พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

          พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา
12 สิงหาคม 2554
           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับ พระครูบาโก วัดเขาแจงแบง
และศิษยานุศิษย์ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว,
ปลากะพงขาว จำนวน 80,000 ตัว และปูทะเล จำนวน 5,000 ตัว
ลงสู่อ่าวคุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209