เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


      เนื้อหาชุดเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกิดจากทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เช่น ทีมงานห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ทีมงานจัดมาตรฐานฟาร์ม (ซีโอซี/จีเอพี) ได้พูดคุยกับท่านเจ้าของฟาร์มหลายท่าน ที่ใจดีมีน้ำใจอนุญาตให้เราเผยแพร่ระบบ เทคนิค การจัดการ จุดเด่นของฟาร์ม รวมทั้งประสบการณ์และแนวคิดของเจ้าของฟาร์ม ฟาร์มที่เราเยี่ยมชมมีทั้งฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็มครับ

      ขอขอบคุณท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่สละเวลาให้ข้อมูล บันทึกภาพ และอนุญาตให้นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเว็บไซต์นี้ครับ

เว็บมาสเตอร์ (มิถุนายน 2547)

เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของ คุณการันต์ (ตอนที่ 1)
การจัดการระบบน้ำ และเทคนิคการเช็คยอ

            เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน้านี้ได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ของคุณการันต์ วิศิษฏ์รัฐกุล บันทึกภาพถ่ายและจัดเตรียมข้อมูลโดย เว็บมาสเตอร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี (เผยแพร่ 25 ก.ค. 2547)

 
      คุณการันต์ วิศิษฏ์รัฐกุล ประกอบอาชีพหลักคือ เปิดร้านจำหน่ายนาฬิกา ชื่อร้านธงชัย (เปิดร้านมากว่า 40 ปี) และร้านอาหารชื่อ ร้านราตรี ตั้งอยู่ถนน ท่าแฉลบ บ้านท่าแฉลบ ส่วนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นอาชีพเสริม คุณการันต์มีประสบการณ์ เลี้ยงกุ้งมาถึง 15 ปี  ขอเชิญเยี่ยมชมฟาร์มและแนวทางการเลี้ยงกุ้งของคุณการันต์ ซึ่งผมนำเสนอ 2 ตอน ครับ หน้านี้คือตอนที่ 1 "การจัดระบบน้ำและเทคนิคการเช็คยอ"
 
 
คุณการันต์ วิศิษฏ์รัฐกุล
 
บ่อพักน้ำ และ บ่อเลี้ยง

เริ่มเลี้ยงกุ้งเมื่อไหร่ครับ ?

    ตอนแรกลองช่วยพี่สาวเลี้ยงที่ อ. แหลมสิงห์ จันทบุรี และเห็นว่าสามารถทำเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้ดี ดังนั้น ในปี 2531 จึงเริ่มเลี้ยงเองที่ บ้านท่าแฉลบ เนื้อที่ 6 ไร่ ถึงตอนนี้ก็เลี้ยงมา 15 ปีแล้ว

แนวทางการเลี้ยง ?

    แนวทางการเลี้ยงของผมจะเลี้ยงให้ได้กุ้งไซส์ใหญ่ ดังนั้นแต่ละครอปจะเลี้ยงค่อนข้างนาน โดยเฉลี่ยครอปละประมาณ 5 เดือน เคยเลี้ยงนานที่สุดถึง 6 เดือน 21 วัน ดังนั้นระยะเวลา 15 ปี ผมเลี้ยงกุ้งมาประมาณ 21 ครอป เคยเสียหายแบบไม่ได้จับเลย 2 ครอป เสมอตัว 2 ครอป นอกนั้นได้ผลน่าพอใจถึงน่าพอใจมาก ก็เรียกว่าน่าพอใจกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

แผนผังฟาร์ม ?

ในเนื้อที่ 6 ไร่ ผมปรับรูปแบบบ่อมาแล้ว 4 ครั้งดังนี้

ปี 2531 ขุดเป็นบ่อเลี้ยง 3 บ่อ
ปี 2535 ปรับรวมเป็นบ่อเลี้ยง 2 บ่อ
ปี 2537 ปรับรวมเป็นบ่อเลี้ยง 1 บ่อ เพื่อเพิ่มเนื้อที่การผลิต
ปี 2539 ถึงปัจจุบัน วางผังฟาร์มเป็น 2 บ่อ เป็นบ่อเลี้ยงขนาดประมาณ 4 ไร่ 1 บ่อ และบ่อพักน้ำขนาดประมาณ 1.5 ไร่ อีก 1 บ่อ

 
ชุดตีน้ำ แขนสั้น 14 ใบ ส่วนที่เห็นไกล ๆ คือ ชุดแขนยาว
ชุดตีน้ำแขนยาว 28 ใบ

   ระบบการให้อากาศ ?

  ใช้ใบพัดตีน้ำหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 4 ตัว

แบบแขนสั้น (18 เมตร) 2 แขน ๆ ละ 14 ใบ

แบบแขนยาว (70 เมตร) 2 แขน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 14 ใบ

รวมใบพัดทั้งหมด 84 ใบ โดยช่วงห่างระหว่างใบประมาณ 1.35 เมตร

 
 
 

   การเตรียมบ่อ ?

      ก็แบบทั่วไป คือ ตากบ่อแห้งแล้วก็สูบน้ำเข้า แต่ระบบน้ำในส่วนที่ใช้เติมน้ำลงในบ่อเลี้ยง จะเป็นเครื่องสูบน้ำที่ดัดแปลงมาจากแอร์โอทูมอเตอร์ไฟฟ้าเพียง 2 แรงม้า และท่อน้ำก็เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น

เครื่อง 150 แรง สูบน้ำเข้าบ่อพักน้ำ
บ่อพักน้ำ 1.5 ไร่

   รายละเอียดระบบน้ำ ?

สูบน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีลงบ่อพักน้ำ ด้วยเครื่องสูบ 150 แรงม้า โดยดูตารางน้ำเลือกสูบช่วงน้ำเกิด ใช้เวลาสูบไม่เกิน 3 ชั่วโมงก็ได้เต็มบ่อพักน้ำ 1.5 ไร่

พักน้ำในบ่อพักให้ตกตะกอนโดยไม่ใช้สารเคมี ประมาณ 3 วัน น้ำก็ตกตะกอนใสเห็นพื้น

สูบน้ำจากบ่อพักน้ำลงบ่อเลี้ยง ด้วยเครื่อง 2 แรงม้า ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ที่สำคัญคือ ปลายท่อผมจะกรองน้ำด้วยถุงกรองผ้าด้ายดิบ

หากเป็นการเตรียมบ่อจะสูบติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ประมาณ 5-7 วัน ก็หมดบ่อพัก จากนั้นจะรออีก 15 วัน ซึ่งเป็นช่วงน้ำเกิดอีกรอบ ก็จะสูบเก็บในบ่อพัก รอให้ตกตะกอนและสูบเข้าบ่อเลี้ยง

สรุปการเตรียมน้ำก่อนลงกุ้งคือ ใช้น้ำจากบ่อพัก 2 ชุด ตีน้ำไว้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ก็เริ่มเลี้ยงได้แล้ว (รวมเวลาเฉพาะเตรียมน้ำประมาณ 1 เดือน)

ระหว่างการเลี้ยง ในช่วงน้ำเกิดแต่ละรอบ ผมก็จะสูบเก็บในบ่อพักเพื่อตกะกอนโดยไม่ใช้สารเคมี สำหรับไว้เปลี่ยนถ่ายน้ำ


    ถุงกรองน้ำ ?

     ทำจากผ้าด้ายดิบ ความยาวของถุง 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้ได้นานครั้งละประมาณ 12-24 ชั่วโมง ถุงก็จะตัน ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ ส่วนถุงลูกเก่านำกลับไปซักแล้วใช้ได้อีก อายุการใช้งานของถุงกรองประมาณ 1 ครอป ต้นทุนลูกละประมาณ 80 บาทเท่านั้นครับ

เครื่องสูบน้ำ 2 แรงม้า กับท่อ 2นิ้ว
 
ท่อ 2 นิ้ว ถุงกรองน้ำ กับบ่อ 4 ไร
 
เห็นกันชัดๆ กับถุงกรองผ้าด้ายดิบ
 
ยอใหญ่ขนาด 90x90 เซนติเมตร
 
อาหารมื้อนี้ 12 กิโล ชั่งใส่ยอละ 84 กรัม (7 กรัม/กิโล)
 
อาหารเตรียมใส่ยอ 4 ยอ
(แก้วสีเหลือง)

   การให้อาหารกุ้ง ?

    ผมให้อาหารวันละ 4 มื้อ เวลา 7.00 - 12.00 - 17.00 และ 22.00 น. ใช้วิธีเดินหว่านรอบบ่อ ซึ่งในเดือนแรกจะให้อาหารอย่างนี้

วันที่ 1-5 ให้ปลาป่นครึ่งกิโลกรัมผสมกับรำครึ่งกิโลกรัม/กุ้ง 100,000 ตัว/มื้อ

วันที่ 6 เริ่มให้อาหารกุ้งเบอร์หนึ่ง 0.25 กิโลกรัม/กุ้ง 100,000 ตัว/มื้อ และจะปรับอาหารเพิ่มในช่วงแรกราว ๆ 0.5 กิโลกรัม/มื้อ โดยปรับเพิ่มทุกๆ 3 วัน

   การเช็คยอ ?

    ผมเริ่มวางยอเมื่อเลี้ยงได้ 15 วัน เพื่อให้กุ้งคุ้นเคย และเริ่มเช็คยอจริง ๆ เมื่อเลี้ยงได้ 1 เดือน โดยยอที่ใช้มีขนาด 90x90 เซนติเมตร วางปลายสะพานมุมบ่อ 4 มุม รวม 4 ยอ ส่วนปริมาณอาหารในยอขึ้นกับอายุกุ้งดังนี้ครับ

30-50 วัน      ใส่ 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม/ยอ/มื้อ
51-60 วัน      ใส่ 6 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม/ยอ/มื้อ
61-70 วัน      ใส่ 7 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม/ยอ/มื้อ
71-80 วัน      ใส่ 8 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม/ยอ/มื้อ
81-90 วัน      ใส่ 9 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม/ยอ/มื้อ
91 วัน ขึ้นไป  ใส่ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม/ยอ/มื้อ

เรียกว่าเกิน 90 วัน แล้ว จะใส่อาหารในยอคงที่รวม 4 ยอก็ใส่มากถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักอาหารในแต่ละมื้อครับ ส่วนการเช็คยอ จะเช็คหลังให้อาหารแล้ว 3 ชั่วโมง

   การปรับอาหาร ?

    ดูจากอาหารที่เหลือในยอครับ และจะปรับแบบมื้อต่อมื้อ เช่น มื้อ 4 ทุ่ม กินหมดยอ ก็จะปรับเพิ่มมื้อ 4 ทุ่ม ของอีกวัน ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเหลือทั้ง 4 ยอ ก็จะมีการปรับลดอาหารด้วย

 
สนใจเนื้อหาชุดเยี่ยมฟาร์ม อื่นๆ คลิ๊กที่นี่
 
ติดตามตอนที่สอง เทคนิคการหมักและใช้จุลินทรีย
   
เนื้อหาและภาพถ่ายของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
คัดลอกไปใช้กรุณาแจ้งเว็บมาสเตอร์ ยกเว้นเพื่อการศึกษาที่ไม่ใช่ธุรกิจหรือค้ากำไร
 
 
       สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณการันต์ วิศิษฏ์รัฐกุล ที่สละเวลาให้ข้อมูล บันทึกภาพ และอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ทางเว็บไซต์
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com