เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555  นายทวี จินดามัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สำนักงานเทศบาล อำเภอเมืองจันทบุรี โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมหามงคลนี้


ติดต่อ-สอบตามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   E_mail :kkbrdsc@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0-3943-3216-8 โทรสาร : 0-3943-3209