เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


      เนื้อหาชุดเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกิดจากทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เช่น ทีมงานจัดมาตรฐานฟาร์ม (ซีโอซี/จีเอพี) ทีมงานห้องตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ได้พูดคุยกับท่านเจ้าของฟาร์มหลายท่าน ที่ใจดีมีน้ำใจอนุญาตให้เราเผยแพร่ระบบ เทคนิค การจัดการ จุดเด่นของฟาร์ม รวมทั้งประสบการณ์และแนวคิดของเจ้าของฟาร์ม ฟาร์มที่เราเยี่ยมชมมีทั้งฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็มครับ

      ขอขอบคุณท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่สละเวลาให้ข้อมูล บันทึกภาพ และอนุญาตให้นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านเว็บไซต์นี้ครับ

เว็บมาสเตอร์ (มิถุนายน 2547)

เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของ คุณ วรณ์ เชี่ยวชาญ

            เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน้านี้ได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ของ คุณ วรณ์ เชี่ยวชาญ ต. บางกะไชย อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี (เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2549) สนใจเนื้อหาเยี่ยมชมฟาร์มอื่น ๆ คลิ๊กที่นี่

 
 
    เริ่มทำฟาร์มได้อย่างไร และเมื่อไหร่ครับ ?
 
คุณ วรณ์ เชี่ยวชาญ

ก่อนเลี้ยงกุ้ง ผมมีอาชีพประมง โดยมีเรือเป็นของตนเอง

พ.ศ. 2529 เริ่มประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นหลัก

ประวัติส่วนตัว ปัจจุบันเป็นรองประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย เป็นสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี และเป็นอดีตประธาน อบต. บางกะไชย

ปัจจุบัน เลี้ยงกุ้งทั้งหมด 4 บ่อ เป็นบ่อที่ปูขอบบ่อด้วยผ้าพีอี จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อ 3.5 และ 4 ไร่ และบ่อที่ไม่ปูผ้าพีอี จำนวน 2 บ่อ ขนาดบ่อ 3.5 และ 4 ไร่

 
 
 
แหล่งน้ำ สูบจากคลองสาขาของแม่น้ำจันทบุรี
 
 

ฟาร์มสูบน้ำเค็มจากคลองสาขาของแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งห่างจากปากแม่น้ำที่ติดกับทะเล ประมาณ กิโลเมตร

เครื่องสูบน้ำ
 
 
 
  การจัดระบบให้อากาศ ?
 
เครื่องตีน้ำแบบหนามทุเรียน

บ่อเลี้ยงแต่ละบ่อจะจัดวางแขนตีน้ำแบบใบพัดรวม 6 แขน และเสริมแขนแบบ หนามทุรียนอีก 2 แขน (ภาพซ้ายมือ ลูกศรชี้) รวมเป็น 8 แขน

แขนตีน้ำต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า

ใบพัดตีน้ำแบบหนามทุรียน (ภาพซ้ายมือ ลูกศรชี้) มีข้อดีคือ ตีน้ำได้แรงฟุ้งกระจายดี ทิศทางการหมุนของน้ำดี และเลนรวมดี ส่วนข้อด้อยคือ ในการหมุนรอบแรงจะไม่ประหยัดพลังงาน ส่วนในหน้าแล้งการตีน้ำฟุ้งมากน้ำจะระเหยง่าย

 
 
 
 
  บ่อเลี้ยง 4 บ่อ ปูพีอี 2 บ่อ ไม่ปูพีอี 2 บ่อ
 
บ่อเลี้ยงปูพีอ
บ่อเลี้ยงไม่ปูพีอี

เดิมบ่อเลี้ยงกุ้งทั้ง 4 บ่อ ไม่มีการปูผ้าพีอี จนกระทั่งต้นปี 2548 ได้ลองปูผ้าพีอี จำนวน 2 บ่อ โดยปูพีอีเฉพาะขอบบ่อ ส่วนอีก 2 บ่อ ไม่ได้ปูผ้าพีอี (รูปซ้ายมือ)

การปูผ้าพีอีเริ่มจาก ซื้อผ้าพีอีชนิดบาง ราคาตอนนั้นม้วนละ 7,000 บาท (ความยาวม้วนละ 100 เมตร หน้ากว้าง 6 เมตร)

 

 
คันบ่อดึงผ้าพีอีสูงขึ้นเพื่อกันปู (ลูกศรขาว)

การปูผ้าพีอีใช้การจ้างเหมา ราคาตอนนั้น ค่าแรงปูผ้าพีอีูเฉพาะขอบบ่อ คิดเส้นละ 2,000 บาท (1 เส้น = 40 เมตร) แต่หากต้องการปูที่พื้นด้วยจะคิดค่าแรงเพิ่มอีก 5,000 บาท/ไร่

สรุปค่าใช้จ่ายในการปูผ้าพีอีของฟาร์มจำนวน 2 บ่อ (ขนาด 4 และ 3.5 ไร่) ประมาณ 100,000 บาท สำหรับอายุการใช้งาน ตอนนี้เลี้ยงกุ้งมา 3 รอบ แล้ว ยังใช้งานได้ดีไม่มีรอยรั่ว

การปูผ้าพีอีของฟาร์ม จะยกขอบผ้าขึ้นสูง สำหรับกันปูและสัตว์อื่นๆ (รูปซ้ายมือ)

 
 
ขั้นตอนและวิธีปูพีอี
 
 

   การปูพีอีแบบปูเฉพาะขอบบ่อ มีขั้นตอนดังนี้

ขุดดินพื้นบ่อตามแนวคันบ่อด้านล่างรอบบ่อเป็นร่องเล็ก ๆ ลึก 50 เซนติเมตร และขุดดินบนคันบ่อรอบบ่อ เป็นร่องเล็ก ๆ ลงลึก 30 เซนติเมตร (รูปขวามือ)

ลากพีอีคลุมคันบ่อ จากนั้นฝังขอบพีอีลงไปในร่องที่ขุดไว้ทั้งด้านบนคันบ่อ และที่พื้นบ่อ จากนั้นใช้ไม้ไผ่วางทับพีอีในร่องพร้อมเอาดินกลบอัดแน่น (รูปขวามือ)

ขอบพีอีที่เหลือบนคันบ่อ จะยกสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นรั้วกันปู (รูปขวามือ)

การปูพีอี
 
  ข้อดี ข้อเสีย ของการปูขอบบ่อด้วยพีอี ครับ
 
บ่อเลี้ยงปูพีอี

ข้อดีข้อแรก ดินที่ขอบบ่อไม่พังลงมา ทำให้ไม่ต้องปรับคันบ่อหลังจับกุ้ง และส่งผลให้เลนที่พื้นบ่อมีไม่มากเหมือนกับบ่อที่ไม่ปูผ้าพีอี

ข้อดีข้อที่สอง ทำให้การไหลเวียนของน้ำในบ่อดีขึ้น

ข้อดีข้อที่สาม พบว่าเมื่อจับกุ้ง เลนจะรวมอยู่กลางบ่อได้ดีกว่าบ่อไม่ปูพีอี

 
 

ข้อเสีย นอกจากจะเพิ่มต้นทุนการเลี้ยงแล้ว พบว่าดินขอบบ่อที่อยู่ใต้ผ้าพีอีไม่ได้สัมผัสอากาศ ทำให้ดินเป็นสีดำ มีกลิ่นเหม็น เวลาสูบน้ำออกเพื่อจับกุ้ง จะมีน้ำสีดำ ๆ ไหลออกมาจากใต้ผ้าพีอี

 
 
 
บ่อเลี้ยงมีระบบเชือกกันนก
 
 

ค่าใช้จ่ายสำหรับเชือกกันนก ตกประมาณบ่อละ 3,000 - 5,000 บาท

เชือกกันนก (ลูกศร)
 
 
บทสรุปกับการลงทุนปูผ้าพีอี
 
 
          จากการเปรียบเทียบบ่อของฟาร์มซึ่งมีทั้งแบบปูพีอีและไม่ปูพีอี คิดว่าคุ้มสำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่ทำให้การจัดการ การดูแลคุณภาพน้ำง่ายขึ้น คันบ่อก็ไม่พังลงมา ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแต่งคันบ่อ หลังจับกุ้งเลนก็ไม่มาก ทำให้การเตรียมบ่อเลี้ยงรอบต่อไปทำได้ง่ายขึ้น
 
 
สนใจเนื้อหาชุดเยี่ยมฟาร์ม อื่นๆ คลิ๊กที่นี่
   
เนื้อหาและภาพถ่ายของเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
คัดลอกไปใช้กรุณาแจ้งเว็บมาสเตอร์ ยกเว้นเพื่อการศึกษาที่ไม่ใช่ธุรกิจหรือค้ากำไร
 
 
        ขอขอบคุณ คุณ วรณ์ เชี่ยวชาญ ที่สละเวลาให้ข้อมูล และอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่มีประโยชน์ทางเว็บไซต์ครับ
 
 
ศูนย์วิจัยและและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000
โทร 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
email : chanfisheries@yahoo.com