ชื่อสามัญ : Rusa Deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cervus timorensis
ส่วนสูง : 110 ซม.
น้ำหนัก : 102 กก.
ระยะอุ้มท้อง : 233 วัน

ลักษณะพื้นที่เลี้ยงกวางและความหนาแน่น

      
กวางอุ้มท้อง ใกล้คลอดและเลี้ยงลูกใช้พื้นที่ 100 ตร.ม./ตัว กวางขนาดอื่นๆ ใช้พื้นที่ 50 ตร.ม./ตัว
ฤดูกาลผสม ตลอดปี

      1.พื้นที่ในการเลี้ยงกวาง ไม่ควรมีน้ำขังแฉะตลอดเวลา
      2.ควรเลี้ยงกวางให้ห่างจากฟาร์มแกะอย่างน้อย 1 กิโลเมตร
      3.การล้อมรั้วกวางขอบล่างต้องติดพื้นดินและใช้เส้นลวดหนามขึงตึงติดกับพื้นดินป้องกันสุนัขเข้ามาทำลาย
      4.ควรมีซองบังคับตัวกวางสำหรับใช้ทำวัคซีน หรือตัดเขา
      5.ควรมีต้นไม้ใหญ่หรือที่ให้ร่มเงา

ารเลี้ยงแบบกรงให้เนื้อที่ประมาณ 50 ตร.ม. ต่อกวาง 1 ตัว
การเลี้ยงแบบปล่อยแปลง : ่อกวาง 1 ตัว คุมฝูงกวางได้ 20 ตัว
ปริมาณความต้องการอาหาร (วัตถุแห้ง)
      - ลูกกวางอายุต่ำกว่า 6 เดือน กินอาหารวันละ 1.1 กก./ตัว
      - กวางเพศผู้ อายุ 18 เดือน กินอาหารวันละ 1.5 กก./ตัว
      - กวางเพศผู้ เต็มวัย กินอาหารวันละ 1.7 กก./ตัว
      - กวางเพศเมีย เต็มวัย กินอาหารวันละ 1.0 กก./ตัว
      - แม่กวาง เลี้ยงลูก กินอาหารวันละ 1.4 กก./ตัว

ผลผลิต ราคาและการตลาด

1.เขากวาง (มีเฉพาะเพศผู้) อายุการตัดเขากวาง
   กวางเพศผู้อายุ 1 ปีขึ้นไปจะเริ่มงอกเขาอ่อน   และจะแปรสภาพเป็นเขาแข็งแท้จริง
  ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ตัดเขา
  ได้ปีละ 1 ครั้ง อายุการตัดเขากวาง 15-20 ปี
   การจำหน่ายเขากวางภายในประเทศ
   เขากวางอ่อนสดราคา 9,000-10,000 บาท/กก.
2.เนื้อกวาง กวางเพศผู้อายุ 14 เดือน น้ำหนักมีชีวิต 80 กก.
  ราคาเนื้อชำแหละประมาณ 120-150 บาท/กก.

โรคที่พบในกวาง

1.โรคกวางที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
-วัณโรค เกิดจากเชื้อ Mycobacterium bovis มีบริเวณปอดและต่อมน้ำเหลือง ในช่องอกและที่เต้านม
กวางมีร่างกายซูบผอม กินอาหารลดลง ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ หายใจขัด ไอ

- ท้องเสีย เกิดจากเชื้อ Salmonella spp พบว่าส่วนมากเป็นสาเหตุการตาย
2.โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
-โรคปากและเท้าเปื่อย อาหารเริ่มแรกกวางมีน้ำลายฟูมปากและมีตุ่มใสเล็กๆ เกิดขึ้นภายในปาก บริเวณกีบเท้า
มีอาการขาเจ็บ เดินกระเผลกและไม่กินอาหาร
3.โรคพยาธิ การเลี้ยงเป็นฟาร์มควรมีการถ่ายพยาธิ


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209