แจ้งเบาะแสทุจริต ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
* เลือกประเภทร้องเรียน :
ชื่อ-นามสกุล :
E-mail :
เบอร์โทร :
* เรื่องร้องเรียน :
 
* รายละเอียดร้องเรียน :
ภาพหลักฐานประกอบ(ถ้ามี) :
ไฟล์หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) :
* Secure Code :
กรุณาป้อนตัวเลขที่เห็นลงฟอร์มให้ถูกต้อง
***
ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
    
fisheries.go.th
 
มีผู้แจ้งเบาะแส
 
598 ราย
 
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
 
155 ราย
 
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
 
34 ราย
 
เรื่องอื่นๆ
 
409 ราย
 
back ตอบข้อร้องเรียน
 
fisheries.go.th
  รายการที่ร้องเรียน ตอบข้อร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ จากประชาชน
Total : 598 Record  
  ID
ผู้แจ้ง
หมวดหมู่
แจ้งเมื่อ
สถานะการตอบ
934 Woranart Meemark อื่นๆ 07 ต.ค. 2563 New ตอบแล้ว เมื่อ 2020/10/08
-
932 อวนรุนที่จะ.ตรังมีทุกคืนเลย ไม่มีการจับกุมเลย อื่นๆ 16 ก.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/10/19
-
929 ไม่เปิดเผย การทุจริตคอรัปชั่น 09 ก.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/09/10
-
928 (ไม่เปิดเผย) อื่นๆ 02 ก.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/09/11
-
926 วิภารัตน์ การจัดซื้อจัดจ้าง 29 ส.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/08/31
-
924 ไม่เปิดเผย การทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/08/24
-
922 ภาณุเดช รอดเพชร อื่นๆ 17 ส.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/08/17
-
919 เพิ่มเติมข้อสอบถามที่ 918 อื่นๆ 29 ก.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/07/30
-
918 (ไม่เปิดเผย) อื่นๆ 28 ก.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/07/30
-
916 (ไม่เปิดเผย) อื่นๆ 29 มิ.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/07/01
-
912 กุลธิดา กลิ่นสุคนธ์ อื่นๆ 25 มิ.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/06/29
-
911 ไม่เปิดเผย อื่นๆ 24 มิ.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/06/29
-
910 - อื่นๆ 23 มิ.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/06/29
-
907 สุขุม แก้วไพเราะ การทุจริตคอรัปชั่น 27 พ.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/05/28
-
905 (ไม่เปิดเผย) การทุจริตคอรัปชั่น 22 พ.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/05/25
-
903 (ไม่เปิดเผย) การทุจริตคอรัปชั่น 19 พ.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/05/20
-
899 อัครวิทย์ เหล่าอรรคะ อื่นๆ 03 เม.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/04/07
-
898 (ไม่เปิดเผย) การทุจริตคอรัปชั่น 01 เม.ย. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/04/07
-
896 นางสาวกองด่าน การทุจริตคอรัปชั่น 25 มี.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/03/26
-
893 (ไม่เปิดเผย) อื่นๆ 16 มี.ค. 2563 ตอบแล้ว เมื่อ 2020/03/16
-

Total : 598 Record | PAGE 1/30 :   
1
  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   >>