ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                                         

ทำเนียบผู้บริหาร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งแต่ 2524 - ปัจจุบัน


  นายสมาน  ภูมิผล
(พ.ศ.2524 - 2526)

นายบุญส่ง  สิริกุล
พ.ศ.2526 - 2529

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล
พ.ศ.2529 - 2535

นายบุญส่ง  สิริกุล
พ.ศ.2535

นายสิริ  ทุกข์วินาศ (เอกมหาราช)
พ.ศ.2535 - 2537

นายวิเชียร  สาคเรศ
พ.ศ.2537 - 2544

นายทวี  จินดามัยกุล
พ.ศ.2544 - 2549

นายคณิต  ไชยาคำ
พ.ศ.2549 - 2551

นายทวี  จินดามัยกุล
พ.ศ.2551 - 2556

นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน