สาหร่ายไส้ไก่
Enteromorpha intestinalis  (Linnaeus) Nees
  ลักษณะทั่วไป

         เป็นสาหร่ายสีเขียว มีลักษณะเป็นท่อกลวง มีความหนาเพียง 1 ชั้นเซลล์ เซลล์เรียงตัวไม่เป็นระเบียบเมื่อดูจากที่ผิวของต้น ต้นอ่อนอาจเรียบ ต้นแก่มีรอยยับย่นคล้ายไส้ไก่ สีเขียวเหลืองถึงเขียวเข้ม สาหร่ายชนิดนี้ที่เจริญเต็มที่ มีความยาวมาก ส่วนโคนต้นมีรากเล็กๆ ยึดเกาะ
ส่วนโคนแคบ โดยทั่วไปมีความกว้าง 1-2 มิลลิเมตร ต้นขยายใหญ่ขึ้นตอนปลายจนมีความกว้างได้ถึง
2 เซนติเมตร บริเวณส่วนโคนอาจมีหรือไม่มีการแตกแขนง โดยแขนงที่ติดอยู่จะมีความกว้าง
ประมาณ 1 มิลลิเมตร หลุดออกจากต้นแม่ได้ง่ายและสามารถเจริญเติบโตต่อได้

 

  นิเวศวิทยา

          พบขึ้นบนพื้นโคลนหรือบนก้อนหินบริเวณแหล่งน้ำกร่อย ปากแม่น้ำตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งสามารถทนต่อการผึ่งแห้งขณะน้ำลงได้ ไปจนถึงเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุด นอกจากนี้ยังพบในบ่อเลี้ยงปลา สาหร่ายชนิดนี้ชอบขึ้นในที่ที่มีธาตุอาหารสูง สามารถเจริญอยู่ได้ในน้ำที่มีความเค็มต่ำ และทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มได้ในช่วงกว้างภาพตัดขวางสาหร่ายไส้ไก่

 

  การใช้ประโยชน์

           ทวีปเอเชียมีการนำสาหร่ายสกุลนี้มาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และอินโดนีเซีย มีการเพาะเลี้ยงบนเส้นเชือกเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เนื่องจากมีกรดอะมิโนอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ สารสกัดจากสาหร่ายชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติทางการแพทย์
โดยเป็น ยาปฏิชีวนะ สารต้านแบคทีเรีย รา และเนื้องอก เป็นต้น

 

เอกสารเผยแพร่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เรื่อง..การเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่

โดย... สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ