ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 
 
 

 

  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  - ตำแหน่ง คนงานปศุสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
   ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 22 มกราคม - 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
 
  ประกาศกรมประมง
  เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก ตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่
  จ.จันทบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก   
   ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการครุภัณฑ์
   ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะครู และนักศึกษาชั้น ปวช.๓ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการบ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.00 น.
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี
ด้วยหัวใจ จิตอาสาร่วมใจเก็บขยะ
หาดเจ้าหลาว ณ.ท่าเทียบเรือสะพานปลาสุดขอบฟ้า
บ้านเจ้าหลาว-ชายหาดเจ้าหลาวฟอเรส

คณะครู นักเรียน โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
จ.หนองบัวลำภู ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้ส่วนราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางสระเก้า
     ม.2 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร
  คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี  ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีและคณะครูและนักเรียน
    โรงเรียนบ้านม่วงคำ  อ.วังชิ้น จ.แพร่ ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และกลุ่มชุมชน เทศบาลตำบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.สุรินทร์ และโรงเรียนวังจระเข้ จ.สระแก้ว
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิต
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.
    ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  คณะผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 31 มกราคม 2562  
  ศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 30 มกราคม 2562
  วิทยาลัยการทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก
    ชุดที่ 64 ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 29 มกราคม 2562
  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 28 มกราคม 2562
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จ.ระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 25 มกราคม 2562
  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 24 มกราคม 2562  
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัด เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2562
     ณ วัดพลวง ม.4 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 22 มกราคม 2562
  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 21 มกราคม 2562
  นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผอ.กองกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1  สำนักงาน กปร.
    ติดตามงานขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร วันที่ 18 มกราคม 2562
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 18 มกราคม 2562
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     ในวันที่ 17 มกราคม 2562
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 16 มกราคม 2561
  โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.จันทบุรี นำคณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 15 มกราคม 2562  
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน วันที่ 14 มกราคม 2562
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
    ณ บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  คณะครู นักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน
    วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
     วันที่ 10 มกราคม 2562
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
    วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
    พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
  โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2562
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ วันที่ 28 ธันวาคม 61- 2 มกราคม 2562
  ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และ ทำบุญปีใหม่ 2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งทะเล"
    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด และโอเอซีส ซีเวิลด์ จ.จันทบุรี
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
    และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการจำลองที่มีชีวิต และร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ
   ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
   อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561
    ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
  พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2561

                                                          ( ข่าวย้อนหลัง)


    การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์
      โดย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

  การจำแนกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

  ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ เจ้าหลาว แหลมเสด็จและ
     คุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี

    คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์
   คู่มือธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำ
 
  คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบนและการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2560

 
"อีกง"
    สรุปคุณภาพน้ำและดิน ในพื้นอ่าวคุ้งกระเบนและชลประทานน้ำเค็ม และการให้บริการเกษตรกร
      ในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)

   บทความทางวิชาการ  เรื่อง เฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงฤดูฝน
   
สร้างบ้านปลา(ซั้งเชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย 
 
 “ปูขน”ผู้มาเยือนจากดอยอินทนนท์
  
  บทความทางวิชาการ  เรื่อง การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
      งานทางเคมี
  

  
 ประมาณค่า BOD และ TOC สำหรับน้ำชายฝั่ง จากค่าความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ 
  
 คุณภาพน้ำ ดิน อ่าวคุ้งกระเบน และการให้บริการเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็ม
      งบประมาณ 2558
 

    องุ่น.....บำบัดน้ำ 
 
  การบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 
    ทำไมต้องงดอาหารเพื่อลดความรุนแรงของ EMS และตับสีฟ้าในลูกกุ้ง  
    สภาพความเป็นด่าง Alkalinity 
    การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 

 

   เพลิดเพลินเชิญชมมัจฉา
    พายเรือคายัคชมธรรมชาติแห่งอ่าวคุ้งกระเบน
    การปลูกเมล่อนปลอดภัยสารพิษในระบบโรงเรือน
    การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น


  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม SWOT
     ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

  โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ
    สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการ
    บ้านเมืองที่ดี
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิจัยและ
     พัฒนาประมงชายฝั่ง
  คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
     การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
  ผลงานรัฐบาล 6 เดือน   พระราชบัญญัติการประมง