เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


      เนื้อหาชุดเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกิดจากทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เช่น ทีมงานจัดมาตรฐานฟาร์ม (ซีโอซี/จีเอพี) ทีมงานห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ได้พูดคุยกับท่านเจ้าของฟาร์มหลายท่าน ที่ใจดีมีน้ำใจอนุญาตให้เราเผยแพร่ระบบ เทคนิค การจัดการ จุดเด่นของฟาร์ม รวมทั้งประสบการณ์และแนวคิดของเจ้าของฟาร์ม ฟาร์มที่เราเยี่ยมชมมีทั้งฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็มครับ

      ขอขอบคุณท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่สละเวลาให้ข้อมูล บันทึกภาพ และอนุญาตให้นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเว็บไซต์นี้ครับ

เว็บมาสเตอร์ (มิถุนายน 2547)

 

เลี้ยงปลากะรัง (ปลาเก๋า) ในกระชังในบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

            เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ที่มีการเลี้ยงปลากะรังในกระชังในบ่อกุ้ง ของคุณ บุญวัฒน์ จิตสงวน บันทึกภาพถ่ายและจัดเตรียมข้อมูลโดย โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี (เผยแพร่ 12 ก.ค. 2547)

 
 
กระชัง 8 ลูก ในบ่อกุ้ง 4 ไร่
 
 

 

   เริ่มเลี้ยงเมื่อไหร่ ทำไมถึงเลี้ยงปลากะรังในบ่อกุ้ง ?

      เริ่มลองเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อกุ้งครั้งแรกเมื่อกลางปีที่แล้ว (2546) ตอนนั้นเลี้ยง 1 กระชัง เห็นว่าน่าจะได้ผลดี ครั้งนี้จึงเลี้ยงเป็นครั้งที่ 2 เริ่ม เมษายน 2547 รวม 8 กระชัง ส่วนบ่อกุ้งบ่อนี้มีขนาด 4 ไร่ เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา คือ ลงลูกกุ้งเพียง 100,000 ตัว เท่านั้น (25,000 ตัว/ไร่) ลงกุ้งเดือนพฤษภาคมนี้เอง ซึ่งข้อดีของการเลี้ยงปลาเก๋าในกระชังในบ่อเลี้ยงกุ้ง คือ

ต้นทุนต่ำ เพราะค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นของบ่อกุ้งอยู่แล้ว

สามารถจับปลาได้ไซส์ (ขนาด 4-8 ขีด) ขายได้ทุกเดือน ขณะที่เลี้ยงในบ่อดิน ต้องเลี้ยงยาว 7-12 เดือน จึงจะได้จับขาย

เลี้ยงระยะสั้น เป็นการลดความเสี่ยง เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงในบ่อดิน (ที่ครอบครัวผมก็เลี้ยงอยู่ด้วย)

 
โครงสร้างกระชัง ท่อพีวีซี 1 นิ้ว


   กระชังขนาดเท่าไหร่ ?

      กระชังขนาด 2x2 เมตร โครงกระชังทำด้วยท่อ พีวีซี ขนาด 1 นิ้ว หุ้มด้วยตาข่ายพลาสติกขนาดตา 2 เซนติเมตร วางกระชังให้พื้นกระชังอยู่เหนือผิวดินประมาณ 20 เซนติเมตร สำหรับต้นทุนกระชัง เฉพาะค่าอุปกรณ์ตกลูกละ 700 บาท

 

 

   ซื้อลูกปลาเก๋าจากที่ไหน ?

      ลูกปลาเก๋าซื้อมาจาก 2 แหล่ง

ปลาตกไซส์จากปลาเก๋าที่เลี้ยงในบ่อดิน คือปลาหนักต่ำกว่า 4 ขีด ราคากิโลกรัมละ 120-130 บาท

ลูกปลาตกจากธรรมชาติ ชาวประมงจะออกไปตกตามโพงพางแถวนี้ (แม่น้ำจันทบุรี ห่างปากแม่น้ำ 4-7 กิโลเมตร) โดยมาขายให้ทุก 1-2 วัน ได้วันละ 20-30 ตัว ขนาดของลูกปลาที่ตกได้ตั้งแต่ความยาว 3-8 นิ้ว ราคาขายนิ้วละ 4 บาท เช่น ลูกปลายาว 6 นิ้ว ก็ราคาตัวละ 24 บาท โดยชาวประมงจะมีที่วัดขนาดปลาทำจากท่อ พีวีซี มีขีดบอกความยาวเป็นนิ้วมาใช้วัดความยาวลูกปลาด้วย

    ตามปกติชาวประมงจะมาส่งลูกปลาตอนเย็น หลังวัดขนาดเสร็จผมก็จะนำลูกปลาลงกระชังเลย

 
 
ลูกปลาเก๋า และอุปกรณ์การวัด
 
กระชังพักปลา 1x1 เมตร
 
กำลังปล่อยลูกปลาลงกระชัง

 

   ปล่อยลูกปลาเก๋ากระชังละกี่ตัว ?

      ผมยังไม่ปล่อยลูกปลาเก๋าลงกระชังใหญ่ แต่จะปล่อยลงกระชังเล็กขนาด 1x1 เมตร ซึ่งเป็นกระชังสำหรับพักปลา เนื่องจาก

สามารถตรวจสอบอัตรารอด และความแข็งแรงได้ง่าย

ฝึกให้กินอาหารได้ง่าย

      หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งก็พบว่าลูกปลาแข็งแรงดี ไม่มีปัญหาอะไรจากบาดแผลของเบ็ดหรือบอบช้ำจากการขนส่ง ผมก็จะย้ายปลาไปกระชังใหญ่ โดยแบ่งตามขนาดลูกปลา ปล่อยกระชังละ 150-200 ตัว (38-50 ตัว/ตารางเมตร)

 

   การให้อาหารและการดูแล ?

      อาหารให้วันละ 1 มื้อ ตอนเย็น เป็นปลาข้างเหลืองสด ขนาดของอาหารขึ้นกับขนาดของปลา ปลาเก๋าตัวเล็กก็สับชิ้นเล็ก ปลาเก๋าตัวโต เช่น ขนาด 3 ขีด ก็หั่นปลาข้างเหลือง 2-3 ชิ้น

      การให้อาหารใช้เรือพาย หว่านให้ที่ผิวน้ำ ปลาก็จะขึ้นมากิน ในบางครั้งจะมีการเช็คยอ เพราะปลาเก๋าลงไปกินที่พื้นได้เหมือนกัน

      การเช็คยอนอกจากมีประโยชน์ในการดูเรื่องการกินอาหารแล้ว ยังสามารดูสุขภาพปลาได้ด้วย และนอกจากนั้น หากมีปลาตัวเล็ก ก็สามารถจับแยกไปลงกระชังปลาเล็กขนาดเดียวกันได้

      ส่วนการดูแลนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมาก คุณภาพน้ำและการเปลี่ยนถ่ายน้ำขึ้นอยู่กับบ่อกุ้ง ซึ่งบ่อกุ้งก็ไม่ใช้สารเคมี มีแต่ลงจุลินทรีย์ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ใช้ อีเอ็ม ที่ขยายจากหัวเชื้อในแกลลอนแล้ว 2 ลิตร กากน้ำตาล 4 ลิตร น้ำประมาณ 200 ลิตร หมัก 7 วัน)

   ราคาปลาเก๋า ?

      เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2547 (เลี้ยงได้ 2 เดือน) เริ่มมีปลาได้ไซส์แล้ว จึงจับขายไป 50 กว่าตัว หนัก 23 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อทีกระชังเลย สำหรับราคาปลาจะขึ้นกับขนาดปลา โดยราคาเดือน มิถุนายน มีดังนี้

ปลาตกไซส์ เป็นปลาเก๋าน้ำหนักต่ำกว่า 4 ขีด

ปลาไซส์ หรือ ปลาจาน น้ำหนักตัวละ 4-8 ขีด ราคากิโลกรัมละ 200 บาท

ปลาเกิน น้ำหนักตัวระหว่าง มากกว่า 8 ขีด ถึง 1.2 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 170 บาท

ปลายก น้ำหนักตัวมากกว่า 1.2 กิโลกรัม จะขายกันเป็นตัว ราคาตัวละ 270 บาท

 
กำลังวางยอ
 
หลังวางยอ 2-3 นาที ปลาก็เข้าแล้ว
 
หลังวางยอ 1 ชั่วโมง อาหารหมด
 
 
สนใจเนื้อหาชุดเยี่ยมฟาร์ม อื่นๆ คลิ๊กที่นี่
   
เนื้อหาและภาพถ่ายของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
คัดลอกไปใช้กรุณาแจ้งเว็บมาสเตอร์ ยกเว้นเพื่อการศึกษาที่ไม่ใช่ธุรกิจหรือค้ากำไร
 
 
       สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณบุญวัฒน์ จิตสงวน ที่สละเวลาให้ข้อมูล บันทึกภาพ และอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ทางเว็บไซต์
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com