23 ตุลาคม 2554 วันปิยะมหาราช

       เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 5 ซึ่งทุกปีจะมีการวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  ร่วมวางพวงมาลา
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
       ในการวางพวงมาลาครั้งนี้ ได้มีการประกวดพวงมาลาด้านความสวยงาม และด้านความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งในปี 2554 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสวยงาม

 


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail : kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209