ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร อาหารปลาทะเลชนิดเม็ด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 3 รายการ
5 มิ.ย.57

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดน้อยาตรวจเชื้อ IMNV)25 เม.ย.57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อ IMNV จำนวน 4 ชุด
23 เมษายน 2557

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อ IMNV จำนวน 4 ชุด ยื่นซองสอบ ราคา 4 เมษายน -21 เมษายน 2557
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11 เม.ย.57
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน1รายการ 9 เม.ย.57
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลอาหารสุขภาพชั้นเยี่ยม (ศพช.ภูเก็ต )

                        สอบถามรายละเอียด 088-7651393
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 21 ก.พ.57
บทความ "WELFAREMETER" ศพช.ภูเก็ต
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
(เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 7ก.พ.57

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพรัอมจำหน่ายของศูนย์ฯ ปลากะพงขาว,ปลากุดสลาด ณ 4 เมษายน 2557 สนใจติดต่อ 088-7651400
รายชื่อเกษตรกรจองลูกพันธุ์ปลาช่อนทะเลศูนย์ฯ
การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center)ของกรมประมง

EMS กลุ่มอาการตายด่วน  

 

ภูเก็ตจัดเสวนาการเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า (ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดภูเก็ต)

วันที่ 23 เม.ย. 2557 ที่ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ปลากะรังจุดฟ้า อาชีพทางเลือกใหม่ของคนภูเก็ต : การเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพและการตลาดที่ยั่งยืน”
เป็นโครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ โดยมี นายพีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชียวชาญด้านการจัดการประมง กรมประมง นายธวัช
ศรีวีระชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต นายสาคร ปู่ดำ ผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายพลัฏธ์
จันทรโศคิน ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวและการส่งออกจีน นายสุธา ประทีป ณ ถลาง ผู้แทนจากเครือข่ายชาวประมง และนายภชภณ ชนะปราชญ์ นายกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้รับผลสำเร็จในการจุดประกายปลากะรังจุดฟ้าให้เป็น
ชื่อปลาจุดฟ้าอันดามัน เป้าหมายเพื่อให้เป็นปลาประจำจังหวัดทางฝั่งอันดามัน ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วต้องลิ้มรสปลาจุดฟ้า
อันดามันที่ภูเก็ต

ศพช.ภูเก็ต ร่วมงาน OTOP ON THE BEACH ที่ป่าตอง

วันที่ 21-27 เมษายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต นำผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นร่วมแสดงในงาน OTOP ON THE BEACH ที่บริเวณลานโลมา ริมหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เปิดตลาดโอทอปสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต เป็นประธานในพิธี รายละเอียด

ศพช.ภูเก็ต ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายเสนีย์ ไชยวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ในโครงการ "คืนต้นไม้สู่ป่า ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ทะเล" เนื่องใน วันที่ 21 เมษายน เป็นวันครบรอบ 132 ปี ศาลยุติธรรม ณ ชายทะเลหน้าโรงเพาะฟัก ศพช.ภูเก็ตโดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 8 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม
ศพช.ภูเก็ต ปล่อยพันธุ์กุ้งมังกร

วันที่ 12 เมษายน 2557 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
พร้อมด้วยผอ.ศูนย์ฯต่างๆและเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งมังกรในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณจังหวัดภูเก็ต และพังงา

พิธีปล่อยกุ้งมังกร

วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตและเทศบาลตำบลราไวย์
จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งมังกร โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งมังกรสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพันธุ์กุ้งมังกรที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วย กุ้งมังกร 7 สี จำนวน 20 ตัว กุ้งมังกรเลน จำนวน 20 ตัวและลูกกุ้งมังกรจำนวน 9 แสนตัว โดยปล่อยที่บริเวณปลายแหลมราไวย์ จำนวน 4.5 แสนตัวและบริเวณอ่าวเสน จำนวน 4.5 แสนตัวโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี

การฝึกอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์ หลักสูตร การอนุบาลลูกปลาทะเลในระบบน้ำหมุนเวียนมีเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 32 ราย มีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเป็นประธานในพิธี รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization
of Thai Sea Waters 2010-2014


การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและการประชุมประจำปีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศนอร์เวย์ระยะที่4
โครงการ "Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization of Thai Sea Waters 2010-2014"
ระหว่างวันที่ 24,27 มกราคม 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากรองอธิบดีกรมประมง ( นายเชิดศักดิ์ วงศ์กมลชุณห์ ) เป็นประธานในการประชุม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ศพช.ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ ศพช.พังงา
และศพช.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศพช.ภูเก็ตและศพช.พังงา ร่วมในการจัดกิจกรรมเครั้งนี้

ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งมังกร

เมื่อวันที่18-19 ธันวาคม 2556 ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง,ผอ.ศพช.ภูเก็ต,ผอ.ศพช.ระนอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งมังกรและเยี่ยมชมดูงานการเลี้ยงกุ้งมังกรของกระชังเกษตรกร ที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช
5 ธันวามหาราช โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตร อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม "ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปล่อยปลาฉลามคืนสู่ทะเล"วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ปล่อยฉลามคืนสู่ทะเล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการปล่อย
ปลาฉลามกบจำนวน 119 ตัว กุ้งการ์ตูน จำนวน 199 คู่ กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว และปลากะพงขาว จำนวน 30,000 ตัว
โดยมีนายไมตร อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

การประชุมโครงการความร่วมมือไทย-นอร์เวย์

คณะทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-นอร์เวย์ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556 ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
จัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ท่าเทียบเรือแหลมทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียด

ผอ.ศพช.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการ "หอยชักตีน" ทางฝั่งทะเลอันดามัน

นายธวัช ศรีวีระชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมหาแนวทาง
เพื่อหาข้อสรุปการบริหารจัดการ "หอยชักตีน" ทางฝั่งทะเลอันดามันทั้ง 6 จังหวัด วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

กิจกรรมกาแฟยามเช้า

เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2556 เวลา 07.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน กับหน่วยงานสำนักงานต่างๆ ในสังกัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ณ.ห้องประชุมศพช.ภูเก็ต
ผอ.ศพช.ภูเก็ต พบปะหารือเรื่องสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล

ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล และการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง กับชาวบ้านเกาะพระทอง จำนวน 20 คน และหน่วยงานของ Mangrove Action Proect(MAP) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(กลุ่มนิเวศทางทะเล) ณ ชายหาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 17 สิงหาคม 2556

ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์แบคทีเรีย ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จัดประชุมชี้แจงการวิเคราะห์แบคทีเรียแก่ผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก
และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหามหาราชินี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
จัดกิจกรรม "ภูเก็ตเทิดพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน" ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยม มีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี รายละเอียด

ฝึกอบรมการตรวจประเมิน

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต จัดฝึกอบรมการตรวจประเมินโรงอนุบาลของกรมประมง
ให้แก่แสมสารฟาร์มและพีเคเคฟาร์ม

ซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการเกิดดรง EMS/AHPNS

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ศพช.ภูเก็ต ประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงการเกิดโรค EMS/AHPNS ในกุ้งทะเล
ในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)และท่านรองอธิบดีกรมประมง
(นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเกษตรกร อีกทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร ถึงแนวทางการจัดการฟาร์มที่ดีเพื่อเรียกความเชื่อมันให้กับเกษตรกร

กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ ชาวบ้าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก ณ ท่าเทียบเรือบางโรง วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556
รายละเอียดดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักเพื่อคัดกรองต้นเหตุของ EMS

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรมประมงได้จัดอีกหนึ่งมาตรการในการต้านวายร้าย EMSที่ระบาดในกุ้งทะเล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นอย่างมากกรมประมงจึงได้ส่งทีมบริหาร นักวิชาการออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ให้คำแนะนำ ตรวจประเมินคุณภาพกุ้ง ภาคสนาม ตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักเพื่อคัดกรองต้นเหตุของ EMS ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง กรมประมง พร้อมด้วยทีมนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
นักวิชาการจากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมดำเนินการตรวจติดตามโรงเพาะฟักจำนวน ๒ แห่ง ผลการประเมินเบื้องต้น
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้กุ้งทะเลปลอดภัยจาก EMS

ผู้เชียวชาญด้านโรคสัตว์น้ำมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรค EMS

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรค EMS ในปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเล
และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์การเกิดโรคในปัจจุบัน
ศูนย์ฯภูเก็ตได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรค EMS ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรีย
Vibrio parahaemolyticus ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น จำนวน 37 คน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำมาบรรยาย (ผชช.จิราพร เกษรจันทร์)
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชายทะเลหาดท่าหลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลป่าคลอก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
รายละเอียดเพิ่มเติม

อธิบดีกรมประมงเข้าเยี่ยมชมดูงาน ศพช.ภูเก็ต

วันที่ 19 มีนาคม 2556 ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.วิมล จันทรโรทัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯภูเก็ต และดูงานด้านการเลี้ยงปลาในกระชังขนาดใหญ่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-นอร์เวย์

การฝึกอบรมการเลี้ยงโรติเฟอร์แบบความหนาแน่นสูง

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2556 ศพช.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโรติเฟอร์แบบความหนาแน่นสูง และการอนุบาล
ลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียนให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน 25 คน

การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ ศพช.ภูเก็ต

เมื่อวันที่4-6 มีนาคม 2556 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็จ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในกระชัง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง แก่เกษตรกร จำนวน 20 คน


ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อิหร่าน

ศพช.ภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย (Sand Worm Culture)ให้กับเจ้าหน้าที่อิหร่าน จำนวน 2 ท่าน
ระหว่างวันที่ 6-19 มกราคม 2556

การประชุมสัมมนา FISHERIES SEMINAR ON COASTAL FISHERIES AND AQUACULTURE
MANAGEMENT IN THE ANDAMAN SEA OF THAILAND (IOI)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ดร.เชิดศักดิ์  วีระพัฒน์ จัดประชุมFISHERIES SEMINAR ON COASTAL FISHERIES AND AQUACULTURE MANAGEMENT IN THE ANDAMAN SEA OF THAILAND ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization
of Thai Sea Waters 2010-2014

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและการประชุมประจำปีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศนอร์เวย์ระยะที่3
โครงการ "Development of Aquaculture and Governance for a Sustainable Utilization of Thai Sea Waters 2010-2014"
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ซึ่ง Ms.Brit Fisnes Senior Advisor on Fisheries,
์Norad และ Mr.Aasmund Bjordal Directot of the Centre for Development Cooperation in Fisheries ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากรองอธิบดีกรมประมง ( นายเชิดศักดิ์ วงศ์กมลชุณห์ ) เป็นประธานในการประชุม

งานของศูนย์ฯภูเก็ต

การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย (Perinereis sp.) ในโรงเพาะฟัก    
เพรียงทราย(sand worm)เป็นอาหารสดที่ในปัจจุบันเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยง กุ้งนิยมใช้เป็น   อาหารเลี้ยง พ่อแม่กุ้งทะเล  เนื่องจาก พ่อแม่พันธุ์กุ้งจาก
ธรรมชาติ ที่ให้เพรียงทราย เป็นอาหารจะมีการพัฒนา รังไข่ ที่สมบูรณ์ ให้ไข่จำนวนมาก และมีคุณภาพดี


การเลี้ยงปลาช่อนในกระชังขนาดใหญ

โปสเตอร์งานในโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร
การเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์แบบความหนาแน่นสูง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
12-13 กุมภาพันธ์ 2557

คู่มือการฝึกอบรม การผลิตโรติเฟอร์แบบความหนาแน่นสูง
  การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน(recirculation System)
 


การเลี้ยงปลาหมอทะเลในบ่อดินที่ว่างจากการเลี้ยงกุ้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงประมงชายฝั่งภูเก็ต ตู้ปณ.6 100 ม. 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-621822, 088-7651393 โทรสาร 076-621832
pkprawn@hotmail.com

ลิ้งหน่วยงาน
แบบสำรวจออนไลน์
คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
และการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร

TV ONLINE
NEW ONLINE
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
กรมประมง
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองคลังกรมประมง 
 กองประมงต่างประเทศ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต