บุคลากรใน ศพช.เพชรบุรี

Home เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

 
ที่ตั้ง                   122  ม.1  ต.แหลมผักเบี้ย  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76100
                           โทรศัพท์ (032-770750) แฟ็กซ์ (032-770750)
                           e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 ผู้อำนวยการ       นางสาวมนทกานติ  ท้ามติ้น

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ในปี พ.ศ.2534 กรมประมงได้ทำการก่อสร้าง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งขึ้น โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณ บ้านพะเนิน ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งในระยะแรกเริ่มใช้เป็นสถานที่ทำโครงการวิจัยการเลี้ยงอาร์ทีเมียแห่งแรกของประเทศไทย และในระยะเวลาต่อมาได้มีโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงต่างๆ เป็นต้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2546ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
สุดท้ายในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากการปรับปรุงการแบ่งงานภายในของกรมประมง  ทำให้สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรีขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งศูนย์ฯ แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆ ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ โดยมีความสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้
- เขตความเค็ม 0-30 ppt เป็นเขตที่ใช้ในการเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำทั่วไป
- เขตความเค็ม 70-150 ppt เป็นเขตที่ใช้เลี้ยงอาร์ทีเมีย
- เขตความเค็ม 150-230 ppt เป็นเขตที่ใช้ในการตากน้ำความเค็มสูง
- เขตปลูกสวนป่าชายเลนร่วมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

Всеобщая "взять кредит 50000 рублей" беда неуважение к предкам.

Позднее Римо познакомился со Смитом и, что важнее, с Чиуном.

Теперь он получал двенадцать тысяч долларов в год.

Пусть "автокредит в кургане" мир теряет рассудок мы должны ждать.

На Малой Экзуме идет строительство курортного кондоминиума.

Полковник собственноручно зарядил его холостыми патронами.

 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE