Get Adobe Flash player
ค้นหา

เพรียงทราย (Sand worm) เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) อาศัยอยู่บริเวณน้ำครึ่งหาด (intertidal zone)  

 

 เพรียงทราย (Sand worm)

 

เพรียงทราย (Sand worm) เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete) เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อาศัยอยู่บริเวณชายหาดน้ำปริ่มๆ หรือน้ำครึ่งหาด (intertidal zone)   อาศัยฝังตัวใต้พื้นทราย  

แพร่กระจายบริเวณที่มีลักษณะเป็นดินทราย ทรายหยาบ ทรายเปลือกหอย หรืออาจพบตามบริเวณป่าชายเลน ใต้โขดหิน ซากปะการังหรือในก้อนปะการัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเพรียงทราย และแพร่กระจายทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน  

          เพรียงทรายเป็นอาหารสดมีชีวิตที่ผู้ประกอบการผลิตลูกกุ้งทะเลนิยมนำมาเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งอย่างกว้างขวาง เนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุต่างๆ 

 

ประโยชน์ของเพรียงทราย (1)

 

 

          1.เพรียงทรายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คือทำหน้าที่เป็นผู้กำจัดขยะตามชายหาด เพราะเพรียงทรายกินซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหาร หรือจะนำมาบำบัดพื้นบ่อกุ้ง บ่อปู และบ่อปลาก็ยังได้ 

 

          2เพรียงทรายเป็นอาหารอันทรงคุณค่าของพ่อแม่พันธ์กุ้งทะเล เนื่องจากเพรียงทรายมีโปรตีนสูง มีไขมันที่จำเป็นต่อการพัฒนารังไข่ของกุ้งทะเล แม่พันธุ์กุ้งทะเล ที่ได้กินเพรียงทรายจะให้ไข่ดก มีคุณภาพดี อัตราการรอดสูง รวมถึงยังใช้เป็นอาหารสำหรับ พ่อแม่พันธุ์ปลาทะเล และปูทะเลด้วย 

 

          3.เพรียงทรายสามารถใช้เป็นเหยื่อตกปลาทะเล ที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น

 

          4.เพรียงทรายสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสดสำหรับปลาสวยงาม เช่น ปลารันชู ปลาการ์ตูน ปลาหมอสี ปลาสลิดหินทะเล ปลาปอมปาดัวร์ เป็นต้น 

         

5.ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  มีรายงานว่า สามารถสกัดสารที่มีคุณสมบัติเหมือนยาปฎิชีวนะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำเลือดของเพรียงทราย และยังพบฮอร์โมนอีกหลายชนิด เช่น ออกซิโตซิน (oxytocin), วาโสเพลสซิน (vasopressin), โปรเจสเตอโรน (progesterone), โพสตาแกลนดิน(prostaglandin), และวิเทลลิน (vitellin)

 

( 1 : ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

 

 

 การเลี้ยงเพรียงทราย 

  

โรงเลี้ยงเพรียงทราย

 

 

บ่อบำบัดน้ำ

 

 

บ่อพักน้ำ

 

 

 

มีวิธีการเลี้ยงดังนี้ 

 

1.พ่อแม่พันธุ์

  

 

   ใช้ถังสี่เหลี่ยม ขนาดพื้นที่ 1.21   ตารางเมตร ล้างถังให้สะอาด ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน แช่ทิ้งไว้ 1 คืน ล้างทำความสะอาดอีกครั้งและตากถังให้แห้งก่อนนำไปใช้ 

รองพื้นก้นถังด้วยก้อนอิฐ นำหัวทรายสำหรับให้อากาศอยู่ระหว่าง ก้อนอิฐ ปูอวนมุ้งสีฟ้าทับลงไป ใส่ทรายลงไป ประมาณ 30-45 เซนติเมตรแล้วเติมน้ำทะเลที่บำบัดแล้วลงไป พอปริ่มน้ำ

 

     

          นำเพรียงทรายก่อนวัยเจริญพันธุ์ (อายุประมาณ 3-4 เดือน) มาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในถังที่เตรียมไว้ ให้อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป เบอร์ 2หรือเบอร์3  วันละ 1 มื้อ ช่วงเวลา 15.00 . เปลี่ยนถ่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 วัน

  

2. การเพาะพันธุ์

 

   ลักษณะเพศ     

 

 

 เมื่อเพรียงทรายอายุประมาณ 5-6 เดือน เพรียงจะเปลี่ยนขาเดินเป็นขาว่ายน้ำ ความยาวของตัวจะหดสั้น และจะขึ้นมาว่ายน้ำบริเวณพื้นผิวทราย

 

 

 เพรียงทรายเพศเมีย และ เพรียงทรายเพศผู้

 

  

  

เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย บริเวณหัว จะมีสีขาวขุ่น ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 0.5 กรัม  ยาว 6-7 เซนติเมตร

 

  

 

 เพศเมีย บริเวณส่วนหัวจะมีสีเขียวสะท้อน หนักประมาณ 0.9 กรัม ยาว 8-9 เซนติเมตร

  

 

 

 

           นำพ่อแม่พันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียที่มีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง และเลือดไม่ชิด มาใส่ในภาชนะเดียวกัน ในอัตราส่วน ผู้ 2 ตัว : เมีย 1 ตัว   เมื่อนำพ่อแม่พันธุ์ ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้ว ตัวผู้และตัวเมียจะว่ายวนรอบตัวพร้อมทั้งสลัดตัวให้ฉีกขาด เพื่อปล่อยน้ำเชื้อและไข่ ใช้เวลา 10-30 นาที

  

 

 

 โดยแม่เพรียงจะวางไข่ ประมาณ 50,000-70,000 ฟอง / 1 ตัว หลัง  จากนั้นจึงรวบรวมไข่ที่ได้จากการผสมแล้วไปใส่ถังฟัก โดยในถังฟักจะเตรียมน้ำในถังฟัก 300 ลิตร /แม่เพรียง 1 ตัว เปิดเครื่องลมตลอดเวลา หลังจากผสม 48 ชม. ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่

 

 

 

 

3. วิธีการเลี้ยง 

 

3.1 การเตรียมถังก่อนการเลี้ยงเพรียง

  

 

 ถังเลี้ยงเพรียงที่ใช้  (อุปกรณ์ ดัดแปลงมาจาก ถังเพาะพันธุ์กุ้งทะเล)

       ถังกลม พื้นที่  1.70 ตารางเมตร

 

 

 

       ถังสี่เหลี่ยม พื้นที่ 1.21   ตารางเมตร

   

       ถังอื่นๆสามารถดัดแปลงมาใช้ได้

 

 ล้างถังให้สะอาด ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน แช่ทิ้งไว้ 1 คืน ล้างทำความสะอาดอีกครั้งและตากถังให้แห้งก่อนนำไปใช้ 

 รองพื้นบ่อด้วยก้อนอิฐ นำหัวทรายสำหรับให้อากาศอยู่ระหว่าง ก้อนอิฐ ถัง 1 ถัง ใช้หัวทราย 3 หัว ปูอวนมุ้งสีฟ้าทับลงไป ใส่ทรายลงไป ประมาณ 30-45 เซนติเมตรแล้วเติมน้ำทะเลที่บำบัดแล้วลงไป พอปริ่มน้ำ เปิดอากาศทิ้งไว้ 1 วัน

 

   

3.2 เอาตัวอ่อนลงทราย

   

    

 

 

 

     

 

 

     

 

หลังจากใช้เวลาในการฟัก 48 ชั่วโมง จึงนำตัวอ่อนจากถังฟัก มาลง ถังเลี้ยงที่เตรียมไว้ โดยใช้สวิงตาถี่ขนาดเล็กกรองแยก ตัวเพรียงกับน้ำ อัตราการปล่อย พื้นที่ 1 ตารางเมตร/ เพรียงทราย 5,000 ตัว

 

3.3  อาหารและการให้อาหาร 

 

*เพรียงทรายอายุ 1-15 วัน ใช้แพลงค์ตอนพืชในการเลี้ยง (Skeltonema )  +  ให้อาหารกุ้งกุลาดำ ละลายน้ำ

*  เพรียงทรายอายุ 16-30 วัน ให้อาหารกุ้งกุลาดำ ละลายน้ำ

*   เพรียงทรายอายุ 31-60 วัน ให้อาหารกุ้งกุลาดำ เบอร์1

* เพรียงทรายอายุ 61-90 วัน ให้อาหารกุ้งกุลาดำ เบอร์ 2

 * เพรียงทรายอายุ 91-180 วัน ให้อาหารกุ้งกุลาดำ เบอร์ 2+เบอร์3

 

 

 

                              Skeltonema

 

 

  

อาหารกุ้งกุลาดำเบอร์1ละลายน้ำ

 

 

 

   อาหารกุ้งกุลาดำ เบอร์ 2       อาหารกุ้งกุลาดำ เบอร์ 1

 

 

                      ให้อาหารเพรียงทราย

 

  

                                     เพรียงทรายขึ้นมากินอาหาร

  

หมายเหตุ 

 

1. อาหารกุ้งกุลาดำเบอร์1ละลายน้ำ คือ อาหารกุ้งกุลาดำ เบอร์ 1 ที่ขยี้ผ่านถุงตาถี่ ( ขนาดประมาณ 50 ไมครอน)  เอาเฉพาะน้ำไปให้เพรียง

2. ขนาดของเบอร์อาหารที่ให้สามารถ เปลี่ยนเบอร์ของอาหารได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเพรียงทรายที่เลี้ยง  

3. การสังเกตอาหารที่เหลือ ให้สังเกตเมือก หรือคราบไขมันที่จับขอบถังและหัวทราย

 4.ให้อาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 14.00 น.

 

 

3.4 การดูแล 

 

1.การเปลี่ยนถ่ายน้ำ เมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณ 2 เดือน จึงทำการดูดตะกอน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำ เป็นครั้งแรก และ จะทำการดูดตะกอน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 

 

2.ใส่จุลินทรีย์ 1 ฝา/1ถัง  สัปดาห์ละครั้ง

3. ในแต่ละวัน ให้จดบันทึกไว้ด้วยว่า ให้อาหารกี่ช้อน และมีอาหารเหลือหรือหมด และทำการลดหรือเพิ่มอาหารในวันต่อไป

 

 

4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

 

 

         หลังจาก เพรียงอายุ 5-6 เดือน ทำการเก็บเพรียงทราย โดยการ ตักทราย มาใส่ตาข่ายตาถี่ แล้วร่อนในน้ำให้ทรายออกมากที่สุด นำทรายที่เหลือมาวางบนโต๊ะ ทำการแยกตัวเพรียงกับทรายออกจากกันและทำซ้ำไปจนหมดทรายทั้งถัง นำเพรียงทรายไปใส่ถังพร้อมเปิดเครื่องให้อากาศ รอการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

         

สำหรับศูนย์ จะนำเพรียงทรายที่เลี้ยงได้ มาเป็นอาหารของกุ้งทะเลพ่อแม่พันธุ์ เพื่อการศึกษา และงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я уже говорил, что мы с сестрой были еще слишком молоды, чтобы разделять предубеждения привилегированных слоев и рас.

Она "Thermex id 50 v инструкция" обладала восторженной чувствительностью, свойственной романтически настроенным соотечественникам ее матери, и любовь к природе была для нее страстью, способной не только поглощать ее мысли, но и потрясать до самой глубины ее душу.

Для него была пыткой мысль о вечной разлуке с матерью и сестрой, с гордой, благородной девушкой, которую он любил; его терзала мысль, что никогда больше он их не увидит.

Она вообще пропала, а странный парень, кажется, даже не пошевелился.

Они вошли в главный вход и поднялись на три пролета.

Крайне трудно изливать "игровой автомат бандит" свое сердце девушке, которая мчится по коридору впереди вас.

Кто-нибудь другой обрадовался бы, узнав, что к нему идет разъяренный незнакомец, который лупит палкой направо и налево; другой но не Родерик.

Римо догадался, что звонит Смит.

Билл продвигался к столику, за который только что усадили новоприбывшего.

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2013 เวลา 22:12 น.)

 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
boss.jpg
ผู้ออนไลน์
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday130
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week867
mod_vvisit_counterThis month2309
mod_vvisit_counterLast month2560
mod_vvisit_counterAll days499056