การขยายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชสีขียวในห้องแลป
การขยายพันธุ์แพลงก์ตอนพืช
คลิ๊กชมวิธีการแยกชนิดและขยายพันธุ์แพลงก์ตอน
   การเพาะขยายแพลงก์ตอนสีเขียวกลางแจ้ง      การเพาะขยายแพลงก์ตอนสีเขียวในห้องปฏิบัติการ (15 พย. 47)
   การเพาะขยายแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมกลางแจ้ง      การเพาะขยายไดอะตอมในห้องปฏิบัติการ (14 กพ. 47)
   การเพาะขยายโรติเฟอร์กลางแจ้ง (23 ตค. 47)      การแยกชนิดแพลงก์ตอนพืชด้วยปิเปต (10 เม.ย. 48)
   การสร้างห้องปฏิบัติการแพลงค์ตอนพืช (15 พย. 47)      การแยกชนิดและเก็บรักษาแพลงก์ตอนพืชด้วยวุ้น
   ชมภาพแพลงก์ตอนกว่า 140 ภาพ ที่นี่ ห้องแพลงก์ตอน      วิธีการนับแพลงก์ตอนพืช
การขยายพันธุ์แพลงก์ตอนสีเขียวในห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

      เนื้อหาชุดการขยายพันธุ์แพลงก์ตอน หน้านี้เป็นหน้าที่ห้า เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ เตตร้าเซลมิส และ คลอเรลล่าน้ำเค็ม ในห้องปฏิบัติการ บันทึกภาพถ่ายและจัดเตรียมข้อมูลโดย ห้องแพลงก์ตอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี (เผยแพร่ 15 พ.ย. 2547)

 
 

   อนุกรมวิธานของ Tetraselmis sp.

      Division   Chlorophyta
         Class   Prasinophyceae
             Order
  Chlorodendrales
               Family
  Chlorodendraceae
                  Genus   Tetraselmis
                  Tetraselmis suecica   และ Tetraselmis chuii

   อนุกรมวิธานของ Chlorella sp.

      Division   Chlorophyta
         Class   Chlorophyceae
             Order   Chlorococcales
               Family   Oocystaceae
                  Genus   Chlorella

 
 
เตตร้าเซลมิส
คลอเรลลา
 
        การขยายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชสีเขียวในห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง มีอุปกรณ์และรายละเอียดวิธีการขยายพันธุ์ที่ต่างกันบ้าง สำหรับรูปแบบที่ห้องแพลงก์ตอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรีใช้ เป็นวิธีที่ไม่ยาก โดยขอนำเสนอการขยายพันธุ์เตตร้าเซลมิส ลองติดตามชมครับ
 
 
เตตร้าเซลมิสที่ขยายมี 3 ระดับ
 

        เตตร้าเซลมิสในห้องปฏิบัติการของ ศพช. จันทบุรี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตาม หัวเชื้อที่ใช้ การเตรียมน้ำ้เลี้ยง และการนำไปใช้ ได้แก่

      เตตร้าเซลมิสระดับที่ 1 ขยายในฟลาสก์ 1 ลิตร

      เตตร้าเซลมิสระดับที่ 2 ขยายในขวดน้ำเกลือ 1 ลิตร

      เตตร้าเซลมิสระดับที่ 3 ขยายในโหลแก้ว

เตตร้าเซลมิสของ ศพช. จันทบุรี
 


 
เตตร้าเซลมิสระดับที่ 1 (ในฟลาสก์ขนาด 1 ลิตร)
 

      หัวเชื้อที่ใช้ ใช้หัวเชื้อเตตร้าเซลมิสจากวุ้น หรือจากเตตร้าเซลมิสระดับที่ 1 ด้วยกัน

      วิธีเตรียมน้ำเลี้ยง ใช้น้ำเค็ม 27 พีพีที & ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน & กรองด้วยไส้กรอง & กรองด้วยแผ่นกรอง 0.47 ไมครอน & บรรจุในฟลาสขนาด 1 ลิตร & นึ่งแรงดันที่ 121 องศา

      การนำไปใช้ นำไปใช้เป็นหัวเชื้อเตตร้าเซลมิสในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่นำออกข้างนอก

เตตร้าเซลมิสระดับที่ 1 ในฟลาสก์
หัวเชื้อเตตร้าเซลมิสบนวุ้น
 
 
 
เตตร้าเซลมิสระดับที่ 2 (ในขวดน้ำเกลือ 1 ลิตร)
 

      หัวเชื้อที่ใช้ ใช้หัวเชื้อจากจากเตตร้าเซลมิสระดับที่ 1

      วิธีเตรียมน้ำเลี้ยง ใช้น้ำเค็ม 27 พีพีที & ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน & กรองด้วยไส้กรอง & กรองด้วยแผ่นกรอง 0.47 ไมครอน & ต้มจนถึงจุดเดือด 5 นาที & บรรจุในขวดน้ำเกลือขณะร้อน

      การนำไปใช้ นำไปใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับเตตร้าเซลมิสระดับที่ 3 (ในโหล) ไม่นำออกข้างนอก

เตตร้าเซลมิสระดับที่ 2 ในขวดน้ำเกลือ
กำลังกรองน้ำด้วยแผ่นกรอง
 
 
 
เตตร้าเซลมิสระดับที่ 3 (ในขวดโหล)
 

      หัวเชื้อที่ใช้ ใช้หัวเชื้อจาก จากเตตร้าเซลมิสระดับที่ 1 หรือ 2

      วิธีเตรียมน้ำเลี้ยง ใช้น้ำเค็ม 27 พีพีที & ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน & กรองด้วยไส้กรอง & กรองด้วยถุงกรอง & ต้มจนถึงจุดเดือด 5 นาที & บรรจุในขวดโหล ๆ ละ 6 ลิตร

      การนำไปใช้ นำไปใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการขยายพันธุ์นอกห้องปฏิบัติการ

เตตร้าเซลมิสระดับที่ 3 ในขวดโหล
กรองน้ำด้วยถุงกรองและต้ม
 
 
 
วิธีการต่อหัวเชื้อและขยายเตตร้าเซลมิส
 
เติมปุ๋ย

      เติมปุ๋ย เผาปากฟลาสก์ ขวด แล้วเติมปุ๋ยและวิตามิน

ต่อหัวเชื้อลงฟลาส

      ต่อเตตร้าเซลมิสในฟลาสด้วยหัวเชื้อระดับที่ 1 จากฟลาส เผาปากฟลาสก์แล้วต่อหัวเชื้อ อัตราส่วน 1 ฟลาสก์ เป็น 6 ฟลาสก์ เลี้ยงไว้ 7 วัน ก็ใช้ได้แล้ว

ขยายจากฟลาสลงขวดน้ำเกลือ
      ขยายเตตร้าเซลมิสในขวดน้ำเกลือด้วยหัวเชื้อระดับที่ 1 จากฟลาส เผาปากขวดน้ำเกลือแล้วต่อหัวเชื้อ อัตราส่วน 1 ฟลาสก์ เป็น 6 ขวดน้ำเกลือ เลี้ยงไว้ 7 วัน ก็ใช้ได้แล้ว
ขยายจากหัวเชื้อขวดน้ำเกลือลงโหล
      ขยายเตตร้าเซลมิสในขวดโหลด้วยหัวเชื้อระดับที่ 2 จากขวดน้ำเกลือขยายเตตร้าเซลมิสในขวดโหล อัตราส่วน 1 ขวดน้ำเกลือ ต่อ 1 ขวดโหล เลี้ยงไว้ 6 วัน ก็ใช้ได้แล้ว (มีหัวเชื้อระดับที่ 1 จากฟลาส ก็ใช้ขยายลงขวดโหลได้)
 
 
ปุ๋ยที่ใช้ และกำลังการผลิตของเรา
 
ปุ๋ยผสมและวิตามิน อย่างละ 1 ขวด

      ปุ๋ยผสม ใช้ตามสูตรของ Conway Medium or Walne Medium (ลัดดา 2543) โดยผสมรวมกันให้เหลือ 1 ขวด เพื่อความสะดวกในการใช้ (อัตรา 1 มล./น้ำเลี้ยง 1 ลิตร)

      วิตามิน ใช้วิตามิน บี 1 และ บี 12 (อัตรา 0.1 มล./น้ำเลี้ยง 1 ลิตร)

      กำลังการผลิต ปัจจุบัน (ต.ค. 47) ห้องแพลงก์ตอนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 คน ผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนสีเขียวเพื่อนำออกไปขยายข้างนอกทุกวัน ๆ ละ 35 ลิตร (หากผลิตเต็มชั้นวางของแพลงก์ตอนสีเขียวจะได้วันละ 70 ลิตร) นอกจากนี้ยังผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนสีน้ำตาลออกวันละ 35 ลิตร

 
 
บทสรุป
 

        หลักการการขยายพันธุ์แพลงก์ตอนสีเขียว ในห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน คือ มีหัวเชื้อที่ดี น้ำเลี้ยงที่สะอาดคุณภาพดี ปุ๋ยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น แสงและอุณหภูมิ ก็สามารถผลิตแพลงก์ตอนเป็นหัวเชื้อออกขยายข้างนอกได้อย่างต่อเนื่อง

        ส่วนรายละเอียดและเทคนิคการขยายพันธุ์ เช่น รอบการขยาย ความเข้มข้นหัวเชื้อ วิธีเตรียมน้ำเลี้ยง ภาชนะที่ใช้ ระยะเวลาการให้แสง อาจมีความแตกต่างกันไปตามแนวทางการผลิตของแต่ละห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน

 

เอกสาร

       ธิดา เพชรมณี. 2542 คู่มือการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา. 49 หน้า
       ลัดดา วงรัตน์. 2543. คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 127 หน้า

 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : crchantaburi@dof.thaigov.net หรือ chanfisheries@yahoo.com