รับเรื่องร้องเรียน
งบเงินทุนหมุนเวียน
การจำหน่ายสัตว์น้ำ

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์ 039-433216-8 โทรสาร 039-433209

 

หรือตู้รับความคิดเห็นของศูนย์ฯ (ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน)

 

ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209