ห้อง พีซีอาร์ ยินดีต้อนรับ ค่ะ
เยี่ยมชมห้องทำงาน พีซีอาร์ค่ะ
Sorry, your browser doesn't support Java. เชิญเยี่ยมชมบางส่วน ในห้องทำงานของเราค่ะ(รอ LOADING สักครู่)
หน้าที่ของห้อง พีซีอาร์
ตรวจสุขภาพภายนอกของลูกกุ้ง ได้แก่ รยางค์ ปรสิต ฟิลาเมนทัสแบคทีเรีย อัตราส่วนกล้ามเนื้อต่อลำไส้ (MGR)
ตรวจไวรัสเอ็มบีวี
ตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว
ตรวจไวรัสทอร่าซินโดรม
ชมภาพขั้นตอนการตรวจ ตัวแดงดวงขาว
ชมภาพวิธีการตรวจ ตัวแดงดวงขาว ด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ทุกขั้นตอน คลิ๊กที่นี่ได้
 
เวลารับตัวอย่างและการฟังผลพีซีอาร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น (หากส่งตัวอย่างหลัง
11.00 น. ต้องรอเข้าตรวจและฟังผลอีก 1 วัน)
(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดเกษตรกรเพื่อฟังผลทางโทรศัพท์ ตามวันและเวลาในใบนัดนั้น (โทร 039- 457987-8)
การนำตัวอย่างลูกกุ้งมาตรวจ
เกษตรกรที่นำตัวอย่างมาส่งต้องนำบัตรสมาชิกหน่วยตรวจสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกครั้ง
ต้องแจ้งข้อมูลของโรงเพาะฟัก เช่น ชื่อฟาร์ม ที่อยู่ อายุของกุ้ง บ่อที่นำลูกกุ้งมาตรวจ แม่กุ้งที่ใช้ เป็นต้น
ลูกกุ้งควรมีอายุประมาณ พี 9 ขึ้นไป ใส่ถุงอัดออกซิเจน
และน้ำสะอาด (ประมาณ 100–200 ตัว/ถุง)
สำหรับกุ้งโตที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างส่งห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำก่อน

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com