ตอบข้อร้องเรียน  
หมวดหมู่ :
ค้นหา :
Total : 198 Record  
การลากหอยลายในเขตน่านน้ำจังหวัดสุราษำร์ธานี (update : 20 ส.ค. 2562)
การนำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัว (update : 30 ก.ค. 2562)
การเรียกรับเงินจากผู้ประการค้าสัตว์นำ้ (update : 30 ก.ค. 2562)
มีเรือดุนมาหากินในเขตชายฝั่ง (update : 18 ก.ค. 2562)
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และขัดต่อวัฒนธรรมขององค์กร ที่มีความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ (update : 18 ก.ค. 2562)
อยากให้ช่วยติดตามเรื่องปลาโลมาติดอวน (update : 18 ก.ค. 2562)
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และขัดต่อวัฒนธรรมขององค์กร ที่มีความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ (update : 18 ก.ค. 2562)
พบเรือผิดแต่ไม่จับ (update : 18 ก.ค. 2562)
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ด่านประมงลาดกระบัง (update : 05 ก.ค. 2562)
จริยธรรมข้าราชการ (update : 05 ก.ค. 2562)
จริยธรรมข้าราชการ (update : 18 มิ.ย. 2562)
เรื่องการจำกัดสิทธิ์ของพนักงานราชการ และการเป็นพลเมืองชั้น2 (update : 11 มิ.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ไพศาลีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้เรือทำประมงวางตาข่ายในช่วงฤดูปลาวางไข่ของทุกปี แล้วยังวางตาข่ายกินอาณาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (update : 17 เม.ย. 2562)
เจ้าหน้าที่มองเกษตรกรเป็นเหยื่อหวังผลประโยชน์ (update : 17 เม.ย. 2562)
การดื่มสุราในสถานที่ราชการกรมประมง (update : 03 ก.พ. 2559)
เรือลากคู่ด่วนขนาดใหญ่ผิดกฎหมาย (update : 04 ม.ค. 2559)
ความล่าช้า (update : 21 ธ.ค. 2558)
ที่ปัตตานีมีเรือลากคู่ (update : 21 ธ.ค. 2558)
เบื่อระบบ (update : 30 พ.ย. 2558)
ปลาอันตรายยิ่งกว่าปิรันย่า ทำไมไม่ห้ามนำเข้า ห้ามครอบครอง (update : 27 พ.ย. 2558)
ทุจริต (update : 25 พ.ย. 2558)
การปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (update : 19 พ.ย. 2558)
เจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดชลบุรี (update : 19 พ.ย. 2558)
เรือรุนกุ้ง (update : 26 ต.ค. 2558)
ทุจริตpipoขนอม (update : 21 ต.ค. 2558)
การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่พนักงาน (update : 08 ต.ค. 2558)
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (update : 05 ต.ค. 2558)
ประมงอำเภอหนึ่งใช้เวลาราชการไปในทางที่ผิด (update : 02 ต.ค. 2558)
การนำเข้ากุ้งขาวจากต่างประเทศทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำ (update : 20 ต.ค. 2558)
ความเลวของประมงจังหวัด (update : 02 ต.ค. 2558)
การส่งรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนกับประเทศยุโรปล่าช้ามาก (update : 28 ก.ย. 2558)
ตรวจสอบคณะทำงานของศูนย์ปีโป้ ภูเก็ต (update : 20 ต.ค. 2558)
ประเมินผลไม่เป็นธรรม (update : 22 ก.ย. 2558)
พฤติกรรมประมงจังหวัด (update : 21 ก.ย. 2558)
ประมงอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (update : 21 ก.ย. 2558)
ประมงอำเภอละเลยไม่ปกิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม (update : 27 ส.ค. 2558)
ความเดือดร้อนของชาวบ้านประมงพื้นบ้าน (เรื่องเรือประมงหอยจอบ) (update : 26 ส.ค. 2558)
การต่ออายุอารชญาบัตร (update : 24 ก.ย. 2558)
เรือปลากะตักปั่นไฟ (update : 21 ส.ค. 2558)
ลักลอบจับปลาช่วงฤดูวางไข่ (update : 17 ส.ค. 2558)

Total : 198 Record | PAGE 1/5 :   
1
  2   3   4   5   >>  
back กลับไปหน้าร้องเรียน