บุคลากรใน ศพช.เพชรบุรี

Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

บุคลากร


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี


นายประพัฒน์กอสวัสดิ์พัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี


งานตรวจสอบ
งานผลิต
งานสาหร่ายงานอำนวยการ
โครงการฟาร์มทะเล

หนังสือนหนังสือนิตย์คล่องแคล่วคูเวตนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางชัชวาลีชัยศรี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางบุษบา
ทองแดงเจ้าพ่อประมงปฏิบัติงาน

นางจิตอำไพเราประเสริฐ
เจ้าพ่อธุรการปฏิบัติงาน

นายประพัฒน์กอลวัลดิษฐ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

วาสนามุ่งซ่อนกลาง
นักวิชาการประมง

พรเทพที่คุณนาย
ยึดครองประมงปฏิบัติงานพนักงาน

นายพงษ์ศิริโตแสง
นักวิชาการประมง

พรพิมลพหุโล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธาดาเจริญผล
นักวิชาการประมง

นายสารัทฤกษ์ดาวชัย
นักวิชาการประมง

นายศุภกรชินบุตร
นักวิชาการประมง

นายรุ่งโรจน์เปียยะบุตร
พนักงานผู้ช่วยประมง

นันทิยายิ้มน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอดิศักดิ์คลังนาค
นักวิชาการประมง

นายสุเมธีมานิช
นักวิชาการประมง

ศศิธรไชยบดี
นักวิชาการประมง

นายแมนเปียยะบุตร
พนักงานผู้ช่วยประมง

นางศิริลักษณ์เปียยะบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นักวิชาการประมง

ฐวลีคุณณัร้อยชั่ง
จ้างเป็นเหมาและบริการ

สุกานดาแก้วโต
เจ้าพ่อประมง

นายธีระแก้วประเสริฐศรี
พนักงานผู้ช่วยประมง

นันนภัส
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอรรถพลกลิ่นมาลัย
จ้างเหมาและบริการ

นายไกรศรนาคประเสริฐเจ้าพ่อ
ประมง

นางไพรัตน์บุญโพธิ์
พนักงานผู้ช่วยประมง

ประเชิญแต่งสี
พนักงานผู้ช่วยประมงนางบุษราพันชะสูตร์
พนักงานผู้ช่วยประมง

นิ
รุชาสุมังคะพนักงานผู้ช่่วยประมง


ช่างไฟฟ้านายบุญส่งอินทราพงษ์
พนักงานผู้ช่วยประมงขับรถยนต์นายปราโมทย์สมภาร
พนักงานผู้ช่วยประมงรักษาความปลอดภัยนางสาหร่ายแสนสุข
พนักงานผู้ช่วยประมง

นายจีรพรรณโสมชัย
พนักงานผู้ช่วยประมง

นายสกนธ์พูลศักดิ์
พนักงานผู้ช่วยประมง

นางวนิดาสองครณ์
คนงานประมง

นายคมสันเทียนหลิม
คนงานประมง

 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE