ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
               
แผนที่การเดินทางจากถนนสุขุมวิท-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 

 

 

        หมายเหตุ จากปากทางหนองสีงา-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
                   เป็นระยะทาง 26.7 กิโลเมตร