แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
หมวดหมู่ :
 
ค้นหา :
Total : 648 Record  
  ID
ผู้แจ้ง
หมวดหมู่
แจ้งเมื่อ
สถานะการตอบ
1092 ********สิกะ เรื่องอื่น ๆ 21 ก.ค. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 21 ก.ค. 2564
1091 ********phan เรื่องอื่น ๆ 21 ก.ค. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 21 ก.ค. 2564
1090 ********ำรัส เรื่องอื่น ๆ 18 ก.ค. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 18 ก.ค. 2564
1088 ********ิชัด เรื่องอื่น ๆ 12 ก.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 12 ก.ค. 2564
1086 ********มพวง เรื่องอื่น ๆ 10 ก.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 12 ก.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1082 ********ะคับ เรื่องอื่น ๆ 29 มิ.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 05 ก.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1075 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 29 มิ.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1073 ********ะคับ เรื่องอื่น ๆ 28 มิ.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 06 ก.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1071 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 20 มิ.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 21 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1070 ********ฐกุล เรื่องอื่น ๆ 17 มิ.ย. 2564
1069 ********งเภา เรื่องอื่น ๆ 10 มิ.ย. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 10 มิ.ย. 2564
1068 ********บการ ข้อเสนอแนะ 10 มิ.ย. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 10 มิ.ย. 2564
1066 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 10 มิ.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 10 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1065 ********ะคับ เรื่องอื่น ๆ 04 มิ.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1060 ********ารัง เรื่องอื่น ๆ 24 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1058 ********หมาย เรื่องอื่น ๆ 23 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1056 ********ยหรอ เรื่องอื่น ๆ 20 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1053 ********หมาย เรื่องอื่น ๆ 19 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 29 มิ.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1051 ********ิชัด เรื่องอื่น ๆ 18 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 19 พ.ค. 2564
1050 ********าชีพ เรื่องอื่น ๆ 16 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 18 พ.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1047 ********ิชัด เรื่องอื่น ๆ 12 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 12 พ.ค. 2564
1045 ********ิชัด เรื่องอื่น ๆ 05 พ.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 06 พ.ค. 2564
1044 ********ิชัด เรื่องอื่น ๆ 01 พ.ค. 2564
1042 ********วาที เรื่องอื่น ๆ 24 เม.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 26 เม.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1039 ********นแสง เรื่องอื่น ๆ 12 เม.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 16 เม.ย. 2564
1038 ********ชื่อ ข้อเสนอแนะ 11 เม.ย. 2564
1037 ********ิชัด เรื่องอื่น ๆ 09 เม.ย. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 19 เม.ย. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1036 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 10 มี.ค. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 10 มี.ค. 2564
1035 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 09 มี.ค. 2564 ปิดเรื่องแล้ว เมื่อ 09 มี.ค. 2564
1027 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 02 มี.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 02 มี.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1025 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 28 ก.พ. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 01 มี.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1022 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 19 ก.พ. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 22 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1010 ********บการ เรื่องอื่น ๆ 09 ก.พ. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 09 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1008 ********ดเผย เรื่องอื่น ๆ 04 ก.พ. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 05 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
1005 ********เผย) เรื่องอื่น ๆ 01 ก.พ. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 15 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
986 ********กรฒ์ เรื่องอื่น ๆ 23 ม.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 25 ม.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
980 (ไม่เปิดเผย) เรื่องอื่น ๆ 21 ม.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 18 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
979 (ไม่เปิดเผย) การทุจริตคอรัปชั่น 20 ม.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 15 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
977 ********ทะเล เรื่องอื่น ๆ 20 ม.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 20 ม.ค. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว
960 ********ชียร เรื่องอื่น ๆ 15 ม.ค. 2564 ตอบแล้ว เมื่อ 10 ก.พ. 2564 / ปิดเรื่องแล้ว

Total : 648 Record | PAGE 1/17 :   
1
  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   >>  
back กลับไปหน้าร้องเรียน
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน