คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

      วันที่ 20 มิถุนายน 2554 คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส
จำนวน 70 คน นำโดย นายพิษณุ จันทร์วิทัน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าเยี่ยมชมการ ดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
โดยมีนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และนางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช
บรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ

  

 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209