Home

ข่าวใหม่ล่าสุด

Popular

เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS : เพชรบุรีโมเดล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง
*** หมายเหตุ** แสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม หรือมีใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ หรือแบบ Antigen Test Kit (ATK) สถานที่ตรวจรัฐบาลหรือเอกชน รพ.สต. ที่มีระยะเวลาการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลการตรวจโควิท 19 หรือหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนโควิค 19 จำนวน 2 เข็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ(ดาวน์โหลด)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ดาวน์โหลด)

-  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดาวโหลด)

- ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ดาวน์โหลด)

-  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดาวโหลด)

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

- ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

NEW   ประกาศกรมประมง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (pdf.)

ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจกราการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 7Cool7 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 (pdf.)

Frownกระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์  (pdf.)

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องบปฏิบัติ

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ

 - ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (สำนักงาน ก.พ) (ดาวโหลด)

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2560

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560

 - ศูนย์แจ้งเตือนภัยธรรมชาติปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 17)

  - ศูนย์แจ้งเตือนภัยธรรมมชาติปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง

 

1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (pdf.)

2. สหภาพยุโรปปรับแก้กฎเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์ (pdf.)

KissบทความวิชาการFoot in mouth

- การแทนที่ปลาป่นด้วยสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) และเสริมกรดอะมิโน

ในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

(pdf.)

- ประสิทธิภาพการย่อยสาหร่ายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม

(pdf.)

นโยบายและ Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
Login Formจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Advertisement
Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.
074914
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE