พายเรือคายักชมป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

         ปัจจุบันได้มีคณะดูงานจากหน่วยงานต่างๆ  และนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน 
พักผ่อนหย่อนใจในศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาดูงาน การเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลน
ตามเส้นทางสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนแล้ว 

         ในปีงบประมาณ  2549  งานป่าไม้  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
ได้จัดทำแผนด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด  ขอรับการสนับสนุน
ทางด้านงบประมาณจากทางจังหวัดจันทบุรี จัดซื้อเรือคายัก (Kayak)  จำนวน 20 ลำ 
( ที่นั่งเดียว 10 ลำ , ที่นั่งคู่ 10 ลำ )  ไว้คอยรับบริการผู้มาเยี่ยมชมป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีคุณค่า
      
        เรือคายักในอดีตเป็นพาหนะของชาวเอสกิโมแถบอะแลสกา
กรีนแลนด์และประเทศแถบขั้วโลกเหนือ วัสดุที่ใช้สร้างนำมา
จากธรรมชาติ เช่น กระดูกวาฬ หนังแมวน้ำ สิงโตทะเล 
ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุใหม่ๆ 
ในการสร้างจนมาถึงยุคปัจจุบัน

            กีฬาพายเรือคายัก  เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ในประเทศไทยประมาณ  9 – 10  ปีมานี้ 
สำหรับกิจกรรมการพายเรือคายักในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนนั้น 
ทางงานป่าไม้ ได้จัดเส้นทางไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พายลัดเลาะ
เข้าไปในป่าชายเลนธรรมชาติที่มีความคดเคี้ยว 
ร่มรื่นและสวยงาม ท่านจะได้สัมผัสกับป่าชายเลน
ที่อุดมสมบูรณ์ ได้เห็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆอาทิปลาปูกุ้งหอยฯลฯ
ที่อาศัยในป่าชายเลน  รวมทั้งฝูงนกชนิดต่างๆ 
ที่ใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหาอาหาร บินนำเรือของท่านไปเรื่อยๆ 
โดยไม่มีอาการตื่นตกใจเหมือนเวลาที่นั่งเรือติดเครื่องยนต์เสียงดัง  นับว่าเป็นการเที่ยวชม
ป่าชายเลนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด  ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากกลิ่น – ควันของเครื่องยนต์ 
หรือมลพิษทางเสียง จะมีเพียงเสียงของพายที่กระทบกับผิวน้ำเป็นจังหวะเท่านั้น
        
        ในอ้อมกอดของผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นี้  ท่านจะรู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนตัว 
สงบเงียบ ปลอดโปร่ง  ผ่อนคลาย  และกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบๆ  ตัว
ท่านเลยทีเดียว

การให้บริการเช่าเรือคายัก

 

อัตราค่าบริการ

เรือคายัก แบบ 1 ฝีพาย พร้อมอุปกรณ์ 65 บาท/ชั่วโมง

        

เรือคายัก แบบ 2 ฝีพาย พร้อมอุปกรณ์ 100 บาท/ชั่วโมง

 

         

 

เปิดให้บริการ 15 ต.ค. ถึง 15 มี.ค.ของทุกปี
(ปิดบริการทุกวันจันทร์)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานป่าไม้...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.0-3936-9237