<<< ===     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด ์                    Thai -:-  วันนี้   -:-  
รายการหลัก
main menu
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
การแบ่งส่วนราชการ
อัตรากำลัง
 งบประมาณประจำปี
 งานวิชาการ
บทความทางวิชาการ
หน่วยตรวจสอบฯ
 สารพันความรู้
ท่านคือผู้เข้าชมท่านลำดับที่
Free Web Counter
1 ตุลาคม 2545
 

  ข่าวจากหนังสือพิมพ์,อื่นๆ
  การประมง
  การเพาะเลี้ยงกุ้ง
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ
  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
  สภาวะการตลาดการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ
   ดูข่าวทั้งหมด
  พยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
     
  ภายในประเทศ
         แยกแต่ละจังหวัด
  พยากรณ์อากาศจาก yahoo.com
  พยากรณ์อากาศจาก weather      underground
  ราคาน้ำมัน
  ราคาทองคำ
  ราคาแก๊สหุงต้ม
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ตลาดหลักทรัพย
  ตรวจผลการออกรางวัล
     
 สลากกินแบ่งรัฐบาล
       สลากออมสิน
       ออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส.)

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมชลประทาน
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. กรมประมง
5. กรมปศุสัตว์
6. กรมป่าไม้
7. กรมพัฒนาที่ดิน
8. กรมวิชาการเกษตร
9. กรมส่งเสริมการเกษตร
10.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
11. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
    สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
    สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
    ศูนย์ประสานงานความปลอดภัยด้าน
         อาหารประมง  กรมประมง

 

  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พอเพียงชุมชน     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ( 15 กรกฎาคม 2551)

 

         ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ได้ดำเนินงานกิจกรรม    ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยการจัดตั้ง   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ด้านการประมงชายฝั่ง,   ฝึกอบรมเกษตรกร ใน 2 จังหวัด คือสตูล และตรัง จำนวน 40 ราย เมื่อวันที่ 2-13 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา     โดยมี ท่านผู้ตรวจราชการกรม นายพานิชย์  สังข์เกษม   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในกิจกรรมดังกล่าว

         อ่านข้อมูลเพิ่มเติม....  

     การศึกษาการเลี้ยงปูม้าในคอกเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกบริเวณชายฝั่งอ่าวละงู จังหวัดสตูลแบบชุมชนมีส่วนร่วม   ศพช.สตูล  ( 31 กรกฎาคม 2551)
  

          ศพช.สตูล โดยทีมวิจัย ได้เข้าร่วมศึกษาการเลี้ยงปูม้าในคอกเพื่อเป็นอาชพทางเลือก แบบชุมชนมีส่วนร่วม  กับหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สตูล  องค์การบริหารส่วนตำบล.ละงู และสำนักงานประมงจังหวัดสตูล โดยมีแหล่งงบประมาณจากสำนักงานประสาน ชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวละงู บ้านหัวหิน หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเก็บข้อมูล ฃึ่งจะได้นำเสนอความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป
    บทความ : เส้นทางการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ- ดิน กิจกรรมการเลี้ยงปูในคอก ที่บ้านหัวหิน ของทีมวิจัย ศพช.สตูล   โดย วาลุกา  กฤตรัชตนันต์

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ....   

    วินาทีชีวิต? : ปฏิบัติการท่ามกลางสายฝน เพื่อช่วยชีวิตโลมาปากขวด ( Bottlenose dolphin ) จากการพลัดหลงเข้ามาเกยตื้นที่บริเวณหาดบางศิลา อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

 อ่านรายละเอียด .......

 

 

 

 

 

 

    การอนุบาลลูปลากะพงขาวในบ่อดิน         ศพช.สตูล ( 7 ส.ค.2551 )

  ;ลูกปลากะพงขาวจากโรงเพาะฟัก ขนาด 1.5- 2.5 ฃม. นำไปอนุบาลในบ่อดิน เพื่อให้ได้ขนาดความยาวประมาณ 4-8 นิ้วสำหรับการจำหน่าย หรือนำไปเลี้ยงในกระชัง (หรือบ่อดิน )ต่อไป มีเทคนิคหรือวีธีการอนุบาล ในบ่อดิน ดังนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม....    

 

 

 

 

 

 

 

 

   กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี    ศพช.สตูล  โดย พัชรา  แมเร๊าะ ( 22 ก.ย. 2551)

          ตามไปดูเด็กๆทำความดีแบบสนุกสนานที่บ้านหัวหิน  

                       "หนูอยากให้ทะเลสวยและมีสัตว์น้ำมากๆค่ะ"   

                  ตามไปดู........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


 ประกาศ เรื่องการประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ    ศพช.สตูล  ดูรายละเอียด   update 6 มี.ค.52

  สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2551 ศพช.สตูล    ดูรายละเอียด   update 4 ก.ค.51

   ประกาศ

                  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข่าวประกาศ ได้ที่ Scfrdc    webboard  

   
             
 เกาะติดสถานการณ์ข่าว กรมประมง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน ซี โอ ซี (CoC) / จี เอ พี  (GAP) ของจังหวัดสตูล
รายงานสถานการณ์โรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล จังหวัดสตูล
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง จังหวัดสตูล
บทความ จิตสำนึกชุมชน : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
แมงกะพรุน : การรับซื้อและแปรรูปแมงกะพรุนในจังหวัดสตูล

 

 

 

 

 

 

 

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ            ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
      
   

 
 Best viewed by Microsoft Internet Explorer with 800x600 screen resolution
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร .( 074) 783347,783428
 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอแนะ-ติชม: Email : satulcenter@gmail.com