ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก บนอาคารอำนวยการของศูนย์ ฯ
        สามารถใช้บริการห้องสมุดได้ในเวลาราชการ และท่านสามารถอ่านเอกสารวิชาการของห้องสมุดได้ โดยคลิ๊กรายชื่อเอกสารข้างล่างครับ
 
        หนังสือในห้องสมุดประกอบด้วย เอกสารวิชาการจากงานวิจัยของหน่วยงานของกรมประมง รายงานประจำปี เอกสารเผยแพร่ของกรมประมง และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง
 
         ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี นำเอกสารวิชาการเสนอในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เชิญเลือกอ่านโดยคลิ๊กรายชื่อเอกสารได้ครับ
 
(ปรับปรุงล่าสุด 17 กันยายน 2550)
   
 
รวม การสัมมนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)
   
บทคัดย่อ การสัมมนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำปี 2550 (นำลงครบแล้ว 27 เรื่อง)
  บทคัดย่อ การสัมมนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำปี 2549 (นำลงครบแล้ว 29 เรื่อง)
   
 
รวม การสัมมนาและประชุมวิชาการกรมประมง (กรมประมง)
   
บทคัดย่อ การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2550 กรมประมง ()
  บทคัดย่อ การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549 กรมประมง (นำลงครบแล้ว 91 เรื่อง)
  บทคัดย่อ การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2548 กรมประมง (นำลง 61 เรื่อง)
  เรื่องเต็ม รายงาน การสัมมนาวิชาการประมงประจำปี 2547 กรมประมง (นำลงแล้ว 75 เรื่อง)
  บทคัดย่อและเรื่องเต็ม การสัมมนาวิชาการประมงประจำปี 2546 กรมประมง (นำลงแล้ว 37 เรื่อง)
  เรื่องเต็ม การสัมมนาวิชาการประมงประจำปี 2544 กรมประมง (รอนำเสนอครับ)
   
 
   
 
รวม เอกสารวิชาการกรมประมง ในห้องสมุด ศพช. จันทบุรี
   
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ กุ้ง กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ฯ (นำลงแล้ว 16 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ หอย หอยหวาน หอยเป๋าฮื้อ ฯ (นำลงแล้ว 11 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ ู ปูทะเล ปูม้า ฯ (นำลงแล้ว 22 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ ปลาน้ำจืด (นำลงแล้ว 21 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ ปลา ปลาน้ำกร่อย ปลาน้ำเค็ม (นำลงแล้ว 33 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ แพลงก์ตอน สาหร่าย (นำลงแล้ว 20 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับ โรคสัตว์น้ำ ไวรัส แบคทีเรีย การใช้ยาและสารเคม(นำลงแล้ว 15 เรื่อง)
  รวมเอกสารวิชาการ เรื่องอื่นๆ กั้ง เต่า กบ ตะพาบ คุณภาพน้ำ ฯ (นำลงแล้ว 13 เรื่อง)
   

 

ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com