"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม"
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
วันที่ 29 มกราคม 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สำนักงานจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมจัดงาน "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน
พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม " เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักดำน้ำ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนองค์กรเอกชน

          เวลาประมาณ 10.30 น. นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
"คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม"
ในครั้งนี้

          หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุน
การจัดงาน พร้อมกับปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว
ปลากะพงขาว จำนวน 30,000 ตัว เต่าทะเล จำนวน 6 ตัว หอยมือเสือ จำนวน 500 ตัว
และ หอยหวาน จำนวน 120,000 ตัว ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครต่างๆ
เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำให้กับทะเลไทยอีกด้วย

          ต่อจากนั้นประธานในพิธี พร้อมกับ นายทวี จินดามัยกุล ได้เดินทักทาย
กับผู้เข้าร่วม อาทิเช่น อาสาสมัครนักดำน้ำ และนักเรียน

          ในการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาครัฐ ,เอกชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ โดยแยกเป็นผู้ทำความสะอาด
ชายหาดจำนวน 3,515 คน สามารถทำความสะอาดชายหาดเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร
เป็นอาสาสมัครนักดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลจำนวน 308 คน
สามารถเก็บขยะใต้ทะเล 308.50 กิโลกรัม


นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ


นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการฯ


นายศิลาชัย สุหร่าย
ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มอบเสื้อยืด จำนวน 1,000 ตัว


นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท


นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มอบเงินสนับสนุน จำนวน 45,000 บาท


นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
มอบของที่ระลึกให้แก่ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการฯ


หน่วยงานราชการ ,ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย,ปลากะพงขาว
เต่าทะเล,หอยมือเสือ และหอยหวาน ลงสู่ทะเล


หน่วยงานราชการ ,ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
จำนวน 3,515 คน ทำความสะอาดชายหาดเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร


เก็บขยะใต้ทะเลได้ 308.50 กิโลกรัมติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209