เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554
ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาล
อำเภอเมืองจันทบุรี  โดยมี นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีมหามงคลนี้


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209