เริ่มเผยแพร่ 23 ธันวาคม 2546
  ปรับปรุงล่าสุด 10 มี.ค. 2560
เยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ห้อง ยิ้มยิ้ม
ประมวลจริยธรรม
รวมข่าวสารของศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมของศูนย์
 
เว็บไซต์เพาะเลี้ยง
ไทยแลนด์ชริมพ์
 
ห้องสมุดประมง
งานวิจัยสำนักฯ ชายฝั่ง
 
วิธีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรมส่งเสริม ฯ (20 ชนิด)
รักบ้านเกิด (36 ชนิด)
กรมประมง สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
กรมประมง (ปลาสวยงาม)
ม. เกษตรศาสตร์ (12 ชนิด)
สพช. (12 ชนิด)
NicaOnline (ปลาสวยงาม)
NicaOnline (หลายชนิด)
ปลาน้ำจืด 4 ชนิด
ปลาน้ำจืด 6 ชนิด
การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย
กุ้ง หอย ปู ปลา กบ ตะพาบ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (มก.)
 
 
อนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
ปลาในแหล่งน้ำไทย
ปลาน้ำจืด (กรมประมง)
กุ้ง กั้ง ป
 
 
 
 
 
 
ยินดีแลกลิ้งค์กับเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับ
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
 
7 เม.ย. 47 เราทำแบนเนอร์แล้ว ขนาด 88x31 (2.8 KB)
Alt ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
สามารถแลกลิงค์ด้วยแบนเนอร์หรือ text link ก็ได้ครับ
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 3 เม.ย. 2560

       

สุรชาต ฉวีภักดิ์

 แผนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

       

 
 
 
 
มาวิทย์ อัศวอารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

 

 

     
 
 ทางด่วน ชมเนื้อหาเด่น 
 
ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี
เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ของคุณวรณ์ (บ่อปูพีอี และไม่ปูพีอี)
ภาพ การเพาะและอนุบาลลูกปลากะพงขาว
การเลือกซื้อเครื่องวัดพีเอช
วิธีวิเคราะห์น้ำ ตอน การวิเคราะห์แคลเซียม
การนับแพลงก์ตอนด้วย Hemacytometer มีภาพประกอบอย่างละเอียด
เยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยหวาน ของ จ.ส.อ. ศิษย์เกษม (ระยอง)
เยี่ยมชมฟาร์ม สุรีรัตน์ ฟาร์ม 5 ระบบฟาร์มและระบบป้องกันนก
การเพาะและอนุบาลลูกหอยหวาน
การคัดแยก (Isolation) และเก็บรักษาพันธุ์แพลงก์ตอนด้วยวุ้น
เห็บระฆัง Trichodina sp. ภาพ โครงสร้าง การสืบพันธุ์ การตรวจรักษา
โรคสัตว์น้ำ ตอน ซูโอแทมเนียม Zoothamnium sp.(ภาพประกอบ)
เยี่ยมชมฟาร์มผลิตลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ (ภาพประกอบ)
ภาพการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพ ฯ ชั้นที่ 1
การแยกระยะและการดูความแข็งแรงของลูกกุ้งแชบ๊วย (มีภาพประกอบ)
การขยายแพลงก์ตอนพืชสีเขียวในห้องปฎิบัติการ (มีภาพประกอบ) 
ภาพ "กรีการีน" และ ภาพขั้นตอนการตรวจอย่างละเอียด
การวิเคราะห์น้ำ ภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ออกซิเจนด้วยสารเคมี
 
ข่าวด่วน   ข่าวประมง  ข่าวประกวดราคา และประชาสัมพันธ์
สอบราคาวัสดุวิทยาศสาตร์และสารเคมี

สอบราคาก่อสร้างบ่อขนาด 150ตัน

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม (20 รายการ) แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำงบเงินทุนหมุนเวียน อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ" บริการดาวน์โหลด ตารางระดับน้ำขึ้น-ลง ปี 2559
เชิญใช้บริการข้อมูลด้านการเกษตรทางโทรศัพท์หมายเลข 1170 ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมข่าวประมง จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง
รวมข่าวประมง จากส่วนเผยแพร่การประมง กรมประมง
รวมข่าวประมง จากนิก้าออนไลน์
 
            ประกาศเตือนเรื่องโรคระบาดและน้ำเปลี่ยนสี   
   
 
 
  ตัวอย่างเนื้อหาน่าสนใจบางส่วน จากห้องต่างๆ ของเรา  
 

 

     
 
ห้องวิเคราะห์น้ำ
 
ห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ
 
   @การวิเคราะห์คลอรีน      ภาพการเตรียมสารและทำเทสท์คิต    @โรคสัตว์น้ำ ตอน ทอร่าซินโดรม  
   @การวิเคราะห์อัลคาลินิตี้  ภาพการเตรียมสารและทำเทสท์คิต    @โรคสัตว์น้ำ ตอน อิ๊ก สาเหตุโรคจุดขาว  
   @การวิเคราะห์ไนไตรท์    ภาพการเตรียมสารและทำเทสท์คิต    @โรคสัตว์น้ำ ตอน เห็บปลา อาร์กูลัส Argulus  
         
         
 
ห้องแพลงก์ตอน
 
ห้องสมุด ศพช. จันทบุร
 
   @ภาพแพลงก์ตอนสัตว์ Phylum Protozoa (14 ภาพ)    @ความเป็นพิษของลูกเหม็นต่อกุ้งกุลาดำ  
   @ภาพแพลงก์ตอนพืช Class Dinophyceae (19 ภาพ)    @การอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยด้วยอาร์ทีเมียและไรแดงแช่แข็ง  
   @ภาพการขยายพันธุ์แพลงก์ตอนสีเขียวกลางแจ้ง    @การเพาะปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus  
         
         
 
เยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
 
   @ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำซีโอซี เจริญถาวรฟาร์ม    @วิชาการอ่านง่ายๆ ตอน เปลือยชีวิตรัก ปูทะเล  
   @ฟาร์มกุ้งกุลาดำ คุณการันต์ (สูบน้ำท่อ 2 นิ้ว และใช้ถุงผ้ากรอง)    @ลูกจาก ของหวานอร่อย ๆ จากป่าชายเลน  
   @เลี้ยงปลาเก๋าในกระชังในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ    @กากชา พระเอกผู้ช่วยชีวิตลูกกุ้ง  
         
         
 
ห้องพีซีอาร์
 
ห้องจัดมาตรฐานฟาร์ม
 
   @ภาพขั้นตอนการตรวจ พีซีอาร์ อย่างละเอียด    @จำนวนฟาร์มมาตรฐาน CoC/GAP โดย ศพช. จันทบุรี  
         
สยามมารีนดอทคอม ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพระยอง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา
           
  จันท์ทูเดย์ดอทคอม ChanAquarium นายเก๋าดอทคอม สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3932-0959 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com