ห้องแพลงก์ตอน ยินดีต้อนรับ ค่ะ
เยี่ยมชมห้องแพลงก์ตอน

ห้องแพลงก์ตอนของเรา เป็นห้องขนาด 4x6 เมตร คลิ๊กที่นี่ เพื่อชมห้องแพลงก์ตอนของเรา
หน้าที่ของห้องแพลงก์ตอน
ผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนสำหรับโรงเพาะฟักของศูนย์ฯ
ผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนสำหรับหน่วยงานราชการอื่น
ผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนสำหรับจำหน่าย
ให้คำปรึกษาเรื่องแพลงก์ตอน
 
เจ้าหน้าที่ห้องแพลงก์ตอน "ขอคุยด้วย"
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ได้รวบรวมภาพแพลงก์ตอนบางชนิด และจำแนกกลุ่มตามหนังสือของอาจารย์ ลัดดา วงรัตน์ ฉบับ ปี พ.ศ. 2542 โดยภาพเหล่านี้เป็นแพลงก์ตอนที่เก็บตัวอย่างจากบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดจันทบุรี แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำบางปะกง ภาพที่เห็นจะเหมือนภาพจริงที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานด้านนี้ จะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น

          ในการทำงานรวบรวมภาพแพลงก์ตอนครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และยินดีรับฟังคำแนะนำ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไป

ธิดาพร ฉวีภักดิ์  
นักวิชาการประมง ๕

 
 
 
 
 
หัวเชื้อแพลงก์ตอนที่เราผลิต
Chaetoceros
Skeletonema
Tetraselmis
Chlorella
Isocrysis
 
 
กำลังการผลิตแพลงก์ตอนในห้องแลป
 
       ชนิด
จำนวน (ลิตร/วัน)
Chaetoceros
35
Skeletonema
14
Tetraselmis
28
Chlorella
14
Isocrysis
1
 
     
กำลังการผลิตแพลงก์ตอนกลางแจ้ง
 
       ชนิด
จำนวน (ลบ.ม./วัน)
Chaetoceros
15
Skeletonema
15
Tetraselmis/Chlorella
15
Rotifer
15
 
ปุ๋ยเพาะ Tetraselmis และ Chlorella กลางแจ้ง
 
       ปุ๋ย
จำนวน (กรัม/ลบ.ม.)
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)
40-100
ยูเรีย  (46-0-0)
5-10
ไดโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส
3-5
เฟอร์ริกคลอไรด์
0.5-1
 
ปุ๋ยเพาะ Skeletonema และ Chaetoceros กลางแจ้ง
 
       ปุ๋ย
จำนวน (กรัม/ลบ.ม.)
โปตัสเซียมไนเตรท (13-0-46)
40-100
ไดโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส
5-10
โซเดียมซิลิเกต
3-5
เฟอร์ริกคลอไรด์
0.5-1
 
เชิญเข้าชมภาพขั้นตอนการเพาะแพลงก์ตอนพืช
การขยายแพลงก์ตอนสีเขียวกลางแจ้ง (27 มิ.ย. 47) การขยายแพลงก์ตอนพืชสีเขียวในห้องแลบ(15 พย. 47)
การขยายไดอะตอมกลางแจ้ง (27 มิ.ย. 47) การขยายแพลงก์ตอน(ไดอะตอม) ในห้องแลป (14 กพ.48)
การขยายโรติเฟอร์ในบ่อคอนกรีต (23 ส.ค. 47) การแยกชนิดแพลงก์ตอนด้วยปิเปต (10 เม.ย. 48)
การสร้างห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน (15 พย. 47) การแยกชนิดแพลงก์ตอนด้วยวุ้น (19 พค.48)
    การนับจำนวนแพลงก์ตอน (31 กค. 48)
 
เชิญเข้าชมภาพถ่ายแพลงก์ตอนพืช พร้อมการจัดจำแนก
Division Cyanophyta  (แพลงก์ตอนสีเขียวแกมน้ำเงิน)      
Division Chlorophyta (แพลงก์ตอนสีเขียว)    
Division Chromophyta Class Bacillariophyceae Order Biddulphiales (เซนทริกไดอะตอม) Suborder Coscinodiscineae
Division Chromophyta Class Bacillariophyceae Order Biddulphiales (เซนทริกไดอะตอม) Suborder Biddulphiineae
Division Chromophyta Class Bacillariophyceae OrderBacillariales (เพนเนทไดอะตอม) Suborder Fragilariineae
Division Chromophyta Class Bacillariophyceae OrderBacillariales (เพนเนทไดอะตอม) Suborder Bacillariineae (3 เมย. 47)
Division Chromophyta Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) (หน้าที่ 1 รวม 4 Order 6 สกุล) (28 มี.ค. 47)
Division Chromophyta Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) (หน้าที่ 2 รวม 5 Order 8 สกุล) (11 เม.ย. 47)
Division Chromophyta Class Dictyochophyceaea และ Class Raphidophyceae (11 เม.ย. 47)
 
เชิญเข้าชมภาพถ่ายแพลงก์ตอนสัตว์ พร้อมการจัดจำแนก
Phylum Protozoa นำเสนอรวม 12 สกุล (8 พ.ค. 47)
Phylum Rotifera นำเสนอรวม 3 สกุล (19 พ.ค. 47)
Phylum Coelenterata นำเสนอรวม 1 สกุล (6 มิ.ย. 47)
Phylum Arthropoda นำเสนอรวม 6 สกุล (6 มิ.ย. 47)
Phylum Mollusca นำเสนอรวม 4 สกุล (14 มิ.ย. 47)
Phylum chordata นำเสนอรวม 1 สกุล (14 มิ.ย. 47)
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com