Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง
*** หมายเหตุ** แสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม หรือมีใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ หรือแบบ Antigen Test Kit (ATK) สถานที่ตรวจรัฐบาลหรือเอกชน รพ.สต. ที่มีระยะเวลาการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลการตรวจโควิท 19 หรือหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนโควิค 19 จำนวน 2 เข็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ(ดาวน์โหลด)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ดาวน์โหลด)

-  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดาวโหลด)

- ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งช่างไฟฟ้า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ดาวน์โหลด)

-  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดาวโหลด)

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

- ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลด)

NEW   ประกาศกรมประมง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (pdf.)

ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจกราการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 7Cool7 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 (pdf.)

Frownกระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์  (pdf.)

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องบปฏิบัติ

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ

 - ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (สำนักงาน ก.พ) (ดาวโหลด)

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2560

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560

 - ศูนย์แจ้งเตือนภัยธรรมชาติปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 17)

  - ศูนย์แจ้งเตือนภัยธรรมมชาติปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง

 

1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (pdf.)

2. สหภาพยุโรปปรับแก้กฎเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงอินทรีย์ (pdf.)

KissบทความวิชาการFoot in mouth

- การแทนที่ปลาป่นด้วยสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) และเสริมกรดอะมิโน

ในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

(pdf.)

- ประสิทธิภาพการย่อยสาหร่ายทะเลและวัตถุดิบโปรตีนในอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม

(pdf.)

นโยบายและ Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
ปฏิทิน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ
บทความวิชาการ
ป้ายโฆษณา
ลิ้งหน่วยงาน

untitled-1


banner_cf

ป้ายโฆษณา
อ่านข่าวออนไลน์
          NEWS ONLINE   

              

            

            

    

ดูทีวีออนไลน์
          TV ONLINE