อาร์กูลัส Argulus (18 ก.ค. 47)
ภาพ เห็บปลาทะเล คาลิกัส Caligus (5 ส.ค. 47)
ภาพ กรีการิน พยาธิในกุ้ง ปู และวิธีตรวจ (2 ต.ค. 47)
Zoothamnium ซูโอแทมเนียม วงจรชีวิต วิธีตรวจ
(1 มีค.48)
ภาพ เห็บระฆัง การตรวจ รักษา (1 พค. 48)
   
   
   
 
การบริการของห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ
เปิดบริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และ
13.00 น. – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการตรวจสุขภาพกุ้ง และสัตว์น้ำอื่นๆ ดังนี้
  ตรวจปรสิต-พยาธิภายนอก
  ตรวจสุขภาพภายใน เช่นตับ ลำไส้ และอวัยวะภายในอื่นๆ
  ตรวจแบคทีเรียในกรณีสัตว์น้ำแสดงอาการติดเชื้อ
 
วิธีนำตัวอย่างสัตว์น้ำมาตรวจ
การเก็บตัวอย่างกุ้งในบ่อดิน (กุ้งโต) เพื่อตรวจสุขภาพ ให้สุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งที่ป่วยแต่ยังมีชีวิต 5–10 ตัว (ขึ้นกับขนาดกุ้ง)
การลำเลียงหรือนำส่งมี 2 วิธ
  1. ลำเลียงในกระป๋องหรือถุงพลาสติกสะอาด และเติมน้ำพร้อมอัดออกซิเจน นำส่งตรวจทันที
  2. ใส่ถุงพลาสติกสะอาดปิดปากถุงให้สนิท นำถุงแช่ในน้ำแข็งส่งตรวจทันที
กรณีมีกุ้งป่วยให้เก็บกุ้งป่วยแยกบรรจุต่างหาก ไม่ควรใส่รวมกับกุ้งปกติ  
ให้เก็บน้ำมาตรวจคุณภาพน้ำด้วยทุกครั้ง โดยแยกใส่ถุงหรือขวดต่างหาก
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 039 320959 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com