Home การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว

การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว

 

ปลากะพงขาว เป็นปลาน้ำกร่อยขนาดใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) ชื่อสามัญเรียกว่า Giant Perch, Sea Bass หรือ White Sea Bass สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม ปลาชนิดนี้เลี้ยงกันแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีและมีราคา

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเลี้ยงในประเทศและส่งขายต่างประเทศ ในปัจจุบันพบปลากะพงขาวแพร่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่ห่างออกไปจากชายฝั่งมากนัก โดยอาศัยอยู่ชุกชุมตามปากแม่น้ำลำคลองและปากทะเลสาบ อย่างไรก็ตาม ปลากะพงขาว ยังสามารถขึ้นไปอาศัยและเจริญเติบโตยังแหล่งน้ำจืดได้อีกด้วย จึงจัดเป็นปลาประเภทสองน้ำอย่างแท้จริง

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์

ลักษณะของปลาพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีขนาดความยาวของลำตัวตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป มีน้ำหนักตัวประมาณ 2.5 กิโลกรัม มีอายุประมาณ 1 ปีขึ้นไป

สำหรับลักษณะปลาแม่พันธุ์ที่ดีควรมีขนาดใหญ่กว่าปลาพ่อพันธุ์ อีกทั้งควรมีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ซึ่งปลาขนาดดังกล่าวจะมีอายุโดยประมาณตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

การผสมพันธุ์วางไข่

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน เวลาผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 19.00-23.00 น. ซึ่งเมื่อปลาเพศเมียไข่แก่ปล่อยไข่ออกมา ปลาเพศผู้จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมกับไข่ ไข่ที่ถูกผสมแล้วจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะจมลงพื้นบ่อ รวบรวมไข่โดยใช้อวนที่ทำด้วยผ้าตาถี่ ฆ่าเชื้อด้วยยาเหลืองเข้มข้น 5 ppm นาน 1 นาที และล้างด้วยน้ำทะเลสะอาดอีกครั้ง จากนั้นนำไปฟักในทะเลความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ชั่วโมง

การอนุบาลลูกปลากะพงขาว

การอนุบาลลูกปลากะพงขาวแรกฟักถึงลูกปลา 1 เดือน อัตราการปล่อย 50-100 ตัวต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งอาหารที่ใช้ในการอนุบาลได้แก่ แพลงก์ตอนพืช (คลอเรลล่า) และโรติเฟอร์ อนุบาลจนกระทั่งลูกปลามีอายุได้ 14 วัน จึงเริ่มให้ไรน้ำเค็ม หรืออาร์ทีเมีย จนลูกปลามีอายุได้ 20 วัน จากนั้นให้เนื้อปลาสับละเอียดเป็นอาหารเมื่อลูกปลามีอายุได้ 21 วันขึ้นไป

1. การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อซีเมนต์หรือในถัง

บ่ออนุบาลที่ใช้มีขนาด 2-3 ตารางเมตร ความลึกของน้ำ 30-50 เซนติเมตร น้ำทะเลที่ใช้เลี้ยงมีความเค็ม 15-20 ppt ความหนาแน่นในการอนุบาล 150-200 ตัวต่อตารางเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 2-3 วัน และต้องทำความสะอาดดูดตะกอนและเศษอาหารเหลือออกทิ้งทุกวัน ให้อาหารวันละ 2-3 ครั้ง โดยอาหารที่ให้เป็นพวกปลาสับชิ้นเล็กๆ และคัดขนาดเป็นประจำ เนื่องจากปลาตัวโตมากๆ จะกินปลาตัวที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร

2. การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน

บ่อที่ใช้มีพื้นที่ 25-50 ตารางเมตร มีความลึก 80-100 เซนติเมตร บ่อควรมีประตูระบายน้ำทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นของลูกปลาในการอนุบาล 200-400 ตัวต่อบ่อ อาหารที่ให้คือเศษปลาหรือปลาเป็ดสับเป็นชิ้นเล็กๆ

3. การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในกระชัง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ผลผลิตดี สะดวก สามารถอนุบาลลูกปลาได้ในจำนวนมาก และไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายเทน้ำ ขนาดกระชังที่ใช้ 20-25 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร ขนาดตาอวน 0.5 มิลลิเมตร สามารถใช้อนุบาลลูกปลาได้ 300-500 ตัวต่อกระชัง ให้อาหาร 8-10% ของน้ำหนักตัว

โรคที่พบในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว

ส่วนใหญ่จะเกิดจากโปรโตซัว โดยโปรโตซัวจะเกาะตามเหงือกปลา ทำให้เกิดการระคายเคือง และเกิดมีเมือกหุ้มเหงือก ทำให้หายใจไม่สะดวก

วิธีแก้ไข ใช้ฟอร์มาลีน ความเข้มข้น 1-5 ppm สาดให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ 10-15 นาที ทำติดต่อกัน 2-3 วัน

 

 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE